intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 3 - Nguyễn Thị Hoàng Lan

Chia sẻ: Ti Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

34
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 3: Thu nhận và số hóa ảnh. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh (camera ), quá trình số hóa, quá trình số hóa, biểu diễn ảnh số. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 3 - Nguyễn Thị Hoàng Lan

Chương 3<br /> Thu nhận và số hóa ảnh<br /> Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh (camera)<br /> Nguon sang<br /> <br /> Bo cam bien<br /> <br /> Thong<br /> luong<br /> anh sang<br /> <br /> KD<br /> <br /> Roi rac hoa<br /> <br /> Luong tu hoa<br /> <br /> Tin hieu<br /> anh<br /> <br /> So lieu<br /> anh<br /> <br /> Các vấn đề<br /> - Quá trình số hóa và chất lượng ảnh số<br /> - Sai số thu nhận ảnh và sửa méo quang học<br /> - Chất lượng hệ thống thu nhận ảnh và cảm nhận ảnh<br /> NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH<br /> <br /> 1<br /> <br /> Quá trình số hóa<br /> f(x,y)<br /> Tín hiệu ảnh<br /> <br /> Lấy mẫu<br /> <br /> Định lý lấy mẫu<br /> <br /> X (m,n)<br /> E<br /> <br /> Lượng tử hóa<br /> <br /> Δx ≤ 1<br /> 2Fx<br /> <br /> X(m,n)<br /> Ảnh số: ma trận số liệu<br /> <br /> Δy ≤ 1<br /> 2F y<br /> <br /> v<br /> U<br /> <br /> 0<br /> <br /> y<br /> <br /> um<br /> <br /> v<br /> <br /> (b)<br /> <br /> Δy<br /> 0<br /> <br /> x<br /> Δx<br /> <br /> (a)<br /> <br /> 1/Δy<br /> 0<br /> <br /> u<br /> 1/ΔX<br /> <br /> (c)<br /> <br /> NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH<br /> <br /> 2<br /> <br /> Quá trình số hóa<br /> Lượng tử hóa<br /> • Nguyên tắc và yêu cầu lượng tử hóa<br /> • Sai số lượng tử hóa<br /> • Luật lượng tử hóa<br /> • Chất lượng lượng tử hóa<br /> valeur numerique<br /> 9<br /> 8<br /> 7<br /> 6<br /> 5<br /> 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> noir<br /> <br /> signal analogique<br /> gris<br /> <br /> max<br /> blanc<br /> <br /> NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH<br /> <br /> 3<br /> <br /> Biểu diễn ảnh số<br /> 1<br /> <br /> Ảnh 2D số<br /> <br /> 2<br /> <br /> f (x, y) ⇒F(i, j) ou F(m,n)<br /> <br /> Ma trận các điểm ảnh<br /> <br /> M<br /> <br /> Ma trận số liệu ảnh số<br /> <br /> Chiều biểu diễn tọa độ điểm<br /> <br /> NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH<br /> <br /> 4<br /> <br /> Biểu diễn ảnh số và file ảnh số<br /> 1 2 ...<br /> <br /> 1 9 7<br /> 2 8 9<br /> 7 8<br /> 8 9<br /> 8 9<br /> 9 9<br /> 9 9<br /> M 8 9<br /> <br /> i-1, j<br /> i, j-1<br /> <br /> i, j+1<br /> <br /> i, j<br /> i+1, j<br /> <br /> N<br /> <br /> 1<br /> 9<br /> 9<br /> 9<br /> 9<br /> 9<br /> 8<br /> 8<br /> <br /> 1<br /> 7<br /> 7<br /> 9<br /> 7<br /> 9<br /> 8<br /> 6<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 9<br /> 7<br /> 8<br /> 7<br /> 5<br /> <br /> 2<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 2<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 1<br /> 1<br /> 3<br /> <br /> i-1, j-1<br /> <br /> i-1, j<br /> <br /> i-1, j+1<br /> <br /> i, j-1<br /> <br /> i, j<br /> <br /> i, j+1<br /> <br /> i+1,j-1 i+1, j<br /> <br /> i+1,j+1<br /> <br /> Quan hệ lân cận các điểm ảnh số<br /> NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2