intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 3

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
115
lượt xem
17
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của bài 3 Môi trường doanh của doanh nghiệp thương mại nằm trong Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại nhằm trình bày về tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh nghiệp thương mại. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 3

 1. BÀI 3: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I.Tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh nghiệp thương mại II.Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh
 2. I. Tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh nghiệp thương mại 1. Khái niệm và các yếu tố môi trường kinh doanh a) Khái niệm: Các yếu tố chủ quan - khách quan Trực tiếp Kết quả, (trong - ngoài) Gián tiếp doanh thu KD b) Các cách phân loại môi trường kinh doanh + Vĩ mô - Cấp độ ngành và nền KTQD + Tác nghiệp - Các nhóm yếu tố: + N ộ i t ại + Thị trường + Kinh tế - chính trị XH: phát triển kinh tế, tâm lý, pháp luật, chính sách + HC – KT(mô hình quản lý, thủ tục hiệu chỉnh) - Quan hệ chủ thể - khách thể: + Bên trong + Bên ngoài
 3. 2. Tác động - Đề ra chiến lược – kế hoạch kinh doanh (kết hợp trong - ngoài) → mục tiêu, giải pháp, kết quả, doanh thu - Tổ chức bộ máy kinh doanh - Phương thức, thủ pháp kinh doanh, dịch vụ khách hàng + Công nghệ + Dịch vụ - Quan hệ nội bộ doanh nghiệp và doanh nghiệp với bên ngoài → hành vi ứng xử + Pháp luật + Xã hội, an ninh + Khách hàng
 4. II. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh 1. Các yếu tố môi tường kinh doanh mà doanh nghiệp kiểm soát được (môi trường nội tại) a) Sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp (sản phẩm, lĩnh vực gắn liền với doanh nghiệp, đối tượng hoạt động của doanh nghiệp) - Là điều kiện tồn tại, phát triển của doanh nghiệp - Giải pháp: + Nhãn hiệu và thương hiệu hàng hóa + Sản lượng – chất lượng ổn định + Sản phẩm hiện đại, tiên tiến, phù hợp với xu thế tiêu dùng + Xem xét chu kỳ sống của sản phẩm + Phương thức, kỹ thuật mua bán, giao nhận + Cơ sở bảo quản, dự trữ, mạng lưới kinh doanh, các quan hệ kinh tế môi trường
 5. b) Quản trị nhân sự và nguồn nhân lực -Bộ máy lao động, tài năng, trình độ, kinh nghiệm, đạo đức (quản trị) -Chi phí vốn / 1 tấn hàng hóa (so với các doanh nghiệp khác) Huy động và sử -Phân phối sử dụng vốn dụng hiệu quả -Chiến lược và kế hoạch tài chính, kế nguồn lực về hoạch lợi nhuận, thuế vốn, thu chi, -Quan hệ tài chính (vay, trả / nhân viên, hạch toán khách hàng) -Chi phí cơ hội, quy mô tài chính của doanh nghiệp -Hệ thống kế toán
 6. c) Hệ thống thông tin của doanh nghiệp -Hệ thống thông tin quản trị: Các quy tắc, phương pháp, kỹ năng giúp thu thập, phân tích các dữ liệu nhằm đưa ra các thông tin cần thiết cho việc ra quyết định Doanh nghiệp -Hệ thống thông tin chiến lược quyết định đúng -HTTT nội bộ doanh nghiệp → điểm đắn, kịp thời mạnh, điểm yếu -HTTT bên ngoài doanh nghiệp → cơ hội, nguy cơ → Hoàn thiện hệ thống thông tin của doanh nghiệp
 7. d) Nền nếp văn hóa của tổ chức -Là tổng hợp các kinh nghiệm, tác phong, cách ứng xủ trong công tác, sinh Sản phẩm hoạt liên kết với nhau tạo thành phong phong cách, sự cách ứng xử của doanh nghiệp gắn kết nội bộ -Chuẩn mực đạo đức, giá trị nguyện và bên ngoài vọng, triết lý kinh doanh -Lễ nghi theo truyền thống, phong tục tập quán
 8. e) Nghiên cứu và phát triển
 9. 2. Các biện pháp khai thác môi trường kinh doanh a) Xây dựng và hoàn thiện HTTT và MTKD -Xác định nhu cầu thông tin - HTTT nội bộ -Xác định nguồn -HTTT bên -Hệ thống thu thập thông tin ngoài + Chính xác -Tổ chức thu thập + Đầy đủ -Dự báo diễn biến MTM + Kịp thời -Phát triển mạnh, yếu -Theo dõi
 10. -Đặt văn phòng đại diện, đại Nhanh chóng lý, chi nhánh công ty giảm chi phí, -Gia công đặt hàng, lao động chiếm lĩnh thị trường, tăng thị liên kết phần trong cạnh * Chi phí kinh doanh (chi phí đầu vào, tranh tiềm năng?) * Xem xet đối thủ cạnh tranh?
 11. c) Phân tích toàn diện, đầy đủ các yếu tố của MTKD để lựa chon cơ hội kinh doanh Tìm ra mạnh – yếu; thuận lợi – khó khăn Thời cơ kinh doanh d) Xây dựng chiến lược kinh doanh đ) Hoàn thiện các nghiệp vụ kinh doanh - Tuyển chon lao động, đào tạo bồi dưỡng CB – NV - Xây dựng quy trình nghiệp vụ - Xây dựng nội quy, quy chế công tác - Trang thiết bị làm việc
 12. e) Góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh - Sự tương tác giữa DN – môi trường bên ngoài (...) - Uy tín của DN tăng XH ủng hộ môi trường tốt - DN cần phải hoàn thiện môi trường + Hoàn thiện CSVTKD + Phát triển văn hóa + Tăng trình độ nhân sự (văn hóa ứng xử)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản