intTypePromotion=1

Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 2) - Nguyễn Thành Công

Chia sẻ: Nguyễn Thành Công | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
18
lượt xem
1
download

Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 2) - Nguyễn Thành Công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Thực hành máy điện" phần 2 nối tiếp phần 1 thông tin với các bài học quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng khuôn tập trung; quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng tâm tập trung; quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng tâm tập trung; xác định các đầu dây và đấu vận hành động cơ một pha - đấu động cơ ba pha vận hành trong mạng một pha; quấn bộ dây động cơ một pha đồng tâm; quấn bộ dây động cơ một pha dạng sin; tẩm sấy động cơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 2) - Nguyễn Thành Công

 1. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC MÔN HỌC: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN BÀI 6 QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA KIỂU ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG GVHD: Nguyễn Thành Công
 2. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC 1.Quy trình tháo động cơ Bước 1: Đánh dấu lại vị trí nắp, đầu rotor. Bước 2: Tháo ốc, vít trên động cơ, tháo hộp nối dây động cơ và tháo các đầu dây AX, BY, CZ nếu có. Bước 3: Dùng búa và nêm để tháo nắp ra, rotor ra khỏi bộ stator ( lưu ý không dùng búa sắt gõ trực tiếp vào nắp, đầu trục rotor sẽ làm biến dạng ) Bước 4: Tháo nêm, dây đai, dây quấn ra khỏi stator. Bước 5: Vệ sinh rãnh stator. 31-Mar- 1 21
 3. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC 2.Quy trình lắp ráp Bước 1: Lót rãnh stator. Bước 6: Vệ sinh. Bước 2: Lồng dây vào rãnh theo sơ đồ trải. Bước 7: Kiểm tra bạc đạn. Bước 3: Đấu nối bộ dây quấn. Bước 8: Lắp ráp. Bước 4: Kiểm tra bộ dây quấn, đưa đầu Bước 9: Kiểm tra an toàn bộ dây quấn dây ra hộp nối, đai dây, với vỏ, pha – pha. Bước 10 :Vận hành, kiểm tra Bước 5: Kiểm tra an toàn chạm pha, chạm vỏ của bộ dây quấn. Bước 11: Đánh giá động cơ.
 4. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC 3. Sửa chữa bộ dây quấn Bước 1: Khảo sát động cơ Bảng thông số động cơ. Xác định tổng số rãnh stator ( Z ). Xác định số đôi cực từ 2p. Xác định kiểu quấn cho động cơ.
 5. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC Bước 2: Tính toán: Dạng đồng tâm Z Số cực từ :   (rãnh) 2p Xác định một pha dưới một bước cực từ:  q ( rãnh/ 1 pha/ 1 bước cực từ) m Trong đó: m là số pha.
 6. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC 180 0 Độ lệch pha giữa hai rãnh kề nhau: 0  (0điện)  Bước bối dây: y1  2.q  1 ( rãnh ) y2  y1  2 ( rãnh ) yn  yn 1  2 ( rãnh )
 7. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC Dạng đồng khuôn Tính toán như dạng đồng tâm chỉ khác ở bước bối dây Dạng đồng khuôn xếp đơn y  ( rãnh ) Dạng đồng khuôn phân tán, y  0 , 8. xếp kép.    2   y  1  3
 8. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC Bước 3: Vẽ sơ đồ trải.
 9. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC
 10. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC Bước 4: Lồng dây vào rãnh theo sơ đồ trải Hoạt động 1: Làm khuôn quấn Làm khuôn quấn sao cho dây không dư ra khỏi vỏ, không sát vào vào rãnh stator.Trong tường hợp làm khuôn quấn nhỏ quá thì lồng dây rất khó. Rộng quá thi trong lúc làm xong sẽ bị chạm vỏ.
 11. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC Hoạt động 2: Đưa dây đo vào khuôn quấn và quấn bối Dựa trên sơ đồ trải để quấn bối dây, xem trong một nhóm bối có bao nhiêu bối dây. Sauk hi quấn nhóm bối xong cần dùng dây cột hai cạnh của một lại, tránh trường hợp bị rối dây
 12. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC Hoạt động 3: Lồng dây vào rãnh. Lưu ý: trước khi lồng bối dây vào rãnh thì phải dùng tay se dây tạo thành một mặt phẳng trước khi đưa dây vào rãnh stator
 13. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC
 14. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC
 15. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC
 16. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC
 17. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC Bước 5: Đấu nối bộ dây quấn
 18. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC Bước 6: Kiểm tra bộ dây quấn, đưa đầu dây ra hộp nối, đai dây, dùng búa cao su và tay uốn bộ dây quấn sao cho không chạm vào vỏ và rotor khi hoạt động. Bước 7: Kiểm tra an toàn chạm pha, chạm vỏ của bộ dây quấn.
 19. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC MÔN HỌC: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN BÀI 7 QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA KIỂU ĐỒNG TÂM TẬP TRUNG GVHD: Nguyễn Thành Công
 20. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH No.592 Nguyen Anh Thu Street, 12 Dist, HCMC,VN Tel: (028)3718.9289, Website: www.dttec.edu.vn HCM D12 TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE DTTEC 1.Quy trình tháo động cơ Bước 1: Đánh dấu lại vị trí nắp, đầu rotor. Bước 2: Tháo ốc, vít trên động cơ, tháo hộp nối dây động cơ và tháo các đầu dây AX, BY, CZ nếu có. Bước 3: Dùng búa và nêm để tháo nắp ra, rotor ra khỏi bộ stator ( lưu ý không dùng búa sắt gõ trực tiếp vào nắp, đầu trục rotor sẽ làm biến dạng ) Bước 4: Tháo nêm, dây đai, dây quấn ra khỏi stator. Bước 5: Vệ sinh rãnh stator. 31-Mar- 1 21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2