intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 - Lý Anh Tuấn

Chia sẻ: Tomjerry010 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 Giới thiệu chung về môn học trình bày đề cương môn học; cách thức đánh giá môn học; phương pháp dạy học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 - Lý Anh Tuấn

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Khoa CNTT – Bộ môn CNPM LẬP TRÌNH WINDOWS
  2. Giới thiệu chung về môn học Đề cương môn học Cách thức đánh giá môn học Phương pháp dạy và học Giáo trình, tài liệu học tập Chuẩn đầu ra cần đạt được 22/04/2022 Lý Anh Tuấn - Khoa CNTT – ĐH Thủy lợi 2
  3. Đề cương môn học • Tên tiếng anh: Windows Programming • Số tín chỉ: 3 tín chỉ • Số tiết: 30 tiết lý thuyết, 15 tiết thực hành (chi tiết được phân bổ trong bảng sau) 22/04/2022 Lý Anh Tuấn - Khoa CNTT – ĐH Thủy lợi 3
  4. Chi tiết đề cương môn học Số tiết 45 tiết ~ 3 tín chỉ TT Tên chương Thảo luận, Tổng số Lý thuyết BT 1 Giới thiệu C#, Kiểu dữ liệu, biến, vào/ra dữ liệu, 3 3 phép toán, cấu trúc điều khiển, rẽ nhánh 2 Kiểu mảng, vòng lặp, xử lý lỗi và ngoại lệ 6 3 3 3 OOP trong C# 9 6 3 4 Sự kiện và delegate 3 3 5 Thread và đồng bộ 6 3 3 6 Lập trình winform 6 6 7 ADO.NET 6 3 3 8 Xây dựng ứng dụng sử dụng C# 6 3 3 Cộng: 45 30 15 22/04/2022 Lý Anh Tuấn - Khoa CNTT – ĐH Thủy lợi 4
  5. Cách đánh giá • Điểm quá trình: 50% – Chuyên cần (đi học đầy đủ) – 2 bài kiểm tra – 1 bài tập lớn • Điểm kiểm tra cuối kỳ: 50% – Hình thức thi: thực hành 60 đến 90 phút 22/04/2022 Lý Anh Tuấn - Khoa CNTT – ĐH Thủy lợi 5
  6. Phương pháp dạy và học • Giảng viên: – Thuyết trình, có minh họa. – Nêu vấn đề, thảo luận tại lớp. – Chia nhóm lớp • Sinh viên – Tự nghiên cứu tài liệu – Làm bài tập độc lập và theo nhóm 22/04/2022 Lý Anh Tuấn - Khoa CNTT – ĐH Thủy lợi 6
  7. Tài liệu học tập • Bài giảng của giáo viên • Tài liệu tham khảo: – Giáo trình lập trình nâng cao (ĐHTL) – Kĩ thuật lập trình ứng dụng C#.NET toàn tập (NXB Lao động – Xã hội) – Các giải pháp lập trình C# – Windows Forms Programming with C# – Programming C# 4.0, sixth editions 22/04/2022 Lý Anh Tuấn - Khoa CNTT – ĐH Thủy lợi 7
  8. Chuẩn đầu ra cần đạt được Thành thạo các kỹ năng trong lập trình C#: • Lập trình hướng đối tượng: Lớp, kế thừa, đa hình, hàm ảo, lớp trừu tượng, nạp chồng toán tử và nạp chồng hàm. • Xử lý ngoại lệ try...catch • Sự kiện và Ủy quyền (Even and delegate) • Thread và đồng bộ thread • Lập trình phần mềm winform có kết nối cơ sở dữ liệu. 22/04/2022 Lý Anh Tuấn - Khoa CNTT – ĐH Thủy lợi 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2