intTypePromotion=1

Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 8

Chia sẻ: Cuong Quoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
116
lượt xem
31
download

Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xử lý nước thải - Chương 8: Sinh học tự nhiên trình bày một số tảo và thực vật thủy sinh tiêu biểu trong xử lý nước thải, hồ sinh học, ao hồ kỵ khí, ao hồ hiếu - kỵ khí, cánh đồng tưới và bãi lọc. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 8

  1. Saturday, 19 June, 2010 CÁC KHU VỰC TRONG MỘT AO XỬ LÝ TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 2 SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 MỘT SỐ TẢO TIÊU BIỂU TRONG XỬ LÝ MỘT SỐ THUỶ SINH THỰC VẬT TIÊU BIỂU TRONG XỬ LÝ NƯỚC NƯỚC THẢI THẢI TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 3 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 4 SINH HỌC TỰ NHIÊN
  2. Saturday, 19 June, 2010 MỘT SỐ THUỶ SINH THỰC VẬT TIÊU BIỂU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 5 SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 HỒ SINH HỌC (HỒ ỔN ĐỊNH) HỒ SINH HỌC (HỒ ỔN ĐỊNH) Dựa vào khả năng tự làm sạch của nước, chủ yếu là vi sinh vật và các thuỷ sinh khác. Có khả năng loại được chất hữu cơ, chất vô cơ Nöôùc thaûi vaøo Vi sinh vật chịu được nồng độ kim loại nặng cao (>30mg/l) Có thể la quá trinh hiếu khí, kỵ khí, tuỳ tiện 2,4m < H < 9m TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 7 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 8 SINH HỌC TỰ NHIÊN
  3. Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 HỒ HIẾU KHÍ VỚI HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ (LAM THOÁNG HỒ SINH HỌC (HỒ ỔN ĐỊNH) NHÂN TẠO) ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM Oxy cung cấp do khuấy cơ học hoặc khí nén. Đơn giản Thời gian xử lý lâu Độ sâu khoảng 2 – 4,5m Đầu tư ít Chiếm diện tích lớn Tải trọng BOD khoảng Chi phí hoạt động rẻ Phụ thuộc thời tiết, khí hậu 400kg/ha.ngày Quản lý đơn giản Có thể bị ô nhiễm các đối Thời gian lưu nước tượng khác do chảy tràn Hiệu quả khá cao trong hồ: 1- 3 ngày hoặc Có thể sinh mùi trong môi lớn hơn trường kỵ khí TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 9 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 10 SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, THIẾT BỊ CUNG CẤP KHÍ - ĐẢO KHUẤY 2010 2010 HỒ SINH HỌC BỀ MẶT TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 11 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 12 SINH HỌC TỰ NHIÊN
  4. Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 THIẾT BỊ CUNG CẤP KHÍ - KHUẤY ĐẢO KHÍ ĐỘNG HỌC HỒ SINH HỌC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 13 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 14 SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 HỒ SINH HỌC HỒ SINH HỌC Oxy từ không khí khuếch tán vào. Quá trình quang hợp Chiều sâu của hồ: 30 – 40cm Tải lượng BOD: 250 – 300 kg/ha.ngày Thời gian lưu nước: 3 – 12 ngày TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 15 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 16 SINH HỌC TỰ NHIÊN
  5. Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 HỒ SINH HỌC HỒ SINH HỌC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 17 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 18 SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 AO HỒ KỴ KHÍ AO HỒ KỴ KHÍ Các loại ao hồ sâu Chiều sâu hồ: 2 – 6m Vi sinh vật không cần oxy hoà tan, sử duụg Diện tích mặt thoáng không lớn. oxy của các hợp chất nitrat, sulfat,… Thời gian lưu nước dài Sản phẩm kỵ khí: CH4, H2S, CO2, nước,… Vao mùa hè khử 65 – 80% BOD, mùa đông Thường dùng cặn lắng và phân huỷ cặn lắng khử 45 – 65% BOD. ở vùng đáy. Hồ có ngăn: 1 ngăn làm việc, 1 ngăn dự Tải trọng BOD cao và không cần vai trò của phòng khi vét bùn. tảo Cửa dẫn nước vào được đặt chìm. TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 19 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 20 SINH HỌC TỰ NHIÊN
  6. Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 HỒ KỴ KHÍ AO HỒ HIẾU - KỴ KHÍ Quá trình phân huỷ hiếu khí xảy ra đều trong nước. Quá trình phân huỷ kỵ khí ở vùng đáy. Chiều sâu khoảng: 1 – 1,5m Đặc điểm của hồ có 3 vùng: – Vùng hiếu khí (khoảng 1m) – Vùng kỵ khí tuỳ tiện – Vùng kỵ khí TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 21 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 22 SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, CÁNH ĐỒNG TƯỚI VÀ BÃI LỌC 2010 CÁNH ĐỒNG TƯỚI VÀ BÃI LỌC 2010 (CÁNH ĐỒNG LỌC) (CÁNH ĐỒNG LỌC) Dựa vao khả năng giữ cặn ở trên mặt đất. Cánh đồng tưới có hai chức năng: Quá trình oxy hoá nhờ oxy trong các lỗ rỗng – Xử lý nước thải và mao quản của lớp đất mặt. – Tưới bón cho cây trồng Quá trình oxy hoá chỉ xảy ra ở độ sâu khoảng Cánh đồng tưới có thể là cánh đồng tưới 1,5m, càng sâu xuống cỉ diễn ra quá trình khử nitrat. công cộng hay nông nghiệp: làm ẩm đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây, năng suất có Vì vậy chỉ xây dựng chỉ xây dựng ở những thể tăng - 4 lần, cánh đồng cỏ gấp 5 lần. nơi có mực nước ngầm thấp hơn 1,5m. Nếu chỉ xử lý gọi là bãi lọc (cánh đồng lọc) TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 23 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 24 SINH HỌC TỰ NHIÊN
  7. Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, CÁNH ĐỒNG TƯỚI VÀ BÃI LỌC 2010 CÁNH ĐỒNG TƯỚI VÀ BÃI LỌC 2010 (CÁNH ĐỒNG LỌC) (CÁNH ĐỒNG LỌC) TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 25 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 26 SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 CÁNH ĐỒNG LỌC CÁNH ĐỒNG TƯỚI TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 27 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 28 SINH HỌC TỰ NHIÊN
  8. Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 CÁNH ĐỒNG TƯỚI CÁNH ĐỒNG TƯỚI TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 29 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 30 SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, Saturday, 19 June, 2010 2010 CÁNH ĐỒNG TƯỚI CÁNH ĐỒNG LỌC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 31 SINH HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 32 SINH HỌC TỰ NHIÊN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2