intTypePromotion=1

Bài giảng môn Thiết bị mạng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Nhật Quang

Chia sẻ: ảnh ảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
67
lượt xem
7
download

Bài giảng môn Thiết bị mạng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Nhật Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn "Thiết bị mạng - Chương 1: Cơ bản về Netwworking" trình bày các nội dung: Nhu cầu kết nối internet, các ký hiệu (icons) thường dùng, lược đồ mạng, phân loại mạng, mô hình OSI và TCP/IP, các hệ thống số, địa chỉ IP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Thiết bị mạng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Nhật Quang

 1. THIẾT BỊ MẠNG Biên soạn: ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang 1
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Cơ bản về Networking (S3 – S35) Chương 2: Môi trường và thiết bị truyền dẫn (S36 – S59) Chương 3: Thiết bị liên kết mạng (S60 – S93) Chương 4: Router (S94 – S172) Chương 5: Switch (S173 – S316) Chương 6: Các giao thức định tuyến (S317 – S380) Chương 7: Access Control List - ACL (S381 – S420) Chương 8: Network Access Translation (S421 – S442) Chương 9: Các công nghệ WAN (S443 – S460) 2
 3. CHƯƠNG 1 3
 4. CƠ BẢN VỀ NETWORKING „ Nhu cầu kết nối Internet „ Các ký hiệu (icons) thường dùng „ Lược đồ mạng „ Phân loại mạng „ Mô hình OSI và TCP/IP „ Các hệ thống số „ Địa chỉ IP 4
 5. Nhu cầu kết nối Internet 5
 6. Nhu cầu kết nối Internet 6
 7. Các ký hiệu thường dùng 7
 8. Lược đồ mạng (Network topology) 8
 9. Phân loại mạng Mạng cục bộ (Local Area Networks - LANs) „ Có giới hạn về địa lý „ Tốc độ truyền dữ liệu cao „ Do một tổ chức quản lý „ Sử dụng kỹ thuật Ethernet hoặc Token Ring „ Các thiết bị thường dùng trong mạng là Repeater, Brigde, Hub, Switch, Router. 802.3 Ethernet 802.5 Token Ring 9
 10. Phân loại mạng Mạng cục bộ (Local Area Networks - LANs) 10
 11. Phân loại mạng Mạng thành phố (Metropolitan Area Network - MANs) „ Có kích thước vùng địa lý lớn hơn LAN „ Do một tổ chức quản lý „ Thường dùng cáp đồng trục hoặc cáp quang 11
 12. Phân loại mạng Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WANs) „ Là sự kết nối nhiều LAN „ Không có giới hạn về địa lý „ Tốc độ truyền dữ liệu thấp „ Do nhiều tổ chức quản lý „ Sử dụng các kỹ thuật Modem, ISDN, DSL, Frame Relay, ATM 12
 13. Phân loại mạng Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WANs) 13
 14. Phân loại mạng Mạng không dây (Wireless Networking) „ Do tổ chức IEEE xây dựng và được tổ chức Wi- fi Alliance đưa vào sử dụng trên toàn thế giới. „ Có 3 tiêu chuẩn: chuẩn 802.11a, chuẩn 802.11b, chuẩn 802.11g (sử dụng phổ biến ở thị trường Việt Nam). „ Thiết bị cho mạng không dây gồm 2 loại: card mạng không dây và bộ tiếp sóng/điểm truy cập (Access Point - AP). 14
 15. Phân loại mạng Mạng không dây (Wireless Networking) 15
 16. Phân loại mạng Mạng riêng ảo (Virtual Private Networks - VPNs) 16
 17. Mô hình OSI và TCP/IP Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) „ Lý do hình thành: Sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng và kích thước mạng dẫn đến hiện tượng bất tương thích giữa các mạng. „ Ưu điểm của mô hình OSI: „ Giảm độ phức tạp „ Chuẩn hóa các giao tiếp „ Đảm bảo liên kết hoạt động „ Đơn giản việc dạy và học 17
 18. Mô hình OSI và TCP/IP Đóng gói dữ liệu trong mô hình OSI Data Data Data Segments Packet Frame Bits 18
 19. Mô hình OSI và TCP/IP Dòng dữ liệu trên mạng trong mô hình OSI 19
 20. Mô hình OSI và TCP/IP Mô hình TCP/IP 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2