intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 2 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
73
lượt xem
10
download

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 2 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 2 do ThS. Lương Trần Hy Hiến biên soạn trình bày về định nghĩa style; phân loại và cách sử dụng CSS; Selector trong CSS. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 2 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

 1. CSS - Cascading Style Sheet Msc. Luong Tran Hy Hien, FIT of HCMUP, VietNam 1
 2. Nội dung 1. Giới thiệu 2. Định nghĩa style 3. Phân loại và sử dụng 4. Selector trong CSS 2
 3. 1. Giới thiệu • Bảng kiểu (style sheet) nhằm thoả mãn nhu cầu – Giữ tính thống nhất cho trang HTML. – Định dạng một số tính chất thông thường cùng một lúc cho tất cả các đối tượng trên trang. • Lợi ích: – Tiết kiệm thời gian – Để thay đổi định dạng ==> cần thay đổi thuộc tính CSS ==> sẽ tự động cập nhật sự thay đổi đó. – Có thể dùng các CSS cùng với JavaScript để tạo các hiệu ứng đặc biệt. • Bất lợi: – Không được hỗ trợ đầy đủ trên tất cả các trình duyệt.
 4. 2. Định nghĩa Style .SelectorName { … … SelectorName{ Cú pháp ghi chú: /* … */ property1: value1;/*Ghichu1*/ /* Đây là ghi chú */ property2: value2;/*Ghichu2*/ } 4
 5. 2. Định nghĩa Style Ví dụ 5
 6. 3. Phân loại và sử dụng 1. Inline Style Sheet Style định nghĩa trong tag 2. Internal Style Sheet Style định nghĩa trong tag 3. External Style Sheet Style định nghĩa trong file *.css 6
 7. 3.1 Inline Style Sheet • Sử dụng thuộc tính style bên trong tag muốn định dạng • Cú pháp: Nội dung văn bản muốn định dạng 7
 8. 3.1 Inline Style Sheet (tt) – Ví dụ This paragraph has an inline style applied to it This paragraph is displayed in the default style. Can you see the difference in this line 8
 9. 3.2 Internal Style Sheet • Thích hợp cho trang riêng lẻ. • Cách tạo: Tạo bảng mẫu chung trên phần đầu trang trong cặp tag • Sử dụng: Trong phần body, nội dung nào muốn sử dụng định dạng theo bảng mẫu trên thì đặt trong tag được định nghĩa trong phần head 9
 10. 3.2 Internal Style Sheet (tt) – Ví dụ 10
 11. 3.3 External Style Sheet • Được lưu trữ thành một file (*.css) riêng bên ngoài và được liên kết với trang HTML. • Bảng kiểu này sẽ được áp dụng và ảnh hưởng cho tất cả các trang của mộtwebsite (nếu có liên kết). • Cách tạo: – Tạo một tập tin văn bản mới – Nhập tên các tag muốn định dạng thuộc tính theo mẫu: – Lưu tập tin với định dạng Text Only và có phần mở rộng .css
 12. 3.3 External Style Sheet (tt) – Ví dụ 12
 13. 3.3 External Style Sheet (tt) – Cách dùng 13
 14. 3.3 External Style Sheet (tt) Cách 1: Cách 2: 14
 15. 3. Phân loại và cách sử dụng 15
 16. 3. Phân loại và cách sử dụng 1. Inline Style Sheet Độ Ưu 2. Embedding Style Sheet Tiên Giảm 3. External Style Sheet Dần 4. Browser Default 16
 17. 4. Selector trong CSS Các loại Selector 17
 18. 4. Selector trong CSS Các loại Selector a:active { color: green; } 18
 19. CSS Rule Selector Declaration Block body { font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; color: black; background: white; margin: 8px; } Value Attribute Name
 20. CSS Color Specifiers ● Predefined names: white black red … ● 8-bit hexadecimal intensities for red, green, blue: #ff0000 R G B ● 0-255 decimal intensities: rgb(255,255,0) R G B ● Percentage intensities: rgb(80%,80%,100%) R G B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản