intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

37
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu, tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  1. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 CHƯƠNG 8 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QuẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với 2 tổng tài sản 3 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản 4 Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu 1 TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU CÔNG THỨC Tỷ số lợi nhuận Lợi nhuận ròng trên doanh thu = Doanh thu Ý NGHĨA Tỷ số cho ta biết 1 đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1
  2. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 1 TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU Nhận xét đánh giá • So sánh giữa các năm • So sánh với bình quân ngành Tỷ số này phụ thuộc rất nhiều đặc điểm của ngành sản xuất kinh doanh • Tỷ số này thường cao như ngành ăn uống, dịch vụ, du lịch … • Tỷ số này thường thấp như ngành kinh doanh vàng bạc, lương thực, thực phẩm, ngành gia công … TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ LÃI 2 VAY SO VỚI TỔNG TÀI SẢN CÔNG THỨC EBIT Tỷ số lợi nhuận trước thuế = và lãi vay so với tổng t ài sản Tổng tài sản Ý NGHĨA Tỷ số cho ta biết 1 đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trươc thuế v à lãi vay. Tỷ số này phản ánh khả năng sinh lời căn bản không kể đến tác động của thuế v à đòn bẩy tài chính TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ 2 LÃI VAY SO VỚI TỔNG TÀI SẢN Nhận xét đánh giá • So sánh giữa các năm • So sánh với bình quân ngành Tỷ số này thường được dùng khi so sánh giữa các công ty ở các quốc gia khác nhau có pháp quyền về thuế và chính sách lãi suất khác nhau ThS. Đoàn Thị Thu Trang 2
  3. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 TỶ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN TỔNG 3 TÀI SẢN CÔNG THỨC Lợi nhuận ròng Tỷ số lợi nhuận ròng trên = tổng tài sản Tổng tài sản Ý NGHĨA Tỷ số này cho ta biết cứ 1 đồng đầu tư v ào tài sản thì sinh ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng TỶ SỐ KHẢ NĂNG TRẢ LÃI Nhận xét đánh giá • So sánh giữa các năm • So sánh với bình quân ngành Tỷ số này là một thước đo tốt của việc tạo ra lợi nhuận vì tỷ số này đã phối hợp giữa tính hiệu quả của mức sinh lời trên doanh thu và vòng quay tài sản TỶ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN VỐN 4 CHỦ SỞ HỮU CÔNG THỨC Tỷ số lợi nhuận Lợi nhuận ròng ròng trên vốn chủ = sở hữu Vốn chủ sở hữu Ý NGHĨA Tỷ số này cho biết cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu đầu tư v ào công ty sinh ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận ThS. Đoàn Thị Thu Trang 3
  4. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 Kết thúc chương 8 ThS. Đoàn Thị Thu Trang 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=37

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2