intTypePromotion=1

Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 1 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
5
download

Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 1 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 của bài giảng Luật Kinh tế trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Luật Kinh tế. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm: Khái quát chung về Luật Kinh tế, vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường, nguồn của Luật Kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 1 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  1. 05/03/2013 LUẬT KINH TẾ Giảng viên: Ths. Đỗ Mạnh Phương Đơn vị: Bộ môn Luật – HVNH Mobile: 0915164748 Email: phuonghb79@gmail.com LUẬT KINH TẾ Nội dung chương trình học: Chương I. Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế Chương II. Pháp luật về chủ thể kinh doanh Chương III. Pháp luật về hợp đồng Chương IV. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh Chương V. Pháp luật về phá sản Giáo trình: - Pháp luật trong hoạt động kinh doanh, Ths. Nguyễn Thái Hà (chủ biên), NXB Thống kê, HN năm 2007. - Giáo trình Luật thương mại tập 1, 2 - Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, HN năm 2008. 1
  2. 05/03/2013 Văn bản pháp luật  Bộ luật dân sự năm 2005.  Luật thương mại 2005.  Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi năm 2011).  Luật phá sản năm 2004.  Luật trọng tài thương mại năm 2010  Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp  Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp. LUẬT KINH TẾ Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT KINH TẾ Chương I. Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế I. Khái quát chung về luật kinh tế 1.1. Khái niệm luật kinh tế 2
  3. 05/03/2013 Luật thương Luật kinh Luật kinh tế mại doanh Là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong trong quá trình tổ chức, quản lý và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau và với cơ quan quản lý nhà nước. 1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của lý luận về Luật kinh tế với tính cách là một ngành luật độc lập  Trong thời kỳ phong kiến  Sau khi thực dân pháp xâm lược  Từ 1945 đến 1986  Từ 1986 đến nay 1.2. Đối tượng điều chỉnh, chủ thể và phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế. 1.2.1 Đối tượng điều chỉnh  Những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh  Những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lí nhà nước đối với hoạt động kinh doanh 3
  4. 05/03/2013 1.2. Đối tượng điều chỉnh, chủ thể và phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế. 1.2.2. Chủ thể của luật kinh tế. - Các doanh nghiệp (Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân); hợp tác xã; hộ kinh doanh. - Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. 1.2. Đối tượng điều chỉnh, chủ thể và phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế. 1.2.3. Phương pháp điều chỉnh - Phương pháp bình đẳng - Phương pháp quyền uy II. Vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường Tạo môi trường KD thuận lợi, đảm bảo công bằng và bình đẳng giữa các thành Bảo đảm một nền phần kinh tế kinh tế có tính tổ chức cao, Đảm bảo sự thống nhất và hài hòa giữa ổn định, kinh tế và xã hội công bằng và có định hướng rõ Ngăn chặn, hạn chế, tiến tới xóa bỏ rệt tình trạng vô CP, tùy tiện, làm ăn gian lận 4
  5. 05/03/2013 Chương I. Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế III. Nguồn của luật kinh tế - Hiến pháp - Luật - Nghị quyết của quốc hội - Pháp lệnh - Nghị quyết, nghị định, quyết định của Chính phủ, TT chính phủ. - Văn bản của các bộ ban ngành có liên quan 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản