Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
36
lượt xem
1
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Thương Mại

CHƯƠNG V: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại 1 NỘI DUNG CHƯƠNG I • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC II • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ • KẾT LUẬN 2 I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp CM a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược đảm bảo thành công của cách mạng. - ĐĐKDT là một chiến lược cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình CM - ĐĐKDT là cội nguồn tạo nên sức mạnh 3 b . Đại ĐKDT là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc - ĐCSVN– lực lượng duy nhất lãnh đạo CMVN vì vậy ĐĐKDT phải được quán triệt từ chủ trương, đường lối tới hoạt động thực tiễn của Đảng - ĐĐKDT còn là nhiệm vụ hàng đầu của mọi giai đoạn CM. - ĐĐKDT còn là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải do quần chúng, vì quần chúng. 4 2. Lực lượng đại đoàn kết dân tộc Khái niệm dân và nhân dân trong TTHCM Không phân biệt tôn giáo, Vừa là giai cấp, một tập tín hợp đông ngưỡng, Vừa là đảo quần già trẻ, mỗi con chúng gái trai, người nhân dân giàu Việt Nam nghèo cụ thể Họ là chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết dân tộc thực chất là đại đoàn kết toàn dân ĐĐK dân tộc bao gồm nhiều tầng nấc, nhiều cấp độ các quan hệ liên kết qua lại giữa các thành viên, các bộ phận, các lực lượng của dân tộc. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản