Giáo án tin học 7 - BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
301
lượt xem
57
download

Giáo án tin học 7 - BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu a. Kiến thức - Biết ý nghĩa của các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN - Biết cách sử dụng hàm. - Biết hai cách nhập hàm vô ô tính. b. Kĩ năng - Viết đúng qui tắt các hàm. - Sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học 7 - BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN

 1. Giáo án tin học 7 BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN I/ Mục tiêu a. Kiến thức - Biết ý nghĩa của các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN - Biết cách sử dụng hàm. - Biết hai cách nhập hàm vô ô tính. b. Kĩ năng - Viết đúng qui tắt các hàm. - Sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính.
 2. - Thực hiện được bốn hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN (chọn lệnh từ bảng chọn, gõ lệnh từ cửa sổ lệnh) c. Thái độ - Nhận thức được sự tiện lợi khi sử dụng hàm để tính toán. - Có ý thức muốn tìm hiểu thêm các hàm khác trong Excel. II/ Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học 1/ Giáo viên: - Các máy tính trong phòng dạy chạy tốt. - Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu trực tiếp lên màn hình. - Máy Projector, bảng và bút 2/ Học sinh: - SGK đầy đủ.
 3. - Vở ghi chép, bảng nhóm. III/ Những lưu ý sư phạm - Trước hết cần chia nhóm phù hợp các đối tượng học sinh. - Trong tiết học này việc gây hứng thú học để HS thấy việc sử dụng các hàm là một yêu cầu cần thiết, thuận lợi hơn sử dụng công thức. - Có thể bằng so sánh kết quả thực hiện khi dùng hàm và không dùng hàm. - Hạn chế chỉ giới thiệu đúng nội dung như SGK, trong tiết học chưa cần tìm hiểu thêm về các mục chọn khác trong thanh bảng chọn. - Lưu ý có hai cách nhập hàm vào ô tính. IV/ Hoạt động của giáo viên và học sinh
 4. Hoạt động 1: Hàm trong chương trình bảng tính ( Thời gian:…….phút) Mục tiêu: Gây hứng thú, thấy được sự cần thiết sử dụng hàm. Cách tiến hành: So sánh kết quả khi dùng công thức và cách dùng hàm. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung GV HS GV đặt vấn đề : • HS thực hiện phép tính Tính trung bình trên giấy cộng của ba số: =(3+10+2)/ 3; 10; 2 ? 3 em có biết cách nào khác nửa để • HS trả lời có thể giải được 1/ Hàm trong bài toán trên ?
 5. chương trình bảng tính GV giới thiệu cách : Hàm là công thức được = Average(3,10,2) HS quan sát định nghĩa từ giới thiệu: nội dung SGK GV trước, sử dụng Hàm là công thức hàm giúp việc được định nghĩa tính toán dễ từ trước, được sử dàng và nhanh dụng để thực hiện chống hơn. tính toán theo công thức với các giá trị cụ thể, sử dụng hàm giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chống hơn.
 6. Hoạt động 2: Cách sử dụng hàm ( Thời gian:…….phút) Mục tiêu: Biết cách sử dụng hàm. Cách tiến hành: GV thao tác minh hoạ, HS nhận biết. Hoạt động của GV Hoạt Nội dung động của HS GV thao tác minh hoạ, gọi HS nêu lại cách sử dụng hàm qua thao tác GV vừa làm?
 7. HS nhận 2/ Cách biết qua sử dụng thao tác hàm GV giới thiệu thêm: Có hai của GV cách nhập hàm vào ô tính: và nêu lại Khi nhập + Cách 1: Nhập hàm trực tiếp cách sử hàm vào ô vào ô tính. dụng tính dấu = + Cách 2: Sử dụng nút lệnh hàm. ở đầu là Insert Function ký tự bắt buộc, sau đó gõ đúng qui tắc hàm và nhấn Enter.
 8. Hoạt động 3: Một số hàm trong chương trình bảng tính ( Thời gian:…….phút) Mục tiêu: Biết các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN Cách tiến hành: HS tự đọc SGK, thảo luận nhóm. Hoạt động Hoạt động của HS Nội dung của GV 3/ Một số hàm Nhóm 1 + Nhóm 2: trong chương a/ Hàm tính
 9. tổng: Đọc ví dụ 1 (SGK) trình bảng tính Nhóm 3 + Nhóm 4: Đọc ví dụ 2 (SGK) Nhóm 5 + Nhóm 6: a/ Hàm tính tổng: Nêu qui tắc sử dụng hàm Đọc ví dụ 3 (SGK) =SUM(a,b,c,…) tính tổng trong bảng Trong đó: tính? Các nhóm trình a,b,c,…là các số bày qui tắc sử dụng hay địa chỉ của hàm tính tổng các ô cần tính. GV lưu ý cho trong bảng tính. HS: Cácsố hay địa chỉ của các ô cần tính liệt kê trong dấu () và cách nhau bởi dấu phẩy,
 10. tên hàm không phân b/ Hàm tính biệt chữ hoa trung bình cộng: Nhóm 1 + Nhóm 2 hay chữ + Nhóm 3: Đọc ví =AVERAGE(a,b,c,…) thường. dụ 1 (SGK) Nhóm 4 + Nhóm 5 Trong đó: b/ Hàm tính + Nhóm 6: Đọc ví a,b,c,…là các số trung bình dụ 2 (SGK) hay địa chỉ của cộng: các ô cần tính. Các nhóm trình bày qui tắc sử dụng Nêu qui tắc hàm tính trung sử dụng hàm bình cộng trong c/ Hàm xác định bảng tính. tính trung giá trị lớn nhất bình cộng =MAX(a,b,c,…) trong bảng tính?
 11. GV nhận xét Trong đó: a,b,c,…là các số cách trình bày của các hay địa chỉ của Nhóm 1 + Nhóm 2 các ô cần tính. nhóm. + Nhóm 3: Đọc ví dụ 1 (SGK) c/ Hàm xác Nhóm 4 + Nhóm 5 định giá trị + Nhóm 6: Đọc ví lớn nhất: dụ 2 (SGK) Nêu qui tắc sử dụng hàm Các nhóm trình xác định giá bày qui tắc sử dụng trị lớn nhất hàm bảng tính? xác định giá trị lớn nhất bảng tính. c/ Hàm xác định GV nhận xét giá trị nhỏ nhất cách trình bày của các =MIN(a,b,c,…)
 12. nhóm. Trong đó: a,b,c,…là các số d/ Hàm xác hay địa chỉ của định giá trị các ô cần tính. nhỏ nhất: Nhóm 1 + Nhóm 2 Nêu qui tắc + Nhóm 3: Đọc ví sử dụng hàm dụ 1 (SGK) xác định giá Nhóm 4 + Nhóm 5 trị nhỏ nhất + Nhóm 6: Đọc ví bảng tính? dụ 2 (SGK) GV nhận xét cách trình Các nhóm trình bày của các bày qui tắc sử dụng nhóm. hàm xác định giá trị nhỏ
 13. nhất bảng tính. Hoạt động 4: BÀI TẬP ( Thời gian:…….phút) Mục tiêu: Hệ thống kiến thức toàn bài Cách tiến hành: GV trình chiếu nội dung bài tập, HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả, GV nhận xét kết quả trình bày của các nhóm. Nhóm 1 + Nhóm 2: Làm bài 1 Nhóm 3 + Nhóm 4: Làm bài 2 Nhóm 5 + Nhóm 6: Làm bài 3 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất
 14. Nếu trong một ô tính có các kí hiệu HS thảo ##### điều đó có nghĩa gì? luận a/ Công thức nhập sai và Excel thông báo nhóm và trình bày lỗi. kết quả b/ Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số. Đáp án: c c/ Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số. d/ Hoặc b hoặc c (GV soạn trắc nghiệm bằng Violet) HS thảo Bài 2: Cách nhập nào sau đây không luận nhóm và đúng? trình bày a/= SUM(5,A3,B1) kết quả b/=SUM(5,A3,B1) Đáp án: d c/=sum(5,A3,B1) d/=SUM (5,A3,B1)
 15. Bài 3: Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt HS thảo chứa các số -4; 3. Em hãy cho biết kết luận quả của các công thức tính sau: nhóm và trình bày a/ =SUM(A1,B1) kết quả b/=SUM(A1,B1,B1) Đáp án: c/=SUM(A1,B1,-5) a/ -1 d/=SUM(A1,B1,2) b/2 e/=AVERAGE(A1,B1,4) c/-6 f/=AVERAGE(A1,B1,5,0) d/1 e/1 f/1 V- Nhận xét đánh giá: ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
 16. ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ------ HỨƠNG DẪN HỌC Ở NHÀ: Xem nội dung bài thực hành số 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản