intTypePromotion=3

BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200

Chia sẻ: Ha Van Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
409
lượt xem
182
download

BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập 1: Dùng WinCC tạo giao diện gồm 2 nút nhấn ON và OFF để bật tắt đèn Q0.0 Bước 1: Lập trình cho PLC bằng phần mềm Step 7 Microwin: Sau khi lập trình xong nhấn nút được. trên thanh công cụ và nếu không thấy lỗi thì Tiếp theo chọn – Click to Refresh. ở cửa sổ View bên trái rồi kích đôi vào vùng Double Khi máy tính nhận được PLC thì ta có hình sau rồi nhấn OK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200

 1. Giao tiếp WinCC với PLC BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200 Bài tập 1: Dùng WinCC tạo giao diện gồm 2 nút nhấn ON và OFF để bật tắt đèn Q0.0 Bước 1: Lập trình cho PLC bằng phần mềm Step 7 Microwin: Sau khi lập trình xong nhấn nút trên thanh công cụ và nếu không thấy lỗi thì được. Tiếp theo chọn ở cửa sổ View bên trái rồi kích đôi vào vùng Double – Click to Refresh. Khi máy tính nhận được PLC thì ta có hình sau rồi nhấn OK: BS: Th.s Trần Văn Trinh 1
 2. Giao tiếp WinCC với PLC Tiếp theo nhấn nút để download chương trình xuống PLC, trong cửa sổ Download nhấn Download. Sau đó chuyển PLC sang chế độ Run Các bước tiến hành như sau: Bước 2: Khởi động PC Access Kích phải chuột vào Microwin(COM1) chọn New PLC….Đặt Name là S7-200. OK BS: Th.s Trần Văn Trinh 2
 3. Giao tiếp WinCC với PLC Sau đó kích chuột phải chọn New \ Item… Sau khi cửa sổ Item Properties hiện ra thực hiện như hình dưới: trong ô name đặt tên tuy ý, ví dụ như DEN. BS: Th.s Trần Văn Trinh 3
 4. Giao tiếp WinCC với PLC Sau đó chọn Save và chọn đường dẫn để lưu lại: Bước 3: Khởi động Windows Control Center 6.0: Sau khi khởi động xong, chọn chọn File \ New hay bấm tổ hợp Ctrl + N. Cửa sổ WinCC Explorer hiện ra chọn Single – User Project và chọn OK BS: Th.s Trần Văn Trinh 4
 5. Giao tiếp WinCC với PLC Tiếp theo chọn đường dẫn để lưu file và đặt tên cho Project rồi OK như hình dưới: Sau khi Project được tạo xong, kích chuột phải vào Tag Management chọn Add new driver: Sau đó chọn OPC.chn rồi click Open BS: Th.s Trần Văn Trinh 5
 6. Giao tiếp WinCC với PLC Sau khi Add new driver xong kích phải chuột vào OPC Groups chọn System “OPC Server là một ứng dụng hoạt động như một API (giao diện lập trình ứng dụng) hoặc là một bộ chuyển đổi giao thức. Một OPC Server sẽ kết nối với các thiết bị như PLC (Programable Logic Controller - bộ điều khiển lập trình được), DCS (Distributed control system - hệ điều khiển phân tán), RTU (Remote Terminal Unit), cơ sở dữ liệu… rồi chuyển đổi dữ liệu sang định dạng OPC chuẩn. Những ứng dụng OPC (OPC Client) như HMI, bộ ghi dữ liệu quá khứ, những ứng dụng bảng biểu, vẽ đồ thị… có thể kết nối với OPC Server rồi đọc/ghi dữ liệu lên thiết bị.” OPC được viết tắt từ chữ “OLE for Process Control”. Parameter: BS: Th.s Trần Văn Trinh 6
 7. Giao tiếp WinCC với PLC Sau khi cửa sổ OPC Item Manager hiện ra, chờ vài giây ta có hình như sau: BS: Th.s Trần Văn Trinh 7
 8. Giao tiếp WinCC với PLC Chọn Browse Server, sau đó nhấn Next Tiếp theo ta có cửa sổ như sau Sau khi click Add Items trong cửa sổ hiện ra và chọn Yes và chọn Finish. Đóng cửa sổ S7200.OPCserver và đóng OPC Item Manager. Tiếp theo kích chuột phải vào Graphic Designer chọn New picture: BS: Th.s Trần Văn Trinh 8
 9. Giao tiếp WinCC với PLC Sau đó kích đôi chuột trái vào NewPdl0.pdl, cửa sổ Graphic Designer hiện ra. Tạo nút nhấn: Trong cửa sổ Object Palette chọn Button Sau đó vào cửa sổ chính, chọn vị trí thích hợp và nhấp chuột trái, đặt tên Text là ON rồi OK. Tưong tự cho nút nhấn OFF. BS: Th.s Trần Văn Trinh 9
 10. Giao tiếp WinCC với PLC Kết quả như sau: Tiếp theo ta gán giá trị cho nút nhấn ON: Kích phải vào nút ON chọn Properties rồi tiến hành như hình sau: BS: Th.s Trần Văn Trinh 10
 11. Giao tiếp WinCC với PLC Trong cửa sổ Edit Action thực hiện như hình sau: Kích đôi chuột trái vào SetTagBit, cửa sổ Assigning Parameters hiện ra nhấn vào nút … ở cuối Tag_Name chọn Tag selection BS: Th.s Trần Văn Trinh 11
 12. Giao tiếp WinCC với PLC Cửa sổ Tags hiện ra và thực hiện như hình vẽ: Sau đó gõ số 1 ô Value vào như hình dưới rồi nhấn OK: BS: Th.s Trần Văn Trinh 12
 13. Giao tiếp WinCC với PLC Tiếp theo, trở về cửa sổ Edit Action nhấn nút Create Action và không thấy lỗi hay cảnh báo thì nhấp OK. Thực hiện tương tự cho nút nhấn OFF nhưng chỉ khác ở chỗ value ta chọn là 0: Bước 4: Chạy giao diện WinCC: Nhấn nút trong cửa sổ Graphic Designer. Sau đó nhấn nút ON và OFF rồi quan sát sự thay đổi của đèn báo Q0.0 trên mô hình PLC. BS: Th.s Trần Văn Trinh 13
 14. Giao tiếp WinCC với PLC Bài tập 2: Dùng WinCC tạo giao diện gồm 2 nút nhấn ON và OFF để đèn Q0.0 bật tắt với chu kỳ là 1s (Ton = Toff = 0.5s) Các bước tiến hành như bài tập 1 chỉ khác nhau ở phần lập trình PLC: Bài tập 3: Dùng WinCC tạo giao diện gồm 2 nút nhấn Start và stop để tắt và mỏ động cơ. BS: Th.s Trần Văn Trinh 14
 15. Giao tiếp WinCC với PLC Thiết lập giao diện và vẽ đồ thị đáp ứng: a. Tạo các biến: Bảng địa chỉ của các biến trong bài: BIẾN địa chỉ START1 V48.2 STOP V48.0 DAT VD12 DO VD28 DORONGXUNG VW32 KP VD112 TI VD120 TD VD124 Vào PC ACCESS: Sau đó đặt tên và địa chỉ: BS: Th.s Trần Văn Trinh 15
 16. Giao tiếp WinCC với PLC Cứ thế tiếp tục thiết lập các biến khác như hình: Sau đó save lại và gán các biến vừa tạo vào WinCC: BS: Th.s Trần Văn Trinh 16
 17. Giao tiếp WinCC với PLC Và tiếp tục chọn như hình: Chọn như hình và nhấn next: BS: Th.s Trần Văn Trinh 17
 18. Giao tiếp WinCC với PLC Tiếp tục quét tất cả các biến và chọn Add Items: Tiếp tục làm theo hình và nhấn Finish: b. Gán biến vào tag logging: BS: Th.s Trần Văn Trinh 18
 19. Giao tiếp WinCC với PLC Tiếp theo đặt tên và các giá trị khác như hình: Tiếp theo: Tiếp theo chọn next: BS: Th.s Trần Văn Trinh 19
 20. Giao tiếp WinCC với PLC Đặt tên và chọn next: Tiếp theo chọn select: BS: Th.s Trần Văn Trinh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản