Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quan hệ công chúng

Chia sẻ: Đặng Quốc Trọng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

682
lượt xem
249
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quan hệ công chúng giúp người học nắm được khái niệm và vai trò của PR, sức mạnh và hạn chế của PR, xây dựng kế hoạch PR và phương tiện thông tin trong PR. Cùng tham khảo bài giảng để nắm được nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quan hệ công chúng

 1. Quan h công chúng (Public Relations) 1
 2. C m tình c a công chúng là t t c . Có ñ c c m tình này chúng ta không th nào th t b i; không có c m tình này chúng ta không th nào thành công. Abraham Lincoln 2
 3. N i dung Khái ni m và vai trò c a PR S c m nh và h n ch c a PR Xây d ng k ho ch PR Phương ti n thông tin trong PR 3
 4. N i dung Khái ni m và vai trò c a PR S c m nh và h n ch c a PR Xây d ng k ho ch PR Phương ti n thông tin trong PR 4
 5. Khái ni m PR Là m t ch c năng qu n lý nh m ñánh giá thái ñ c a công chúng, xác ñ nh các th t c và chính sách c a m t t ch c ñ i v i m i quan tâm c a công chúng, và th c thi m t chương trình hành ñ ng (và truy n bá) ñ giành ñư c s hi u bi t và ch p nh n c a công chúng. (Theo Public Relation News) 5
 6. Khái ni m PR PR là làm cho công chúng bi t ñ n nh ng gì b n làm nh ng gì b n nói nh ng gì b n nói v b n PR nh m m c ñích thu ñư c s th u hi u và ng h nh hư ng ñ n nh n th c và hành vi 6
 7. PR là m t n l c ñư c lên k ho ch và kéo dài liên t c ñ thi t l p và duy trì s tín nhi m và hi u bi t l n nhau gi a m t t ch c và công chúng Institute of Public Relations 7
 8. PR bao g m t t c các hình th c giao ti p ñư c lên k ho ch, c bên trong và ngoài t ch c, gi a m t t ch c và công chúng c a nó nh m ñ t ñư c nh ng m c tiêu c th kiên quan ñ n s hi u bi t l n nhau Frank Jefkins Public Reations – Framework, Financial Times 8
 9. Nh ng giai ño n c a PR Xác ñ nh và ñánh giá thái ñ công chúng Xác ñ nh các chính sách và th t c c a t ch c ñ i v i quan tâm c a công chúng Phát tri n và th c thi m t chương trình truy n bá ñ công chúng hi u và ch p nh n 9
 10. Vai trò c a PR PR có th ñóng góp tr c ti p và thành công c a t ch c Nhi m v c a PR là b o v , qu n lý danh ti ng và các m i quan h Nó ph i có h qu có th ch ng minh ñư c ch không ch là nh ng k t qu y ut c m giác. Ví d như: d n ñ n tăng s h i viên 10
 11. Vai trò c a PR PR ch ñ ng Xây d ng danh ti ng tích c c C ng c hình nh v t ch c (identity) rõ ràng Tuyên truy n v t ch c mà b n mu n làm PR th ñ ng T o nên m t ph n c a qu n lý kh ng ho ng Ki m soát nh ng thông ñi p t t ch c 11
 12. Vai trò m i c a PR Yu Ví d : Ví d : Các ñ i lý d ch v B nh vi n, ñ i h c MARKETING công c ng nh và cao ñ ng Ví d : Ví d : Các công ty s n Các công ty l n và M nh xu t nh phát tri n Yu M nh PUBLIC RELATIONS 12
 13. PR b sung và thay th cho các n l c marketing và qu ng cáo truy n th ng 13
 14. N i dung Khái ni m và vai trò c a PR S c m nh và h n ch c a PR Xây d ng k ho ch PR Phương ti n thông tin trong PR 14
 15. T i sao PR quan tr ng PR là ñ tăng cư ng danh ti ng c a t ch c PR ñóng vai trò quy t ñ nh trong vi c ñ m b o r ng danh ti ng và hình nh c a t ch c luôn luôn tích c c và ñư c nh n bi t r ng rãi T t các các t ch c không phân bi t to nh ñ u có ñư c l i ích t PR M i ngư i tin vào các tin t c trên các phương ti n truy n thông hơn là qu ng cáo 15
 16. Ni m tin PR 86% 850 lãnh ñ o Qu ng M và Châu Âu cáo 14% 16
 17. Ưu ñi m c a PR ðáng tin c y Công chúng không nh n th y vi c t ch c chi tr cho ho t ñ ng PR Chi phí Trong ñi u ki n tương ñ i cũng như tuy t ñ i, chi phí PR r t th p 17
 18. Ưu ñi m c a PR Tránh ñư c các l n x n Các thông ñi p PR ñư c nh n th c như m t tin t c ch không l n x n như qu ng cáo ð nh hư ng phát tri n Nh ng yêu c u c a các phát minh công ngh có th s ñem l i cho doanh nghi p v trí d n ñ u trong bán hàng 18
 19. Ưu ñi m c a PR ð n v i t ng nhóm công chúng c th PR có th vươn t i nh ng ño n th trư ng v i chi phí tương ñ i nh Xây d ng hình nh PR hi u qu có th giúp xây d ng hình nh t t ñ p v t ch c 19
 20. H n ch c a PR Nguy cơ không hoàn thành quá trình truy n thông Làm thương hi u y u ñi Làm gi m hình nh t ch c Các thông ñi p không th ng nh t 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2