Bài giảng Tổng quan lập kế hoạch

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
18
lượt xem
9
download

Bài giảng Tổng quan lập kế hoạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng "Tổng quan lập kế hoạch" trình bày khái niệm về kế hoạch và lập kế hoạch, vai trò và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, chu trình quản lý một kế hoạch, mô tả các cách lập kế hoạch và mô tả các bước lập kế hoạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan lập kế hoạch

TỔNG QUAN<br /> LẬP KẾ HOẠCH<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU HỌC TẬP<br /> 1- Trình bày được khái niệm về KH & lập KH<br /> 2- Mô tả được các cách lập kế hoạch<br /> 3- Mô tả được các bước lập kế hoạch<br /> <br /> 2<br /> <br /> TẠI SAO PHẢI LẬP KH?<br /> • Kế hoạch vừa là chức năng vừa là công cụ của<br /> hoạt động quản lí.<br /> • Để quản lý tốt phải lập kế hoạch tốt<br /> • Đối với nhà quản lí, khả năng lập kế hoạch<br /> chính là yếu tố quan trọng nhất phản ánh trình<br /> độ năng lực, nó quyết định xem người quản lý<br /> đó có khả năng thực hiện được vai trò quản lý<br /> hay không.<br /> 3<br /> <br /> CHU TRÌNH QUẢN LÝ<br /> <br /> LẬP KẾ HOẠCH<br /> <br /> TỔ CHỨC THỰC HIỆN<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kế hoạch là gì?<br /> • Kế hoạch là sự sắp xếp, bố trí các hoạt<br /> động nhằm làm một việc gì đó đã được<br /> tính toán và cân nhắc trước.<br /> • Một kế hoạch thường gồm 2 phần:<br /> – Một kết quả mà người ta mong đợi đạt tới<br /> – Một chương trình hành động được hoạch<br /> định trước nhằm đạt được kết quả nói trên<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản