intTypePromotion=1

Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 5

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
147
lượt xem
39
download

Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị Chương 5 Các kiểu quy hoạch nhằm trình bày cụ thể các loại quy hoạch đô thị như: quy hoạch tổng thể, quy hoạch cấu trúc, quy hoạch chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 5

 1. Chương V Các kiểu quy hoạch  1. Quy hoạch Thể chế - Legislation Planning  2. Quy hoạch tổng thể – Master Planning  3. Quy hoạch cấu trúc – Structure Planning  4. Quy hoạch chiến lược – Strategic Planning lư
 2. QUY HOẠCH THỂ CHẾ  XÂY DỰNG THỂ CHẾ – Planning Legislation
 3. QUY HOẠCH TỔNGTHỂ  PHÂN VÙNG SỬ DỤNG ĐẤT – Land Use Zoning  QUY HOẠCH HẠ TẦNG CƠ SỞ – Infrastructure CƠ Networks
 4. QUY HOẠCH CẤU TRÚC  QUY HOẠCH KHU VỰC – Sector Plans  QUY HOẠCH ĐỊA PHƯƠNG – Local Plans  QUY HOẠCH QUẬN, HUYỆN – District Plans  QUY HOẠCH KHU CHỨC NĂNG – Action Area Plans  QUY HOẠCH VẤN ĐỀ - Subject Plans
 5. QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC LƯ  CAN THIỆP BẰNG CHIẾN LƯỢC – Strategic Interventions
 6. 1. QUY HOẠCH THỂ CHẾ  Là đưa ra một văn bản pháp lý cho một quy đưa hoạch phát triển và các bước thực hiện. bư  Do đó, Quy hoạch thể chế chính là sự quy hoạch theo quy định của pháp luật.
 7. Các thành tố trong quy hoạch thể chế:  Vùng quy hoạch (khu vực được phép quy hoạch) được  Đơn vị / cơ quan thực hiện quy hoạch và quyền hạn cơ thực hiện  Thủ tục lập quy hoạch, và quá trình phê chuẩn  Thủ tục thực hiện quy hoạch  Bộ máy quản lý và kiểm soát thực hiện quy hoạch (giấy phép quy hoạch được ban hành theo văn bản được vă thể chế)
 8.  Trong văn bản pháp lý của quy hoạch thể chế, nhà quy vă hoạch có các quyền:  Thu hồi và phân bố lại đất đai cho nhu cầu tương lai, tương  Làm tăng hiệu quả sử dụng đất của mỗi khu vực phù tă hợp với điều kiện tự nhiên và tài nguyên sẵn có,  Sử dụng đất đai hợp lý vào không gian và chức năng nă đô thị là rất cần thiết cho phát triển kinh tế và hiệu quả trong hoạt động.
 9. 2. QUY HOẠCH TỔNG THỂ  Là một quy hoạch toàn diện thể hiện qua sự phân vùng sử dụng đất và mạng lưới cơ sở hạ tầng trong khu vực lư cơ quy hoạch  Nó không chỉ là một bản đồ sử dụng đất, mà còn là quy hoạch chỉ đạo chung, cho sự phát triển một đô thị chung,  Quy hoạch tổng thể các khu chức năng cho các dịch vụ nă đô thị như cung cấp điện, nước, cống thải, và giao như nư thông …
 10. Phân vùng sử dụng đất  Thông thường quy hoạch sử dụng đất gồm 2 phần: thư 1. Bản đồ phân vùng thể hiện các vùng/ khu vực mà đã được đề ra trong quy định. được 2. Những quy định về sử dụng đất  Phân vùng sử dụng đất là một công cụ quy hoạch để kiểm soát việc sử dụng đất  Các biện pháp kiểm soát phải đi đôi với việc cung cấp quyền sử dụng đất hợp pháp, và giới hạn xây dựng trong phần đất được giao. được
 11. Quy hoạch Sử dụng đất Quận Tân Bình 2005  Nguồn: Sở Quy hoạch Kiến trúc: www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn
 12. Bản đồ quy họach sử dụng đất khu đô thị mới Thủ Thiêm 2006: - Màu xanh da trời: diện tích mặt nước; - Màu xanh lá theo các sắc độ: diện tích dành cho các công viên công cộng, các khu giải trí, giáo dục và đầm lầy…  Truy cập: www.khoahoc.com.vn
 13.  Qua nhiều năm, phân vùng sử dụng đất được xem nă được như như “một quy hoạch”. Bản đồ sử dụng đất được xem được như như là “Quy hoạch tổng thể”.  Gần đây, quy hoạch sử dụng đất không còn được được xem là một quy hoạch tổng thể. Nó chỉ đưa ra những đưa điều kiện và định hướng sử dụng trong tương lai. hư tương  Quy hoạch sử dụng đất đôi khi gây trở ngại cho tiến trình quy hoạch, vì sự phát triển kinh tế thường là thư yếu tố xác định đâu là khu vực tốt nhất cho phát triển.
 14. 3. QUY HOẠCH CẤU TRÚC  Làm việc với mọi lĩnh vực trong đô thị. thị.  Không chỉ quan tâm đến yếu tố vật chất trong đô thị.  Quy hoạch dựa trên các chính sách môi trường, kinh tế, xã hội… của quốc gia cho địa phương
 15. Nội dung quy hoạch cấu trúc Khung quy hoạch và nôi dung tùy thuộc vào đặc điểm của khu vực được quy hoạch. được Các chủ đề: - Dân số - Lao động - Tài nguyên - Nhà ở - Công nghiệp - Thương mại Thương - Giao thông - Giáo dục - Các dịch vụ xã hội - Giải trí - Bảo tồn - Dịch vụ tiện ích ...
 16. Tính khả thi của quy hoạch  Quy hoạch thất bại nếu thiếu sự hỗ trợ từ địa phương.  cần sự trợ giúp và phối hợp của các quy hoạch địa phương khác
 17. Các kiểu quy hoạch Cấu trúc 1. Quy hoạch khu vực 2. Quy hoạch Quận, Huyện 3. Quy hoạch chủ đề (dân số, kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch v.v..) - các vấn đề được tách biệt được ra từng chủ đề nhưng có liên quan chặt như chẽ với nhau
 18. Tính khả thi của quy hoạch  Một số vấn đề của địa phương không thể gắn với phương quy hoạch chung.  Các vấn đề khẩn cấp cần một chính sách đặc biệt trong quy hoạch cấp Quận, huyện, hay quy hoạch chủ đề.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản