intTypePromotion=1

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 1 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

0
120
lượt xem
16
download

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 1 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tín dụng ngân hàng Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại nhằm giới thiệu ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 1 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại 2.Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Trần Nguyễn Trùng Viên 1
 2. 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại a.Khái niệm: NHTM là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng trên. Trần Nguyễn Trùng Viên 2
 3. 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại b.Định nghĩa: Nghị định của Chính phủ số 49/2000/NĐ- CP ngày 12/9/2000 định nghĩa:”Ngân hàng thương mại là ngân hàng thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của nhà nước” Trần Nguyễn Trùng Viên 3
 4. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________ Trần Nguyễn Trùng Viên 4
 5. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________ Trần Nguyễn Trùng Viên 5
 6. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________ Trần Nguyễn Trùng Viên 6
 7. 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại Trong đó, hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Trần Nguyễn Trùng Viên 7
 8. 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại c.Nhận xét: -Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp -Hoạt động của ngân hàng thương mại là hoạt động kinh doanh -Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt(tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng; chủ yếu huy động vốn từ bên ngoài; chủ yếu là tài sản vô hình; chịu sự chi phối rất lớn bởi chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước) -Ngân hàng thương mại là một trung gian tín dụng 8 Trần Nguyễn Trùng Viên
 9. 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại d.Các loại hình ngân hàng: Căn cứ vào hình thức sở hữu -Ngân hàng thương mại quốc doanh -Ngân hàng thương mại cổ phần -Ngân hàng thương mại liên doanh -Chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài -Ngân hàng thương mại nước ngoài Trần Nguyễn Trùng Viên 9
 10. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________ Trần Nguyễn Trùng Viên 10
 11. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________ Trần Nguyễn Trùng Viên 11
 12. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________ Trần Nguyễn Trùng Viên 12
 13. 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại d.Các loại hình ngân hàng: Căn cứ vào sản phẩm ngân hàng cung cấp cho khách hàng: -Ngân hàng bán buôn -Ngân hàng bán lẻ -Ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ Trần Nguyễn Trùng Viên 13
 14. 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại d.Các loại hình ngân hàng: Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động -Ngân hàng chuyên doanh -Ngân hàng đa năng, kinh doanh tổng hợp Trần Nguyễn Trùng Viên 14
 15. 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại e.Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng thương mại Hội đồng quản trị: -Đối với ngân hàng quốc doanh: Chính phủ quyết định bổ nhiệm hoặc ủy nhiệm cho Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm. Nhiệm kỳ là 5 năm. Số thành viên từ 6 – 8 người. -Đối với ngân hàng cổ phần: do đại hội cổ đông bầu ra Trần Nguyễn Trùng Viên 15
 16. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________ Trần Nguyễn Trùng Viên 16
 17. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________ Trần Nguyễn Trùng Viên 17
 18. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________ Trần Nguyễn Trùng Viên 18
 19. 1.Giới thiệu ngân hàng thương mại e.Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng thương mại Ban điều hành: Tổng giám đốc hoặc giám đốc -Đối với ngân hàng quốc doanh: do Chính phủ hoặc Thống đốc NHNN bổ nhiệm, miễn nhiệm -Đối với ngân hàng cổ phần: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và được Thống đốc NHNN chuẩn y. Ban kiểm soát: Giám sát ngân hàng hoạt động theo luật pháp, thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ ngân hàng. 19 Trần Nguyễn Trùng Viên
 20. 2.Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại a.Các nghiệp vụ trong bảng tổng kết tài sản Nghiệp vụ tạo lập nguồn vốn (Nghiệp vụ nợ) Là nghiệp vụ hình thành nên các nguồn vốn hoạt động của ngân hàng, bao gồm: -Vốn điều lệ và các quỹ: vốn tự có cơ bản (vốn cấp 1), vốn tự có bổ sung (vốn cấp 2). -Vốn huy động: đây là nguồn vốn chủ yếu sủ dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nó chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại -Nguồn vốn đi vay Trần Nguyễn Trùng Viên 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2