intTypePromotion=1

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 7: Tiếp thị điện tử

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
32
lượt xem
3
download

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 7: Tiếp thị điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu học tập trong chương 7 gồm có: Mô tả các khái niệm cơ bản của tiếp thị để có thể hiểu được tiếp thị bằng Internet, nhận biết và mô tả các công nghệ chính hỗ trợ cho tiếp thị trực tuyến, nhận biết và mô tả về tiếp thị thương mại điện tử và Chiến lược xây dựng thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 7: Tiếp thị điện tử

5/15/2012<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> Chương 7<br /> Tiếp thị điện tử<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu học tập<br /> Mô tả các khái niệm cơ bản của tiếp thị để có thể hiểu được<br /> tiếp thị bằng Internet.<br /> Nhận biết và mô tả các công nghệ chính hỗ trợ cho Tiếp thị<br /> trực tuyến.<br /> Nhận biết và mô tả về Tiếp thị thương mại điện tử và Chiến<br /> lược xây dựng thương hiệu.<br /> Hiểu cách thức tiến hành nghiên cứu thị trường trực tuyến.<br /> Xác định được các hình thức chính của Truyền thông tiếp<br /> thị trực tuyến.<br /> Mối tương quan Chi phí – Lợi ích của Truyền thông tiếp thị<br /> trực tuyến.<br /> Cách thức truyền thông tiếp thị thông qua Website.<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung chính<br /> Phân tích hành vi người tiêu dùng.<br /> Công nghệ tiếp thị trên Internet.<br /> B2B và B2C : Chiến lược tiếp thị và nhãn hiệu.<br /> Truyền thông trong tiếp thị.<br /> Chi phí và lợi ích của truyền thông tiếp thị.<br /> Website – Công cụ truyền thông tiếp thị.<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5/15/2012<br /> <br /> Các kỹ thuật Tiếp thị trên Internet<br /> Nhật ký giao dịch.<br /> Cookies và Web bugs.<br /> Cơ sở dữ liệu, Kho dữ liệu, và Khai phá dữ liệu.<br /> Quảng cáo trên mạng.<br /> Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM).<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nhật ký giao dịch<br /> Được xây dựng trên phần mềm Web server.<br /> Ghi lại các hoạt động của người dùng trên một<br /> trang Web.<br /> WebTrends là một công cụ phân tích hàng đầu<br /> khi khách hàng đăng nhập trên Website.<br /> Có thể cung cấp những thông tin quý giá cho việc<br /> tiếp thị, đặc biệt là khi kết hợp với:<br /> Hình thức đăng ký.<br /> Cơ sở dữ liệu về giỏ hàng.<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 5<br /> <br /> Cookies<br /> Những file văn bản nhỏ do trang web tạo ra trên<br /> máy tính của khách hàng mỗi khi họ truy cập vào,<br /> và ghi nhận lại những trang cụ thể mà khách<br /> hàng truy cập.<br /> Cookies cung cấp cho những nhà tiếp thị trên<br /> Web một phương tiện nhanh chóng để xác định<br /> các khách hàng và những hiểu biết của khách<br /> hàng về doanh nghiệp của mình.<br /> Vị trí lưu trữ các tập tin cookie trên máy tính tùy<br /> thuộc vào phiên bản trình duyệt.<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5/15/2012<br /> <br /> Web Bugs<br /> Những file hình ảnh rất nhỏ (khoảng 1px) được<br /> nhúng trong các tin nhắn trên mail hoặc các trang<br /> web.<br /> Được sử dụng để truyền thông tin về người sử<br /> dụng và trang Web đang được xem về một máy<br /> chủ giám sát.<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 7<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu và Kho dữ liệu<br /> Cơ sở dữ liệu (Database): Dùng để lưu trữ các<br /> bản ghi và các thuộc tính.<br /> Hệ thống quản trị sơ sở dữ liệu (DBMS): Phần<br /> mềm được sử dụng để tạo, duy trì, và truy cập và<br /> cơ sở dữ liệu.<br /> SQL (Structured Query Language): Ngôn ngữ<br /> dùng để truy vấn và vận hành bằng tay được<br /> dùng trong CSDL quan hệ.<br /> Kho dữ liệu: CSDL tập hợp dữ liệu về các giao<br /> dịch của công ty và khách hàng vào trong một nơi<br /> duy nhât, phục vụ cho việc phân tích bởi người<br /> quản trị site và người nghiên cứu thị trường.<br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 8<br /> <br /> Mối quan hệ cơ sở dữ liệu của Khách<br /> hàng trong TMĐT<br /> Hình 7.12, Trang 395<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5/15/2012<br /> <br /> Khai phá dữ liệu<br /> Công cụ phân tích để tìm kiếm dữ liệu theo mẫu<br /> yêu cầu trong toàn bộ cơ sở dữ liệu hay kho dữ<br /> liệu, hoặc đưa ra mô tả hành vi khách hàng.<br /> Các dạng khai phá dữ liệu:<br /> Query-driven<br /> Model-driven<br /> Rule-based<br /> Collaborative filtering<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 10<br /> <br /> Khai thác dữ liệu và Cá nhân hóa<br /> Hình 7.13, Trang 397<br /> <br /> Nguồn : Adomavicius and Tuzhilin, 2001b ©2001 IEEE.<br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 11<br /> <br /> Quảng cáo trực tuyến<br /> Hình thức tốt nhất hiện nay, với khả năng với đưa<br /> đến cho người dùng những biểu ngữ quảng cáo<br /> dựa trên cơ sở dữ liệu về hành vi của khách<br /> hàng.<br /> Ví dụ : DoubleClick<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5/15/2012<br /> <br /> Mô hình quảng cáo trực tuyến của<br /> DoubleClick<br /> Hình 7.14, Trang 401<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 13<br /> <br /> Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng<br /> (CRM)<br /> Kho thông tin khách hàng, đó là những bản ghi tất<br /> cả các liên hệ của khách hàng với một công ty và<br /> tạo ra hồ sơ của khách hàng có sẵn sẵng cho tất<br /> cả mọi người trong công ty khi có nhu cầu muốn<br /> biết về khách hàng<br /> Thông tin khách hàng có thể bao gồm:<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> Các mối quan hệ của khách hàng với doanh<br /> nghiệp.<br /> Dữ liệu tóm tắt về các sản phẩm được mua, và<br /> cách sử dụng của khách hàng.<br /> Demographic and psychographic data.<br /> Biện pháp đem lại lợi nhuận.<br /> Lịch sử liên hệ.<br /> <br /> 14<br /> <br /> Mô hình hệ thống quản trị quan hệ<br /> khách hàng<br /> Hình 7.15, Trang 403<br /> <br /> Nguồn : Compaq, 1998.<br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản