intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 15

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
57
lượt xem
9
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày trong bài 15 Quản trị chi phí kinh doanh thuộc bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại nhằm trình bày về nội dung chi phí kinh doanh và phân loại chi phí kinh doanh, chi phí lưu thông (CPLT), Giảm chi phí kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 15

  1. BÀI 15: QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH (CPKD) 1.Nội dung chi phí kinh doanh và phân loại CPKD 2.Chi phí lưu thông (CPLT) 3.3.Giảm CPKD
  2. 1. Nội dung CPKD và phân loại CPKD 1.1.Nội dung CPKD * Tất cả các khoản chi phí từ khi mua hàng, đến khi bán hàng, bảo hành hàng hóa trong một thời gian nhất định ( chi phí lao động sống— CP lao động vật hóa) Ba bộ phận CPKD - Chi phí mua hàng - Chi phí lưu thông - Chi phí khác ( thuế và bảo hiểm)
  3. 1. Nội dung CPKD và phân loại CPKD 1.2.Phân loại CPKD: Phân theo các tiêu thức - Nội dung kinh tế (+ CP cố định,+ chi phí lưu thông,+ CP) - Sự phụ thuộc vào QQC(+CP cố định, + CP biến đổi) - Mức phí và tiến trình thực hiện chi phí ( CP bình quân , chi phí trên biên) - Theo chi phí kế toán ( minh nhiên) và chi phí kinh tế ( chi phí kế toán, chi phí cơ hội)
  4. 2. Chi phí lưu thông (CPLT) * CPLT là chi phí lao động xã hội cần thiết (= tiền) trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa từ nơi mua đền nơi bán 2.1. Phân loại và danh mục chi phí lưu thông * Phân loại chi phí lưu thông CPLT Sự phụ thuộc Các khâu ND kinh tế vào Clc HĐKD CPL CPL CPL CPL Tổng Kho, T T Công T bổ T bất công C ửa thuầ khả ty sung biến ty hàng n túy biến
  5. * Danh mục CPLT CPLT CP bảo CP vận tải, quản, thu CP hao hụt CP quản lý bốc dỡ mua, hàng hóa hành chính tiêu thụ
  6. * Tổng số tiền CPLT (C) 4 C = Q(gb) x h ; C = ∑ Ci i=1 * Cơ cấu CPLT (T): tỷ trọng từng khoản mục CPLT trong tổng CPLT Ci Pi = x 100% [ i= ; ] ∑ Ci * CPLT (h): tỷ lệ % của tổng CPLT so với Q( giá bán) C h= x 100% Q(gb) Ci hi = Q x 100% (gb)
  7. * Mức độ hoàn thành kế hoạch CPLT (K) Ctt K= x 100% Ckh * Phạm vi hạ thấp (nâng cao) tỷ lệ phí lưu thông (f) f = H(tt) – H(kh) * Tốc độ hạ thấp (hay nâng cao) tỷ lệ phí LT (v) F v= x 100% H(kh) * Mức tiết kiệm ( hay vượt chi) CPKD (E) E= Ctt – Ckh ; E = Qbán x f
  8. 3.Giảm CPKD 3.1.các nhân tố ảnh hưởng + Nhân tố khách quan:(thuế, giá cả, nguồn hàng, nhu cầu, cơ sở hạ tầng, KHCN, điều kiện tự nhiên) + Nhân tố chủ quan: (Q, %HH, mạng lưới kinh doanh, quản lý, lao động, phương thức mua bán 3.2.Các giải pháp + Nhóm giải pháp giảm chi phí mua hàng + Nhóm giải pháp giảm chi phí lưu thông + Nhóm giải pháp giảm chi phí khác

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản