intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Vũ Văn Hải

Chia sẻ: Tùy Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
78
lượt xem
11
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Vũ Văn Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng Quản trị chiến lược chương 6 - Các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp nhằm hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp doanh nghiệp, giới thiệu các chiến lược cấp doanh nghiệp thông dụng, có khả năng áp dụng chiến lược cấp doanh nghiệp vào thực tiễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Vũ Văn Hải

A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark<br /> <br /> Chương 6<br /> CÁC PHƯƠNG ÁN CHI N<br /> LƯ C C P DOANH NGHI P<br /> MBA. Vũ Văn H i<br /> <br /> M C TIÊU<br /> Hi u ý nghĩa c a chi n lư c c p doanh<br /> nghi p<br /> Gi i thi u các chi n lư c c p doanh nghi p<br /> thông d ng<br /> Có kh năng áp d ng chi n lư c c p doanh<br /> nghi p vào th c ti n<br /> <br /> 2<br /> <br /> N I DUNG<br /> I<br /> <br /> Khái quát v CL c p doanh nghi p<br /> II<br /> III<br /> <br /> IV<br /> V<br /> <br /> Nhóm CL tăng trư ng t p trung<br /> Nhóm CL tăng trư ng h i nh p<br /> Nhóm CL tăng trư ng đa d ng hóa<br /> <br /> Nhóm CL suy gi m<br /> 3<br /> <br /> I. Khái quát v<br /> chi n lư c<br /> c p doanh<br /> nghi p<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1. Khái ni m<br /> Chi n lư c c p doanh nghi p là nh ng<br /> chi n lư c<br /> .., l a ch n ho t đ ng kinh<br /> doanh, ph i h p đi u ch nh các đơn v ,<br /> hư ng t i s tăng trư ng và phát tri n trong<br /> ..............., bao trùm toàn b lĩnh v c ho t<br /> đ ng c a DN<br /> .chi n lư c c p doanh nghi p,<br /> chi n lư c c a các đơn v kinh doanh và các<br /> b ph n ch c năng m i đư c đ ra<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2