Bài giảng Môi trường không khí: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
20
lượt xem
0
download

Bài giảng Môi trường không khí: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Môi trường không khí - Chương 4: Kỹ thuật xử lý bụi" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bụi, phương pháp xử lý ô nhiễm bụi khô, thiết bị thu bụi theo nguyên lý trọng lực và quán tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Môi trường không khí: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Đại học Khoa học tự nhiên<br /> Khoa Môi trường<br /> Bài giảng môn học: Kỹ thuật xử lý khí thải<br /> <br /> Chương IV<br /> <br /> KỸ THUẬT XỬ LÝ BỤI<br /> Giảng dạy: ThS. Nguyễn Thị Kim Anh<br /> Khoa Môi trường – ĐH Khoa học tự nhiên Tp. HCM<br /> Tel: 0939162669/ Email: ntkanh@hcmus.edu.vn<br /> <br /> Kỹ thuật xử lý khí thải<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4.1. Tổng quan về bụi<br /> 4.2. Phương pháp xử lý ô nhiễm bụi khô<br /> 4.2.1Thiết bị thu bụi theo nguyên lý trọng lực và quán tính<br /> -<br /> <br /> Buồng lắng bụi<br /> <br /> -<br /> <br /> Thiết bị lắng quán tính<br /> <br /> -<br /> <br /> Cyclone<br /> <br /> Giải lao (10 – 15 phút)<br /> 4.2.2 Thiết bị lọc bụi<br /> -<br /> <br /> Thiết bị lọc tay áo<br /> <br /> -<br /> <br /> Thiết bị lọc sợi<br /> <br /> -<br /> <br /> Thiết bị lọc hạt<br /> <br /> Kỹ thuật xử lý khí thải<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> 2<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ BỤI<br /> Bụi<br /> <br /> Aerosol<br /> <br /> • Gồm hai pha: pha khí<br /> <br /> • Gồm các hạt thể rắn và<br /> <br /> và pha rắn rời rạc<br /> <br /> thể lỏng<br /> <br /> • Có khả năng tồn tại<br /> <br /> • Ở dạng lơ lửng trong<br /> <br /> dưới dạng lơ lửng trong<br /> <br /> thời gian dài không hạn<br /> <br /> thời gian dài ngắn khác<br /> <br /> định<br /> <br /> nhau<br /> <br /> Nghiền<br /> <br /> Kỹ thuật xử lý khí thải<br /> <br /> Ngưng kết<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> Các phản<br /> ứng hóa<br /> học<br /> 3<br /> <br /> PHÂN LOẠI<br /> Khói mịn (fume): Hạt chất rắn mịn, kích thước hạt dp < 1 m<br /> Khói (smoke): Hạt vật chất ở thể rắn và thể lỏng tạo thành<br /> từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hoặc ngưng tụ dp = 1 - 5<br /> m<br /> Sương (mist): hạt chất lỏng dp < 10 m<br /> Bụi (dust): hạt chất rắn có kích thước dp = 5 - 75 m<br /> Bụi thô, cát bụi (grit): kích thước hạt dp > 75 m<br /> <br /> Kỹ thuật xử lý khí thải<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bảng phân bố kích thước một số loại bụi thường gặp<br /> <br /> Kỹ thuật xử lý khí thải<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản