intTypePromotion=1

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Architecture & Framework - TS. Trần Ngọc Bảo

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
42
lượt xem
8
download

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Architecture & Framework - TS. Trần Ngọc Bảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Architecture & Framework trình bày một số nội dung như: Kiến trúc của 1 application, lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic & ADODB, mô hình 3 lớp (3-tier). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Architecture & Framework - TS. Trần Ngọc Bảo

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Architecture & Framework Người trình bày: Trần Ngọc Bảo Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 2. MỤC TIÊU • Biết ế được kiến ế trúc ú một ộ ứng ứ dụng PHẦN MỀM • Biết ế được lập ậ trình ì CSDL sử ử dụng BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION Visual Basic và ADODB EMENT • Biết được cách tổ chức mô hình 3 lớp IMPLE TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (2 (2)
 3. NỘI DUNG TRÌNH BÀY PHẦN MỀM • Kiến trúc của 1 application BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION • Lập trình CSDL với Visual Basic & ADODB EMENT IMPLE • Mô hình 3 lớp ( 3-tier) TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (3 (3)
 4. NỘI DUNG TRÌNH BÀY PHẦN MỀM • Kiến trúc của 1 application BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION • Lập trình CSDL với Visual Basic & ADODB EMENT IMPLE • Mô hình 3 lớp ( 3-tier) TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (4 (4)
 5. Mô hình phần mềm PHẦN MỀM Hệ thống tin học Người dùng BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION Hệ thống giao diện EMENT Phần mềm Hệ thống xử lý IMPLE Hệ thống dữ liệu Phần cứng TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN5HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (5 (5)
 6. Các kiểu kiến trúc của 1 App. PHẦN MỀM Qui trình xử lý một thao tác thông thường BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT 2. Kiểm 3. Truy vấn 1. Nhập dữ liệu tra, xử lý, database tính toán Database IMPLE 5. Hiển thị kết 4. Trả kết quả quả Bussiness Logic Data Access Logic Presentation Logic TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (6 (6)
 7. Các kiểu kiến trúc của 1 App. PHẦN MỀM Mô hình kiến trúc 1 lớp BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT 2. Kiểm 3. Truy vấn 1. Nhập dữ liệu tra, xử lý, database tính toán Database IMPLE 5 Hiển thị kết 5. 4 Trả kết quả 4. quả Bussiness Logic Data Access Logic Presentation Logic TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (7 (7)
 8. Các kiểu kiến trúc của 1 App. PHẦN MỀM Mô hình kiến trúc 2 lớp p BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT 2. Kiểm 3. Truy vấn 1. Nhập dữ liệu tra, xử lý, database tính toán Database IMPLE 5. Hiển thị kết 4. Trả kết quả quả Bussiness Logic Data Access Logic Presentation Logic g TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (8 (8)
 9. Các kiểu kiến trúc của 1 App. PHẦN MỀM Mô hình kiến trúc 3 lớp BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT 2. Kiểm 3. Truy vấn 1. Nhập dữ liệu tra, xử lý, database tính toán Database IMPLE 5 Hiển thị kết 5. 4 Trả kết quả 4. quả Bussiness Logic Data Access Logic Presentation Logic TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (9 (9)
 10. NỘI DUNG TRÌNH BÀY PHẦN MỀM • Kiến trúc của 1 application BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION • Lập trình CSDL với Visual Basic & ADODB EMENT IMPLE • Mô hình 3 lớp ( 3-tier) TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (10 (10))
 11. CSDL trong ứng dụng quản lý CT Kế toán CT Nhân sự CT Tiền lương Kết nối Kết nối Kết nối CSDL CSDL CSDL CSDL CSDL CSDL TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tran Ngoc Bao Dai hocTP.HCM Su Pham ((11 11)) TP.HCM
 12. CSDL trong ứng dụng quản lý PHẦN MỀM CT Nhân sự ™ Thành phần giao diện BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT Kết nối ™ Giao tiếp dữ liệu CSDL IMPLE CSDL ™ Thành phần dữ liệu TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (12 (12))
 13. CSDL trong ứng dụng quản lý PHẦN MỀM CT Nhân sự ™ Thành phần giao diện: Visual Basic, Basic Visual C++, C++ BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION C#, VB.NET, Delphi… EMENT Kết nối ™ Giao tiếp dữ liệu: ODBC, CSDL DAO, ADODB, ADO.NET,.. IMPLE CSDL ™ Thành phần dữ liệu: MS Access Access, SQL Server Server, Oracle,… TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (13 (13))
 14. Thành phần giao diện PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT IMPLE Thông tin học sinh TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (14 (14))
 15. Thành phần giao diện PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT IMPLE Thông tin giáo viên TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (15 (15))
 16. Thành phần dữ liệu PHẦN MỀM ™ MS Access 2000/XP/2003 BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION ™ MS SQL Server 7.0/2000/2005 EMENT IMPLE ™ Oracle 8i/9i/10i/11i TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (16 (16))
 17. Hệ quản trị CSDL MS Access PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT IMPLE TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (17 (17))
 18. Hệ quản trị CSDL MS Access ™ Thành phần định nghĩa cấu trúc CSDL PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT IMPLE TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (18 (18))
 19. Hệ quản trị CSDL MS Access PHẦN MỀM ™ Thành phần khai thác dữ liệu BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT IMPLE TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (19 (19))
 20. Hệ quản trị CSDL SQL Server PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P TATION EMENT IMPLE TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (20 (20))

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản