intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển vận hành và bảo trì phần mềm - Chương 3

Chia sẻ: Fgnfffh Fgnfffh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
126
lượt xem
25
download

Bài giảng Phát triển vận hành và bảo trì phần mềm - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phát triển vận hành và bảo trì phần mềm Chương 3 Vận hành phần mềm nhằm mục tiêu thiết lập nên các nền tảng cho hoạt động vận hành phần mềm doanh nghiệp từ đó nhằm phát triển các cơ sở hạ tầng để tự động hóa hoạt động vận hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển vận hành và bảo trì phần mềm - Chương 3

 1. Chương 3 VẬN HÀNH PHẦN MỀM Mục đích: Thiết lập nên các nền tảng cho hoạt động vận hành phần mềm doanh nghiệp => nhằm phát triển các cơ sở hạ tầng để tự động hóa hoạt động vận hành
 2. NỘI DUNG 3.1 Giới thiệu 3.2 Vận hành phần mềm là gì 3.3 Các hoạt động vận hành phần mềm 3.4 Tổng kết
 3. 3.1 Giới thiệu • Vận hành phần mềm được thực hiện từ khi kết thúc sự phát triển p/mềm • CNPM mới tập trung chủ điểm vào hđộng phát triển và cải tiến => vận hành chưa được đầu tư đúng đắn => Vận hành ứng dụng vẫn được xem như một nghệ thuật và rất nghèo nàn trong việc tự động hóa.
 4. 3.1 Giới thiệu • Vận hành là quan trọng: – Các sản phẩm phần mềm được đưa vào thực tế sử dụng ngày càng nhiều – Vấn đề vận hành phần mềm ngày càng gặp nhiều khó khăn: • Các ứng dụng ngày càng phức tạp, chúng chứa một số lượng lớn các thành phần, các phiên bản và các biến đổi • Các ứng dụng được cải tiến ngày càng nhanh (một vài tháng giữa hai phiên bản phát hành)
 5. 3.1 Giới thiệu – Các ứng dụng dựa trên các ứng dụng, các thành phần và các dịch vụ khác như: • Các hệ điều hành, • các dịch vụ (CSDL, Web), • các hệ soạn thảo, • các trình dịch, …. – Môi trường tính toán được dịch chuyển từ mainframes đến workstations => Chúng ta cần cực tiểu hóa thời gian vận hành và chi phí, tránh rủi ro sản phẩm bị hỏng
 6. 3.2 Vận hành phần mềm là gì • Vận hành phần mềm là tất cả các hoạt động mà tạo cho một hệ thống phần mềm có thể sử dụng tại nơi tiêu thụ. • Tiến trình vận hành bao gồm một số hoạt động có liên quan với nhau. Các hoạt động này có thể xảy ra tại: – nơi sản xuất sản phẩm – ở doanh nghiệp/tổ chức sư dụng p/mềm, – hoặc tại MT người dùng cuối.
 7. 3.3 Các hoạt động vận hành phần mềm 3.3.1 Mô hình hóa quy trình vận hành 3.3.2 Tiến trình vận hành
 8. 3.3.1 Mô hình hóa quy trình vận hành • Vận hành phần mềm doanh nghiệp được mô hình hóa chia ra thành 3 tầng: – Tầng sản xuất (producer), – tầng doanh nghiệp(Enterprise) và – tầng người dùng(Users)
 9. Software Description Formalisms (SDF): 3.3.1 Mô hình hóa quy trình vận hành SoftwareĐặc tả hình thức - Configuration Managers (SCM): [7,8] - Mục đích: Thiếtphi hình thức tích hợp của các - Đặc tả lập và bảo trì sự s/phẩm dự án -Nhẫn mạnh các nguyên tắc, các kỹ thuật khởi tạo, đánh giá và điều khiển các thay đổiNơi sản xuất của p/m trong và SDF sau tiến trình phát triển SCM Content delivery system [11,12, 13,14]: (Producer) PM - Cung cấp một cơ chế để xác định, điều khiển và lưu -Nhiệmvết các thay đổi p/m, trả lờicác phương tiện truyền thông vụ: Phát hành p/m qua câu hỏi: “Someone did -Ví dụ: something, how can one can reproduce it” Cho phép phát HệLAN phát hành nội dung Cisco (CDSC): -Cung cấp một cơ chế lựa chọn để lựa chọn một cấu LAN hành các dịch vụ lên trên mạng/qua sóng ăngten/sóng mạng không hình và thốngphéphợp từ không gian phiên bản, và dây hệ cho phù người dùng truy cập qua nhiều thiết bị như cấu trúc xách tay, ĐTDĐ,…cácManagers đã lựa chọn hệ quản lý PC, MT tuần tự hệ thống từ Package file nguồn [9,10]: Các -Ví dụ: Adele[7], ClearCase[8] Installation Tools [15, 16,17,18]: gói -Hỗ mộttự động hầu hết các hoạt động buildtime -Là trợ tập các Enterprisep/m để tự động công cụ hóa tầng user: Chuyển đổi, Deployment và trên quá trình cài đặt, nâng cấp, cấu hình chọn, mở sắp đặt, lựa Organization CD gói, các gói p/m trên 1 hđh Description xóa cài đặt, cập nhật, thích nghi, cấu hình, dịch, tháo bỏ={hàng … Formalisms -1p/m cài đặt, trăm/triệu gói} -> cần hệ [5,6]: Thường IT -Ví dụ:quản lý các gói thống tổ chức dạng -Ví dụ: RPM của Red-Hat[9] có thể và tiến trình + InstallShell: Quản lý cấu hình thẩm đồ thị, cây địnhcài đặt tầng mọi gói trên hệ thống, dùng Doanh User và quản lýnghiệp ODF cho + AMS (Enterprise) hđh Linux và Novel Netware vàdụngcủa môi NetDploy: vận hành ứng AIX qua IBM trường mạng, + InstallFromWeb, …. CDS Người dùng (Use r) Configurable Distributed Systems [24,25]: -Tập trung vào việc quản lý hệ thống , cấu hình lại hệ thống sau khi nóLAN được vận hành: cập nhật các thành phần để đảm bảo phù hợp với hệ thống đang vận hành Hình: Vận hành phần mềm doanh nghiệp và các kỹ thuật hiện thời -Gắn các thành phần cùng nhau để đạt được sự tương tác và giao tiếp
 10. Các kỹ thuật vận hành hiện thời - Các kỹ thuật SDF, SCM và PM tập trung trên các hoạt động được thực hiện ở tầng sản xuất. - CD và IT xử lý việc phát hành ứng dụng từ nơi sản xuất đến các MT người dùng nơi tiêu thụ. - ODF, AMS, CDS ở tầng doanh nghiệp và tầng người dùng
 11. 3.3.2 Tiến trình vận hành a) Vận hành Producer b) Vận hành Enterprise c) Vận hành User
 12. a) Vận hành Producer • Mục đích: đóng gói và quảng cáo những gì muốn phát hành đến nơi tiêu thụ sản phẩm. • Theo quan điểm của người sản xuất, vận hành ứng dụng gồm 2 hoạt động: – Phát hành và – không phát hành • Các hoạt động vận hành ở tầng sản xuất (hình dưới) – mô tả kết nối giữa các hoạt động phát triển ứng dụng và vận hành ứng dụng.
 13. a) Vận hành Producer Application model Build  test Tools/process unrelease release select configurate build retire pack advertise PDS Released SDK Application package
 14. Phát hành ứng dụng: • Là hoạt động phải làm trước khi chuyển dịch ứng dụng thực tế đến các nơi tiêu thụ. • Để phát hành ứng dụng ta cần: – Lựa chọn: Lựa chọn phiên bản, môi trường p/c, p/m thỏa mãn ràng buộc, các thành phần của ứng dụng – Cấu hình: Thêm, xóa, sửa, định vị các thành phần ứng dụng – Dịch: Chuyển sang dạng mã nhị phân, hoặc dạng nén • Phát hành gồm 2 hoạt động nhỏ đó là đóng gói và quảng cáo.
 15. Đóng gói ứng dụng: • Là tạo một gói tự chứa nó, • Gói gồm: – các mã nhân tạo được dịch sang mã nhị phân, – các mô hình ứng dụng và các thông tin cần thiết khác để quản lý ứng dụng (xây dựng, cấu hình, kiểm thử, kích hoạt, ...). - Một số công cụ đóng gói phần mềm: InstallShell hoặc MepInstaller
 16. Quảng cáo: • Là hoạt động nhỏ của cả hai hoạt động phát hành và không phát hành. • Quảng cáo – Phiên bản sửa lại hoặc mới được phát hành hoặc – Nghỉ hưu ứng dụng • Có thể quảng cáo qua – điện thoại, hoặc – qua email, và các phương tiện truyền thông khác.....
 17. Không phát hành ứng dụng: • Là ngăn cản sự hỗ trợ của sản phẩm đến các nơi tiêu thụ ứng dụng, hoạt động chính ở đây là nghỉ hưu. • Khi một ứng dụng đang nghỉ hưu, phải tạo sự chắc chắn rằng hoạt động này là không ảnh hưởng đến các ứng dụng khác trong kho chứa (Vd ứng dụng nghỉ hưu có thể chia sẽ một số thành phần của nó cho ứng dụng khác, ....)
 18. Nghỉ hưu • Ứng dụng không còn được hỗ trợ bởi nhà sản xuất, và không được sử dụng nữa
 19. a) Vận hành Producer Nhận xét: • Các kỹ thuật đang tồn tại hầu hết liên quan đến các hoạt động vận hành ở tầng sản xuất: – Các hệ thống quản lý cấu hình phần mềm (SCM) như: Adele [7], Clearcase [8] – Các p/m quản lý gói (PM) như: RPM của RedHat [9], hoặc MKpck Command của HP – UX • Các công cụ cài đặt như: – InstallFromWeb [15], – NetDeploy[16], – InstallManager[17] và – AutoInstall [18]
 20. b) Vận hành Enterprise • Mục đích: – chuẩn bị vận hành vật lý trên các máy tính của người dùng trong doanh nghiệp. • Các hoạt động chính ở đây là: – Chuyển dịch: • ứng dụng chuyển từ nơi sản xuất đến doanh nghiệp – lắp ráp các thành phần/các ứng dụng khác: • Làm cho ứng dụng vận hành được. – Đặc tả các chính sách vận hành: • nhằm xác định khi nào và làm thế nào sự vận hành vật lý sẽ được thực hiện => Mô hình vận hành
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2