intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:203

412
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng

 1. HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM PHÂN VIỆN MIỀN NAM KHOA LÝ LUẬN & KHOA HỌC CƠ SỞ  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ  NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ  CHÍ MINH Ths Bùi Văn Tuyển Bộ môn: NNLCB CỦA CNMLN SĐT: 0976.226.944 Email: buituyencn27@gmail.com
 2. Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA  CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG                                         Môn Triết Học
 3. BỘI DUNG CHÍNH 1. Khái niệm về triết học 2. CNDV mácxít – cơ sở khoa học cho  nhận thức và cải tạo hiện thực 3. Nội dung cơ bản của phép biện  chứng duy vật 4 . Lý luận nhận thức duy vật biện  chứng
 4. 1. Khái lược về triết học Mác – Lênin  1.1.  Những vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa  duy vật và chủ nghĩa duy tâm  Triết học là gì +  Trung  quốc:  Triết  học  là  “TRÍ”:  Nhận  thức sâu sắc bản chất của sự vật; xác định  được xu hướng phát triển của nó +  Phương  tây  cổ  đại:  Philosphia:  Yêu  mến  sự thông thái
 5. 1. Khái lược về triết học Mác – Lênin  1.1.  Những vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa  duy vật và chủ nghĩa duy tâm  Triết học là gì Là hệ thống trí thức lý luận của con người  về thế giới, về vị trí vai trò của con người  trong thế giới đó
 6. 1. Khái lược về triết học Mác – Lênin  1.1.  Những vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa  duy vật và chủ nghĩa duy tâm  Triết học là gì ­Hệ thống trí thức lý luận của con người về  thế giới: + Tri thức lý luận là gì? + Hệ thống tri thức lý luận là gì? + Hệ thống tri thức lý luận chung nhất?
 7. 1. Khái lược về triết học Mác – Lênin  1.1.  Những vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa  duy vật và chủ nghĩa duy tâm  Triết học là gì ­vị trí  vai  trò  của  con  người  trong thế  giới:  Nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.
 8. SỰ ĐỐI LẬP GIỮA CNDV VÀ CNDT TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC Tư duy Tồn tại Ph. Ăngghen khái quát vấn đề cơ bản của triết học: Vấn đề cơ bản lớn của triết học là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại ( giữa vật chất và ý thức).
 9. SỰ ĐỐI LẬP GIỮA CNDV VÀ CNDT TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC Vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt: - Mặt thứ nhất: Vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định cái nào? - Mặt thứ hai: Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
 10. Mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học được giải quyết như thế nào?  T. Hè px¬  Gi«n L«c k¬   Đ.Hium  G.Be c c li (1684  F.Bªc ¬n  (1588 ­ 1679) (1632 – 1704) ­ 1753) (1711 ­  (1561 ­ 1626) 1766) Hai trường phái triết học đối lập trong lịch sử với hai quan điểm khác nhau trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học: - Chủ nghĩa duy vật: coi vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức. - Chủ nghĩa duy tâm: coi ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất.
 11. Mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học được giải quyết như thế nào? Con người có khả năng nhận thức được thế giới không? - Có thể nhận thức được (Có thể biết - Khả tri luận) - Không thể nhận thức được thế giới (Bất khả tri luận) - Chủ nghĩa nhị nguyên và Chủ nghĩa hoài nghi
 12. BÀI TẬP: Theo truyền thuyết chúa trời đã dành ra bảy ngày để sáng tạo muôn loài, trong đó có thủy tổ loài người là ông A- đam và bà Ê – va. Ở Trung Quốc cũng có truyện thần Nữ Oa dùng đất thó nặn thành người. Còn đối với Ấn Độ vị thần tạo ra người là thần Bra – hma Anh (Chị) hãy cho biết cách lý giải về thủy tổ của loài người được thể hiện trong bài viết trên là duy vật hay duy tâm?
 13. 1.2.Chức năng thế giới quan và phương  pháp luận của triết học 1.2.1.Thế giới quan là gì?        Diễn đạt cô đọng:       Thế giới quan là quan niệm  của con người về thế giới và vị  trí  của  con  người  trong  thế  giới.       Diễn đạt đầy đủ:           Thế  giới  quan  là  hệ  thống  tổng quát những quan điểm về  thế  giới,  bao  gồm  cả  những  nguyên  tắc,  quan  điểm,  niềm  tin,  định  hướng  hoạt  động  của  con  người  (cá  nhân,  giai  cấp,  dân tộc,v.v...
 14. 1.2.Chức năng thế giới quan và  phương pháp luậncủa triết học +Cấu trúc của thế giới quan ?        ­Tri thức:  gồm những hiểu  biết  của  con  người  về  thế  giới  (Tri  thức  kinh  nghiệm,  tri  thức  lý luận)                   ­  Niềm  tin:  (Niềm  tin  mù  quáng,  niềm  tin  dựa  trên  cơ  sở  khoa  học               ­  Lý  tưởng:  Hoài  bão,  thôi  thúc  con người vươn tới      Triết học là hạt nhân của thế  giới  quan,  quyết  định  mọi  bộ 
 15. 1.2.Chức năng thế giới quan và  phương pháp luậncủa triết học +Sự tiến hoá của thế giới quan  trong lịch sử  Thế giới quan Triết học Thế giới quan Tôn giáo Thế giới quan Huyền thoại Có sự tồn tại đan xen, trầm tích trong giai đoạn hiện nay
 16. 1.2.Chức năng thế giới quan và phương pháp  luậncủa triết học +Vai trò của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử          Chủ nghĩa duy vật có nguồn gốc từ sự  phát  triển  của  khoa  học  và  thực  tiễn,  tồn  tại  và  phát  triển  gắn  với  lợi  ích  của  các  lực  lượng  tiến  bộ trong xã hội.            Chủ nghĩa duy vật  là sự khái quát, đúc  kết kinh nghiệm mà con người đã đạt được trong  từng giai đoạn lịch sử, có tác dụng định hướng cho  các lực lượng tiên bộ.            
 17. 1.2.Chức năng thế giới quan và phương pháp  luậncủa triết học +Vai trò của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử Chủ nghĩa duy vật phát triển qua nhiều hình  thức  lịch  sử,  mà  hình  thức  cao  nhất  là  chủ  nghĩa  duy vật biện chứng                   Chủ  nghĩa  duy  vật  trước  Mác  còn  có  nhiều hạn chế:          ­ “Căn bản là máy móc”          ­ Phi lịch sử, không biện chứng          ­ Lý giải bản chất con người một cách  trừu  tượng,  không  hiểu  ý  nghĩa  của  “cách  mạng  hoạt động thực tiễn”
 18. * Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử Chủ nghĩa duy vật chất phác thời kỳ cổ đại Đồng nhất vật chất với dạng cụ thể của của vật chất; dựa trên sự quan sát trực tiếp để đưa ra quan điểm về vật chất, chưa có sự minh chứng của các tri thức khoa học. Chủ nghĩa duy vật siêu hình Tồn tại nổi trội vào thời kỳ phục hưng và cận đại. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tư duy siêu hình, máy móc của cơ học thế kỷ XVII- XVIII. Chủ nghĩa duy vật siêu hình xem xét thế giới vật chất như là các bộ phận, các mặt tách rời nhau, không có liên hệ tác động qua lại giữa chúng Chủ nghĩa duy vật biện chứng C.Mác và Ph. Ăng - ghen sáng lập vào nửa đầu thế kỷ XIX, V.I Lênin phát triển vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, là sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là trình độ cao nhất của chủ nghĩa duy vật.
 19. 1.2.2. Chức năng Phương pháp luận của triết học + Phương pháp là gì?        ­ Hệ thống những nguyên tắc được rút ra từ  tri thức về các quy luật khách quan để điều chỉnh  hoạt  động  nhận  thức  và  thực  tiễn,  nhằm  thực  hiện mục đích.         ­ Bất kỳ phương pháp nào cũng là sự thống  nhất  giữa  khách  quan  và  chủ  quan  (Chủ  thể  lựa  chọn PP này hay PP khác; nội dung PP là kết quả  khái quát được rút ra từ đối tượng nghiên cứu; PP  bắt  nguồn  từ  thực  tiễn;  PP  không  có  sẵn  và  cũng  không bất biến)         ­  Phương  pháp  có  2  loại:  PP  nhận  thức  và  PP  hoạt động.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2