intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Trường ĐH Kinh tế

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò; Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại; Chức năng của Ngân hàng thương mại; Vai trò của Ngân hàng thương mại; Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại; Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Trường ĐH Kinh tế

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA NGÂN HÀNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 1
 2. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
 3. I. Khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò 1. Khái niệm: { Ngân hàng thương mại là tổ chức được thành lập theo qui định của pháp luật, kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi dưới nhiều hình thức khác nhau và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các chủ thể trong nền kinh tế, nhằm mục tiêu lợi nhuận. 3
 4. Điều 4, Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 NHTM là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo qui định của Luật các TCTD nhằm mục tiêu lợi nhuận 4
 5. 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHTM - Lĩnh vực kinh doanh đặc biệt. - Phụ thuộc rất lớn vào lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng. - Rủi ro trong kinh doanh - Hoạt động kinh doanh của NHTM chịu ảnh hưởng dây chuyền với nhau. 5
 6. 3. Chức năng của Ngân hàng thương mại 1. Chức năng trung gian tài chính 2. Chức năng trung gian thanh toán 3. Chức năng tạo tiền Công thức xác định lượng tiền ghi sổ do NHTM tạo ra (Giáo sư P.Samuelson): Mo* (1-qn) Mn = (1-q) { Mn : Tổng khối lượng tiền ghi sổ tạo ra. { Mo : Lượng tiền gửi ban đầu. { n : Số ngân hàng tham gia vào quá trình tạo tiền. { q : Tỷ lệ cho vay tối đa { 1-q : Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 6
 7. 4. Vai trò của Ngân hàng thương mại { Điều tiết nguồn vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho nền kinh tế { Tạo điều kiện thúc đẩy thị trường tài chính phát triển { Góp phần thực thi chính sách tiền tệ quốc gia 7
 8. II. Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại 1.Nghiệp vụ nguồn vốn 1.1. Vốn chủ sở hữu. 1.2. Vốn huy động. 1.3. Vốn vay 1.4. Vốn khác. 8
 9. 2. Nghiệp vụ sử dụng vốn 2.1. Mua sắm tài sản cố định. 2.2. Thiết lập dự trữ. 2.3. Cấp tín dụng: - Cho vay - Chiết khấu giấy tờ có giá - Bảo lãnh - Bao thanh toán - Thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán - Cho thuê tài chính 2.4. Hoạt động đầu tư. 9
 10. 3. Nghiệp vụ trung gian : - Dịch vụ ngân quỹ - Dịch vụ thanh toán - Dịch vụ giữ hộ tài sản - Dịch vụ tư vấn tài chính 10
 11. III. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam: - Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 - Thời kỳ 1951 – 1954 - Thời kỳ 1955 – 1975 - Thời kỳ 1975 – 1985 - Thời kỳ 1986 đến nay 11
 12. 2. Hệ thống NH thương mại Việt Nam - NHTM nhà nước - NHTM cổ phần - Ngân hàng liên doanh - Chi nhánh NH nước ngoài - Ngân hàng 100% vốn của nước ngoài 12
 13. 3. Cơ cấu tổ chức: mô hình Công ty TNHH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG GÁM ĐỐC PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP VỤ VỤ VỤ VỤ 13
 14. 3. Cơ cấu tổ chức: mô hình Công ty cổ phần ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP VỤ VỤ VỤ VỤ 14
 15. 4. Mạng lưới hoạt động: HỘI SỞ SỞ GIAO DỊCH CHI ĐƠN VỊ VP CÔNG TY NHÁNH SỰ NGHIỆP ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC PHÒNG ĐIỂM QUỸ ATM GIAO DỊCH GIAO DỊCH TIẾT KIỆM POS 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2