intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học 7 bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - Nguyễn Thị Ánh Diễm

Chia sẻ: Nguyễn Thị ánh Diễm Diễm | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:33

114
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng do bạn giáo sinh Nguyễn Thị Ánh Diễm biên soạn trong quá trình thực tập sư phạm. Mục tiêu của bài dạy nhằm giúp các em học sinh: Hiểu thế nào là hàm trong chương trình bảng tính; biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như: Sum, Average, Max, Min; biết được các chức năng của chương trình bảng tính; viết đúng cú pháp hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp với số và địa chỉ ô tính, khối. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 7 bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - Nguyễn Thị Ánh Diễm

 1.      Bài giảng      Tiết bài dạy: Bài 6: SỬ DỤNG HÀM ĐỂ TÍNH  TOÁN    Tiết theo PPCT: 17    Thời gian: 45 phút    Môn học: Tin học 7    Trường THCS Nguyễn Kim Vang    Họ và tên giáo viên: Lương Thị Tường Vy     Họ và tên giáo sinh: Nguyễn Thị Ánh Diễm
 2. I­ Mục tiêu: 1. Kiến thức •. Học sinh hiểu thế nào là hàm trong chương trình bản tính. •. Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như: Sum, Average,  Max, Min. •. Biết được các chức năng của chương trình bản tính. •. Viết đúng cú pháp hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp với số  và địa chỉ ô tính, khối. 2 Kĩ năng • Viết đúng quy tắc hàm. • HS hiểu và thực hiện được các hàm: Sum, Average, Min,  Max để tính toán. 3 Thái độ • Học sinh trật tự, nghiêm túc quan sát, hăng hái phát biểu ý  kiến xây dựng bài trên máy tính
 3.      II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG ? Hàm trong chương trình bản tính là gì? ? Hàm được sử dụng như thế nào? ?Lợi ích của việc sử dụng hàm để tính toán? ? Trong chương trình bản tính có những hàm nào?  III. ĐÁNH GIÁ Bằng chứng đánh giá Câu hỏi trong bài giảng Câu hỏi bài tập sau bài giảng  IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Trang thiết bị/ Đồ dùng liên quan đến CNTT.   a. Phần cứng, máy tính, máy chiếu.   b. Phần mềm, MS PowerPoint, Excel 2. Những trang thiết bị khác/ Những đồ dùng dạy học  khác . Bảng   đen, phòng máy có bàn ghế rời. 3. Phương pháp: Vấn đáp, diễn giảng, trực quan.
 4. 1. ỔN ĐỊNH LỚP. (1 phút)      Gọi lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp. 2. KIỂM TRA BÀI CŨ. (5 phút)     Câu hỏi:  Em hãy viết công thức tính tổng các giá  trị của các ô từ A1 đến A5 tại ô A6?   Trả lời:  =(A1+A2+A3+A4+A     5) ức  ?Có cách khác để viết công th tính tổng các giá trị của các ô  từ A1 đến A5 nhanh hơn hay không ? Để biết được điều này chúng ta sẽ học bài hôm nay. 3. VÀO BÀI MỚI 
 5. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 1: Hàm trong chương trình bản tính Em hãy nhắc  lại các bước  nhập công  * Các bước  để nhập công thức vào ô tính: thức vào  B1. Chọn ô cần nhập công thức. trong ô tính? B2. Gõ dấu = B3.  Nhập công thức B4.  Nhấn Enter.
 6. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 1: Hàm trong chương trình bản tính Ví dụ 1: Viết công thức tính trung bình cộng của 3 số:   3, 10 và 2 : =(3+10+2)/3 =AVERAGE(3,10,2) =AVERAGE(A1,A2,A3)
 7. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 1: Hàm trong chương trình bản tính Ví dụ 2: Hãy viết công thức tính tổng các giá trị của các  ô từ A1 đến A5? =(15+56+24+19+1 8) =SUM(A1,A2,A3,A4,A5)
 8. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động1: Hàm trong chương trình bản tính ? Hàm trong o  Hàm là một công thức được định nghĩa  chương trình        từ trước. bảng tính là gì? o Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán  ?Lợi ích của        theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. việc sử dụng o Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình hàm trong tính       bảng tính giúp cho việc tính toán dễ dàng và toán?       nhanh chóng hơn. ?Hàm được sử dụng để làm gì?
 9. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 2: Cách sử dụng hàm. 1. Chọn ô cần 2. Gõ dấu = 3. Nhập hàm theo nhập đúng cú pháp. 4. Nhấn Enter.
 10. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 2: Cách sử dụng hàm.       ­ Các bước thực hiện nhập hàm vào một ô:            Cách 1:Nhập hàm trực tiếp vào ô  tính.              B1: Chọn ô cần nhập Lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, dấu “=” là kí tự bắt  buộB2: Gõ d c. ấu =
 11. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 2: Cách sử dụng hàm. =AVERAGE(G3:G7) 8.5
 12. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 2: Cách sử dụng hàm. Quan sát một số cách nhập hàm: Các cách Nhập hàm: nhập hàm 1/ =Average(2,3,10) trên có gì khác nhau? 2/ = Average(2,3,10) 3/ =Average( 2, 3, 10) 4/ =Average (2,3,10) - Lưu ý khi nhập hàm: Không có dấu cách giữa tên hàm và dâu “(“. SAI
 13. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 3:   Một số hàm  trong chương 
 14. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 3:  Một số hàm trong chương trình bản tính.    a. Hàm tính tổng. Nhập công thức tính tổng chi phí thức ăn vào ô E9      
 15. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 3:  Một số hàm trong chương trình bản tính.    a. Hàm tính tổng. =SUM(a,b,c…) với a,b,c… là các biến a=E4       a=225000 a= giá trị bất kì nào đó Trường hợp các biến a, b, c là số Trường Trường hợp các Biến là một đại lượng mà giá trị hợp các biến a, b, biến a, b, c là địa có thể thay đổi được. c là địa chỉ các ô chỉ các
 16. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 3:  Một số hàm trong chương trình bản tính.    a. Hàm tính tổng. CÁC BƯỚC NHẬP HÀM TÍNH TỔNG Ø  Bước 1 : Chọn ô cần tính tổng. Ø   Bước 2 : Nhập dấu = vào thanh công thức hoặc trên  ô tính. Ø   Bước 3 : Nhập  SUM(a,b,c,…).  Ø   Bước 4 : Nhấn Enter hoặc nhấn chuột vào dấu   “”
 17. 4. CỦNG CỐ Câu 1: Để tính tổng giá trị sản xuất ở ô E4, thì cách nhập hàm nào  sau          đây là không đúng? A. SUM= (B4:D4) B. =sum(B4,C4,D4) C. =Sum(1640.31,C4:D5) D. =Sum(1640.31,542.155,1049.45)
 18. 4. CỦNG CỐ Câu 2:  HOẠT ĐỘNG NHÓM Giả  sử  trong  các  ô  A1,  B1  lần  lượt  chứa  các  số  ­12,6.  Em  hãy  cho biết kết quả khi tính các hàm sau: A. = SUM(A1,B1) -11 B. = SUM(A1,B1,B1) -4 C. = SUM(A1,B1,-5) -6 D. = SUM(A1;B1;3) Sai E. = SUM(2,A1:B1) -18
 19.      Bài giảng      Tiết bài dạy: Bài 6: SỬ DỤNG HÀM ĐỂ TÍNH  TOÁN    Tiết theo PPCT: 17    Thời gian: 45 phút    Môn học: Tin học 7    Trường THCS Nguyễn Kim Vang    Họ và tên giáo viên: Lương Thị Tường Vy     Họ và tên giáo sinh: Nguyễn Thị Ánh Diễm
 20. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ  TÍNH TOÁN Hoạt động 3:   Một số hàm  trong chương 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2