intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài tập Nghiên cứu Marketing

Chia sẻ: Tuhuy Tuhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

3.949
lượt xem
816
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài 1(ôn tập): Hảng mỹ phẩm MSG dự định áp dụng hình thức quảng cáo trên mạng internet thay cho hình thức quảng cáo trên tạp chí. Khi thực hiện hình thức quảng cáo trên internet thì tỷ lệ khách hàng tiếp nhận hình thức quảng cáo này của CTy là một chỉ tiêu quan trọng để quyết định áp dụng nó hay không...."

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Nghiên cứu Marketing

 1. PHẦN BÀI TẬP - NGHIÊN CỨU MKT R mẫu đưa ra một cách bất kỳ một đối tượng nào đó để thử Bài 1(ôn tập): Hảng mỹ phẩm MSG dự định áp dụng hình thức nghiệm quảng cáo trên mạng internet thay cho hình thức quảng cáo trên tạp chí. X biến số độc lập, chỉ hướng tác động một thử nghiệm nào đó Khi thực hiện hình thức quảng cáo trên internet thì tỷ lệ khách hàng tiếp vào một nhóm nào đó. O: đo lường mẫu theo đơn vị thử nghiệm ( O 1, nhận hình thức quảng cáo này của CTy là một chỉ tiêu quan trọng để O2, O3,...) quyết định áp dụng nó hay không. Ta có: R X O1 Nếu không có 70% => R X O1 Để đảm bảo tính khả thi khi áp dụng, hảng đã tiến hành thử RO2 X O3 R X O2 nghiệm hình thức quảng cáo trên internet bằng cách chọn ngẫ u nhiên b) Goị p là tỷ lệ tiếp nhận của khách hàng đối với hình thức 625 khách hàng trong danh sách khách hàng đã được lưu trữ của Cty. Sau quảng cáo trên internet. Tham số p tuân theo quy luật phân phối chuẩn 2 tuần thực hiện, có 500 khách hàng tiếp nhận quảng cáo của Cty trên A(p) mạng internet. Cùng thời gian đó, hãng cũng tiến hành thử nghiệm hình Giả thiết H0: p = p0 = 0,70 thức quảng cáo trên tạp chí, kết quả cho thấy có 400 khách hàng tiếp Giả thiết đối H1: p>p0 nhận Qcáo. Trước đó, việc quảng cáo trên tạp chí thường đạt tỷ lệ tiếp ( f − p0 ) n nhận Bquân là 70% p0 (1 − p0 ) Yêu cầu: - Tiêu chuẩn kiểm định: K ≡ U = ~ N (0,1) nếu H0 a) Hãng MSG đã thực hiện cuộc thử nghiệm trên theo mô hình đúng thử nghiệm nào? Hãy mô hình hóa loại thử nghiệm đó X 500 b) Hãng QĐ sẽ chỉ quảng cáo trên internet thay cho quảng cáo Trong đó f là tần suất mẫu: f = = = 0,80 n 625 trên tạp chí nếu tỷ lệ tiếp nhận của khách hàng đối với quả ng cáo trên - Miền bác bỏ: Với α = 0,10 internet không ít hơn 70%. Với mức ý nghĩa α = 0,10, hãy kết luận xem ( f − p0 ) n Cty có nên thực hiện Qcáo trên internet không? Cho biết U 0,90= 1,287; U0,95= 1,645; U0,975= 1,96; và tỷ lệ tiếp nhận hình thức quảng cáo trên p0 (1 − p0 ) Wa = {U= ; /U/ > U1-α = U0,90 = 1,287 internet của khách hàng là một đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luậ t ( f n − p1 ) n (0,8 − 0,7) 625 2,5 phân phối A(p). p1 (1 − p1 ) 0,7(1 − 0,7) c) Hãy ước lượng tỷ lệ tiếp nhận của khách hàng đối với hình Kqs = = = 0,21 = 5,4585 thức quảng cáo trên internet bằng khoản tin cậy đối xứng với độ tin cậ y Kqs = 5.4585 nằm trong miền bác bỏ ( e Wa), bác bỏ giả thiết H0, 1- α = 0,95. Các điều kiện về quy luật phân phối và giá trị phân vị chấp nhận giả thiết H1, tức là hãng quyết định áp dụng hình thức quảng chuẩn được cho như ở trên. cáo trên internet. d) Một chuyên gia khi xem xét giá trị ước lượng đối xứng tỷ lệ 1,287 5,4585 tiếp nhận hình thức trên quảng cáo internet đã nhận định rằng, sai số trong ước lượng trên đây là quá lớn và đề nghị giảm bới sai số này. Với Miền bác bỏ tỷ lệ mẫu không đổi và độ tin cậy đã cho ở trên, để sai số trong ước c) Ước lượng tỷ lệ tiếp nhận của khách hàng đ/với hình thức lượng đối xứng giảm đi 30% thì cần phải thử nghiệm hình thức quả ng quảng cáo trên internet bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậ y 1- cáo trên internet với bao nhiêu khách hàng? α = 0,95; U0.975 = 1,96; n = 625 ĐÁP ÁN: f (1 − f ) a) Hãng MSG đã thực hiện cuộc thử nghiệm trên theo mô hình U α thử nghiệm có kiểm chứng một nhóm kiểm tra sau: Gọi sai số E = n 1− 2 1
 2. Sử dụng công thức: p { f − E < p < f + E} = 1- α = 0,95 0,71 - 0,90 20 Vậy khoảng tin cậy p qua mẫu đã cho là: 0,91 - 1,10 30  0,8(1 − 0,8) 0,8(1 − 0.8)  1,11 - 1,30 12   p 0,8 − x1,96 < p < 0,8 + x1,96 = 0,95 1,31 - 1,50 10   625 625   1,51 - 1,70 5 0,7686
 3. 0,946)2*15+(0,8-0,946)2*20+(1-0,946)2*30+(1,2-0,946)2*12+(1,4- kích thước: 0,946)2*10+(1,6-0,946)2*5) = 0,0967  s,  (1-0,15)*0,0614 =  U α   hay: n= s, 2 ( )   U α  = s’ = n σ2 = 100 0,0967 = 0,313  n 1− 2  [ (1 − 0,15) * 0,0614]  1− 2  2   n −1 99 ( 0,313) 2 (1,96) 2 (0,946 − 1) 100 = 136,4 ≈ 136 người kqs = = - 1,725 [ (1 − 0,15) * 0,0614] 2 0,313 ---------------------------------------------- Như vậy kqs ∉ W α ; chưa thể có cơ sở để bác bỏ giả thiết H 0 và chấp nhận giả thiết đối H 1, tức là GĐ chưa có cơ sở chắc chắn để quyết định mở dịch vụ MobiCard ở TP ĐNẵng. - 1,725 1,645 Bài 4 (Tài liệu): Thời gian hoàn thành 1 sản phẩm của 1 nhà máy A trong quá trình quan sát 25 Cnhân theo bảng: Miền bác bỏ Thời gian (phút): 40-42 42-4444-46 46-48 48-50 b) Với mức ý nghĩa α = 0,10 thì U1−α = U 0,90 = 1,287 Số CN (người) 2 6 10 4 3 Theo nhìn nhận của nhà máy thời gian hoàn thành 1 Sphẩ m là 44  ( x − µ0 ) n  Miền bác bỏ: W α = U = ,U > U1−α = U 0,90 = 1,287 phút, như vậy nhìn nhận của nhà máy có đúng không? Giả sử rằ ng thời gian hoàn thành 1 Sphẩm của CN là biến chuẩn N(a, σ ), α = 0,05 '  s  Với kqs = -1,725 thì kqs ∉ W α ; kết luận về kiểm định trên Giải: Yêu cầu kiểm định giả thiết - Gọi µ 0 là thời gian hthành Sphẩm của CN nhà máy. µ ~ ( µ , σ không thay đổi, tức chưa thể có cơ sở để bác bỏ giả thiết H 0 và chấp 2 ) nhận giả thiết đối H1, tức là GĐ chưa có cơ sở chắc chắn để quyết định Giả thiết H0: µ = µ 0= 44; Giả thiết đối H : µ ≠ µ 0 mở dịch vụ MobiCard ở TP ĐNẵng. - 1,725 1,287 ( x − µ0 ) n ≡ - Tiêu chuẩn kiểm định: k T = s, ~ (n-1) nếu H0 Miền bác bỏ đúng -Miền bác bỏ Wα : Wα ≡ c) Ước lượng thu nhập bình quân/tháng của ~ người bán lẻ ở TP ĐNẵng bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậ y: 1 - α = 0,95  ( x − µ0 ) n  T = ' , T ≥ Tαn −1 = T125 −/12 = 0,975 = 2,06 −α = 24  s, s,   s  p X − U α  = 1- α = 0,95 2  U α
 4. x = 1/n ∑ ni xi =1/25(41*2+43*6+45*10+47*4+49*3)= Wα Wα 4,00 1125/25=45 (miền bác bỏ) -0,06 0,06 (miền bác bỏ) k ( x − µ0 ) n (20,5 − 20) 64 σ = 1/n ∑ ( xi − x ) ni 2 2 = 1/25 ((41-45)2*2+(43-45)2*6+(45- , i =1 - Tính số quan sát: kqs = s = 1 = 0,5 * 8 2 2 2 45) *10+(47-45) *4+(49-45) *3 = 1/25(32+24+0+16+48) = 120/25 = 4,8 = 4 (cm) n 25 Như vậy kqs ∈ W α ; bác bỏ giả thiết H0; chấp nhận giả thiết đối s’ = σ2 = * 4,8 = 2,236 = 5 n −1 24 H, (45 − 44) 25 Vậy ý kiến nghi ngờ chiều dài của sản phẩm A không đạt yêu kqs = = 5/2,236 = 2,236 cầu là có cơ sở ./. 2,236 ------------------------------------------- Như vậy kqs ∈ W α ; bác bỏ giả thiết H0; chấp nhận giả thiết đối H, Vậy theo nhìn nhận của Nhà máy là thời gian hoàn thành 1 sả n phẩm không phải là 44 phút ./. ---------------------------- Bài 6:(Tài liệu) Trọng lượng sản phẩm do nhà máy sản xuất ra (X) là một đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn với độ lệch chuẩ n là σ = 2 kg và trọng lượng trung bình là 20 kg. Nghi ngờ máy hoạt động không Bài 5 (Tài liệu): Theo thiết kế kỷ thuật chiều dài sản phẩm A là 20cm. bình thường làm thay đổi trọng lượng trung bình của sản phẩm, người Sau thời gian SX, nghi ngờ chiều dài SP không đạ t yêu cầ u, tiế n hành ta cân thử 100 sản phẩm và thu được kết quả sau: kiểm tra chọn ngẫu nhiên 64 sản phẩm để đo và thu được kết quả : chiều dài trung bình 20,5cm và độ lệch chuẩn điều chỉnh là 1cm. Biết Trọng lượng sản phẩm (kg) 19 20 21 2 2 rằng chiều dài chi tiết trên là biến chuẩn N(a, σ ), hảy kiểm định điều 2 3 nghi ngờ với mức ý nghĩa α = 0,95 (Xem bài ra là 0,95 hay 0,05, nếu 0,05 Số sản phẩm tương ứng 10 60 20 5 5 thì làm theo bài viết tay) Với mức ý nghĩa α=0,05 hãy kết luận về nghi ngờ nói trên. Cho Giải: Yêu cầu kiểm định giả thiết U0,95=1,645, U0,975=1,96 ước lượng trọng lượng do nhà máy sản xuất. - Gọi µ 0 là chiều dài quy định của SP A. µ ~ ( µ , σ 2) Giải: Yêu cầu kiểm định giả thiết Giả thiết H0: µ = µ 0= 20; Giả thiết đối H : µ ≠ µ 0 - Gọi µ 0 là trọng lượng quy định của SP. µ ~ N( µ , σ 2) ( x − µ0 ) n Giả thiết H0: µ = µ 0= 20; Giả thiết đối H : µ ≠ µ 0 ≡ - Tiêu chuẩn kiểm định: k U= s, ~ N(0,1) nếu H0 ( x − µ0 ) n ≡ đúng - Tiêu chuẩn kiểm định: k U= s, ~ N(0,1) nếu H0 -Miền bác bỏ W α : W α ≡ đúng   (x − µ0 ) n   -Miền bác bỏ W α : W α ≡ U = ' , U ≥ U α = U 0, 475 = 0,06 (U475 tra bảng Laplace =   (x − µ0 ) n     s   2 U = ' , U > U α = U 0,975 = 1,96 0,06)   s 1− 2   4
 5. Wα Wα -Miền bác bỏ W α : W α ≡ (miền bác bỏ) -1,96 1,96 (miền bác bỏ)   ( f − p0 ) n   ( x − µ0 ) n U= , U > U α = U 0,975 = 1,96   p 0 (1 − p 0 ) 1− 2   - Tính số quan sát: kqs= s, Wα Wα x : Trung bình mẫu; µ 0= 20; n=100; s ' : độ lệch chuẩn hiệu (miền bác bỏ) -1,96 1,96 (miền bác bỏ) chỉnh mẫu ( f − p0 ) n x = 1/n ∑ ni xi =1/100(10*19+60*20+20*21+5*22+5*23)= p 0 (1 − p 0 ) 2035/100=20,35 - Tính số quan sát: kqs = ( Với: f=11/100=0,11; n = k (0,11 − 0,1) 100 1/n ∑ ( xi − x ) ni 2 σ2= = 1/100 ((19-20.35)2*10+(20- i =1 0,11(1 − 0,1) 2 2 2 2 100; p0=0,1) => kqs = = 0,1/0,33 = 0,303 20,35) *60+(21-20,35) *20+(22-20,35) *5+(23-20,35) *5 = ∉ W α ; không có cơ sở để bác bỏ giả thiết H 0 và Như vậy kqs 1/100(18,22+7,35+8,45+13,61+35,11) = 82,74/100 = 0,827 chấp nhận giả thiết đối H , n 100 s’ = σ2 = * 0,827 = 0,909 Vậy tỷ lệ phế phẩm thực sự chưa có gì khác so với dự toán ./. n −1 99 ----------------------------------------- (20,35 − 20) 100 kqs = = 3,85 ```` 0,909 Như vậy kqs ∈ W α ; bác bỏ giả thiết H0; chấp nhận giả thiết đối NGHIÊN CỨU MKT H, Bài 5 (Tài liệu): Theo thiết kế kỷ thuật chiều dài sản phẩm A là 20cm. Vậy ý kiến nghi ngờ trọng lượng của sản phẩm A không đạt Sau thời gian SX, nghi ngờ chiều dài SP không đạ t yêu cầ u, tiến hành trọng lượng trung bình là 20kg là có cơ sở ./. kiểm tra chọn ngẫu nhiên 64 sản phẩm để đo và thu được kết quả : ----------------------------------------- chiều dài trung bình 20,5cm và độ lệch chuẩn điều chỉnh là 1cm. Biết rằng chiều dài chi tiết trên là biến chuẩn N(a, σ ), hảy kiểm định điều Bài số 7 (tài liệu). Tỉ lệ phế phẩm của một nhà máy theo dự toán là 0,1 nghi ngờ với mức ý nghĩa α = 0,05 và có người cho rằng tỉ lệ đó là tỉ lệ thực sự của phế phẩ m. Chọn ngẫ u Giải: Yêu cầu kiểm định giả thiết nhiên 100 sản phẩm của nhà máy có thấy 11 phế phẩ m. Hãy kiểm định - Gọi µ 0 là chiều dài quy định của SP A. µ ~ N(a, σ ) nhận xét trên với α=0,05 . Giả thiết H0: µ = µ 0= 20; Giả thiết đối H : µ ≠ µ 0 Giải: Yêu cầu kiểm định giả thiết ( x − µ0 ) n - Gọi p là tỷ lệ phế phẩm. p~ A(p) ≡ Giả thiết H0: p=p0= 0,1; Giả thiết đối H : p ≠ p0 - Tiêu chuẩn kiểm định: k U = s, ~ N(0,1) nếu H0 đúng ( f − p0 ) n ≡ -Miền bác bỏ W α : W α ≡ p 0 (1 − p 0 ) - Tiêu chuẩn kiểm định: k U = ~ N(0,1) nếu H0 đúng 5
 6.   (x − µ0 ) n   100 U = ' , U ≥ U α = U 0,975 = 1,96 Yêu cầu:   s 1−   2 1. Hãy nhận xét về cách chọn mẫu điều tra mà công ty đã thực hiện. Wα Wα 4,00 2. Với mức ý nghĩa α = 0,95, dựa trên số liệu thu nhập được qua điều (miền bác bỏ) -0,06 0,06 (miền bác bỏ) tra thực tế hãy nhận xét về điếu nghi ngờ nói trên của công ty về số ( x − µ0 ) n (20,5 − 20) 64 liệu của Chi cục thống kê. Biết U0,95=1,645 ; U0,975=1,96 và thu nhập , bình quân của các hộ gia đình ở thành phố Huế là một đại lượng ngẫu - Tính số quan sát: kqs = s = 1 = 0,5 * 8 nhiên phân phối chuẩn. = 4 (cm) 3. Cũng với mức ý nghĩa trên, nếu giám đốc MKT quyết định sẽ chỉ Như vậy kqs ∈ W α ; bác bỏ giả thiết H0; chấp nhận giả thiết đối đưa sản phẩm ra bán ở thành phố Huế khi thu nhập bình quân của các H, hộ gia đình ở đó lớn hơn 1.000.000 triệu đồng/ tháng, anh (chị) hãy phân Vậy ý kiến nghi ngờ chiều dài của sản phẩm A không đạt yêu tích xem công ty có nên đưa sản phẩm ra bán ở Huế hay không? cầu là có cơ sở ./. 4. Ước lượng thu nhập bình quân của các hộ gia đình ở Huế bằng ------------------------------------------- khoảng tin cậy đối xứng, với độ tin cậ y γ = 95%. Anh (chị) có đồng ý với cách lập luận để quyết định đưa sản phẩm của công ty ra bán ở Huế mà giám đốc MKT của công ty đã thực hiện hay Bài 8 (Tài liệu). Một Công ty sản xuất giày dép thời trang ở Thành không? Hãy trình bày ~ đề xuất mà anh (chị) cho là hợp lý hơn. phố HCM đang dự tính mở rộng TT để đối phó với khuynh hướng giảm Giải: 1) Đây là cách chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo mức thu sút khối lượng bán trên các TT truyền thống. nhập. Lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng là chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn Thành phố Huế là khu vực TT được lựa chọn. Tuy vậy, có một vấn giản từ mỗi nhóm trong tổng thể nghiên cứu. đề mà công ty đang phân vân là liệu sản phẩm có bán được ở TT đó hay Từ sự phân nhóm theo 5 mức thu nhập khác nhau làm gia tăng độ không? Dựa trên lập luận rằng, mức cầu của sản phẩm này phụ thuộc chính xác các đặt điểm tổng thể n/c, thực hiện thuận tiện phân tích số chủ yếu vào thu nhập, vì vậy thu nhập bình quân ở một khu vực TT nào .liệu khá toàn diện. đó được xem là chỉ tiêu quan trọng nhất để xem xét có nên tung sả n Nhưng lập danh sách các đơn vị lấy mẫu theo 5 nhóm khác nhau phẩm vào khu vực đó hay không. Giả sử số liệu của Chi cục thống kê nên tốn kém chi phí vậ chuyển. Thừa Thiên-Huế cho biết thu nhập bình quân của các hộ gia đình ở 2) Gọi µ là mức thu nhập bình quân hộ gia đình ở TP Huế. Theo thành phố Huế là 1.000.000 đồng/tháng. Nghi ngờ nguồn số liệ u chưa giả thiết µ là đại lượng ngẫu nhiên trong phân phối chuẩn N( µ , σ 2), xác thực, công ty đã tiến hành kiểm tra một cách ngẫu nhiên mức thu Giả thiết H0: µ = µ 0=1; Giả thiết đối H1: µ ≠ µ 0 nhập bình quân của 100 người ở thành phố Huế thu được kết quả sau: Kích thước mẫu n = 100, mức ý nghĩa α =0,05, chưa tính σ Miền bác bỏ Wα : Wα = Mức thu nhập Số người điều tra    (x − µ0 ) n  (Trđồng/tháng) U = ' , U > U α = U 0,975 = 1,96 0,5 - 0,7 8   s 1− 2   0,7 - 0,9 15 ( x − µ0 ) n 0,9 - 1,1 40 ≡ Tiêu chuẩn kiểm định: k U = s, 1,1 - 1,3 22 1,3 - 1,5 15 X = 1/100(0,6*8+0,8*15+1*40+1,2*22+1,4*15)= 1,042 6
 7. k -1,645 1,645 1,882 σ 2 = 1/n ∑ ( xi − x ) ni = 1/100((0,6-1,042)2*8+(0,8-1,042)2*15+(1- 2 i =1 1,042) *40+(1,2-1,042)2*22+(1,4-1,042)2*15) = 0,0498 2 Miền bác bỏ s’ = n σ2 = 100 0,0498 = 0,2231 c) Ước lượng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy: γ = 95% n −1 99 = 0,95 (1,042 − 1) 100 Gọi µ là mức thu nhập bình quân của hộ gia đình ở Huế, độ tin cậ y kqs = = 1,882 1 - α = 0,95 0,2231  s, s,  Như vậy kqs ∈ W α ; Chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0 và chấp p X − U α
 8. sau: Ước lượng p ~ A(p) với 1- α = 0,95 Giá bán (nghìn Số khách mua f (1 − f ) f (1 − f ) đồng / sản phẩm) (người) P(f - U 1−α < p < f+ U 1−α ) = 1- α = 0,95 n 2 n 2 5,0-5,5 180 5,6-6,0 165 120 + 150 + 165 P1 (5600-6000); f1 = = 425/2500 = 0,17 6,1-6,5 150 2500 6,6-7,0 120 0,17(1 − 0,17) Yêu cầu: P1 = 0,17 ± *1.96 hay 0,17 ± 0,016 2500 1. Hãy nhận xét về cách thử nghiệm mà công ty đã thực hiện. *) Tỷ lệ khách hàng chấp nhận ở các mức giá 5600-6000, trong 2. Với độ tin cậy 1-α = 0,95, hãy ước lượng tỷ lệ khách hàng chấp khoảng (0,154 ; 0,186) từ 15,4% đến 18,6% nhận sản phẩm ở các mức giá 5600-6000 đồng và 6100-6500 đồng bằ ng 120 + 150 khoảng tin cậy đối xứng. Biết U 0,95=1,645 ; U0,975=1,96 ; tổng số khách P2 (6100-6500); f2 = = 270/2500 = 0,108 hàng tham dự đợt thử nghiệm này ở các cửa hàng được chọn là 2500 và 2500 tỷ lệ khách hàng chấp nhận sản phẩm ở các mức giá là một đại lượng 0,108(1 − 0,108) P1 = 0,108 ± * 1.96 hay 0,108 ± 0,012 ngẫu nhiên phân phối A(p). 2500 3. Cũng với mức ý nghĩa trên, nếu giám đốc MKT quyết định sẽ *) Tỷ lệ khách hàng chấp nhận ở các mức giá 6100-6500, trong thương mại hóa sản phẩm ở mức giá từ 6100-6500 đồng/kg nếu tỷ lệ khoảng (0,096 ; 0,12) từ 9,6% đến 12% khách hàng chấp nhận mức giá đó ít nhất là 5%., anh (chị) hãy phân tích 3) α = 0,05, Yêu cầu kiểm định giả thiết xem công ty có nên thương mại hóa sản phẩm ở mức giá đó hay không? - Gọi p là tỷ lệ khách hàng chấp nhận mức giá. p~ A(p) 4. Anh (chị) có đồng ý với cách lập luận để quyết định thương mại Giả thiết H0: pp0 hóa sản phẩm của công ty như tình huống trên hay không? Hãy trình bày ~ đề xuất mà anh (chị) cho là hợp lý hơn. ( f − p0 ) n ≡ Giải: 1) Đây là thử nghiệm ngẫu nhiên hóa hoàn toàn, mô hình thử p 0 (1 − p 0 ) - Tiêu chuẩn kiểm định: k U = ~ N(0,1) nếu H0 nghiệm đơn giản nhất trong các mô hình và là phương thức thường đúng được dùng khi nhà n/c muốn tìm hiệu ứng của 1 biến số độc lậ p Cửa hàng 1 CH 2........CH 18 -Miền bác bỏ W α : W α ≡ Giá P1   ( f − p0 ) n   Giá P2 U = , U > U 1−α = U 0,95 = 1,645   p 0 (1 − p 0 )   Giá P3 Giá P4 Wα Wα - ưu điểm: Đơn giản dể tổ chức thực hiện và thu được lượng thông tin (miền bác bỏ) -1,645 1,645 (miền bác bỏ) yêu cầu ( f − p0 ) n - Nhược điểm: Chưa tính được yếu tố ngoại lai đơn lẻ làm ảnh hưởng đến hiệu ứng của các đơn vị thử nghiệm. p 0 (1 − p 0 ) - Tính số quan sát: kqs = ( Với: f=0,108; n = 2500; (0,108 − 0,05) 2500 2) Gọi P1 và p2 lần lượt là tỷ lệ khách hàng mua SP với mức giá 5600-6000 và 6100-6500; p ~ (A(p)) 0,05(1 − 0,05) p0=0,05) => kqs = = 2,9/0,2179 = 13,3 8
 9. Như vậy kqs ∈ W α ; Như vậy, có cơ sở để bác bỏ giả thiết H0;   ( f − p0 ) n   Chấp nhận giả thiết đối H , U = , U > U 1−α = U 0,95 = 1,645   p0 (1 − p0 )   Công ty chấp nhận thương mại hóa SP ở mức giá 6100-6500 4) Với cách lập luận đẻ thương mại hóa Sp của CTy trong tình Wα Wα huống ở trên là chưa phù hợp. Bởi lẻ vì tỷ lệ 5% khách hàng chấp nhận (miền bác bỏ) -1,645 1,645 (miền bác bỏ) SP với mức giá đó là quá thấp chưa đủ cơ sở để thương mạ i hóa SP ( f − p0 ) n Theo tôi cần thử nghiệm ở mức giá thấp hơn nhưng bảo đảm có p 0 (1 − p 0 ) lãi với tỷ lệ khách hàng lớn hơn để đảm bảo thương mại hóa SP có - Tính số quan sát: kqs = ( Với: f= x/n = 128/1600 hiệu quả. (0,08 − 0,064) 1600 ----------------------------- 0,064(1 − 0,064) = 0,08; n = 1600; p0=0,064) => kqs = = 0,016*40/0,252 = 2,539 Bài 10: Cty dự tính thay đổi phương thức bán hàng qua điện Như vậy kqs ∈ W α ; Bác bỏ giả thiết H0 ; chấp nhận giả thiết thoại thay cho việc chào hàng trực tiếp trước đây không còn phù hợp. đối H , tức là chấp nhận phương thức bán hàng qua điện thoại thay cho Để đảm bảo cho tính khả thi cho dự án này Cty đã lựa chọn một cách bán hàng trực tiếp ngẫu nhiên 1600 khách hàng trong danh bạ để thử nghiệm. Sau 2 tuầ n Câu 2: CTy đã tiến hành bán hàng qua điện thoại bằng mô hình có khoảng 128 khách hàng đồng ý mua theo phương thức này, trong khi thử nghiệm nào, hãy mô hình hóa cuộc thử nghiệm đó, trình bày ưu đó việc chào hàng trực tiếp cũng được triển khai ở một số khách hàng nhược điểm và điều kiện áp dụng? này nhưng đạt được tỷ lệ đáp ứng 6,4% (trước đây đáp ứng 7,5%) Giải: đây là nhóm kiểm chứng hậu test có nhóm thể nghiệm và Câu1: Nấu cho rằng tỷ lệ đáp ứng của Khàng đ/v mọi chỉ tiêu nhóm kiểm chứng giữa chào hàng và bán hàng qua điện thoạ i bán hàng là chỉ tiêu quan trọng nhất để quyết định nên áp dụng phương Mô hình: R x O1 nhóm thử nghiệm thức nào với α = 0,05. hãy kết luận xem Cty có nên thực hiện bán hàng R1 x O2 nhóm kiểm chứng qua điện thoại thay cho khách hàng trực tiếp không. Biết tỷ lệ Khàng Ưu: Mô hình này đơn giản ít tốn thời gian và chi phí thử nghiệm đáp ứng với mỗi phường là đại lượng ngẫu nhiên theo quy luật PPhối thường được áp dụng rộng rãi trong n/c tiếp thị. A(p) Khuyết: Mô hình này các nhóm đối tượng đưa vào thử nghiệm Giải: - Gọi p là tỷ lệ khánh hàng đáp ứng đ/v phương thức bán không đo lường trước khi tiến hành thử nghiệm. Do đó độ chính xác hàng qua điện thoại. p~ A(p) không cao có thể gây ra sai lầm trong thử nghiệm (như ảnh hưởng của Giả thiết H0: p=p0= 6,4%= 0,064; Giả thiết đối H : p>p0 các yếu tố ngoại lai) (thường là 7,5%) Câu 3: Với độ tin cậy 1- α = 0,95; hãy ước lượng tỷ lệ đáp ứng ( f − p0 ) n của khách hàng đ/v mỗi phưưong thức bán hàng ở trên bằ ng khoả ng ≡ ước lượng đối xứng. p 0 (1 − p 0 ) - Tiêu chuẩn kiểm định: k U = ~ N(0,1) nếu H0 Giải: - Gọi p1 , p2 là tỷ lệ đáp ứng của khách hàng đối với đúng phương thức bán hàng qua điện thoại, và phương thức bán hàng chào -Miền bác bỏ W α : W α ≡ hàng trực tiếp, là đại lượng ngẫu nhiên phân phối p~ A(p). Với độ tin cậy 1- α = 0,95, khoảng ước lượng tin cậy của p là 9
 10. f (1 − f ) f (1 − f ) 0,08(1 − 0,08) P(f - U 1−α < p < f+ U 1−α ) = 1- α = 0,95 (1,96) 2 = 3414,3 ≈ 3414 (khách hàng) n 2 n 2 [ (1 − 0.3) x0.013] 2 *) Đối với phương thức bán hàng qua điện thoạ i P1: 5) Hảy kết luận xem với khách hàng đáp ứng bán hàng qua điện f (1 − f ) thoại như ở trên thì có hiệu quả hơn việc bán hàng trực tiếp không? P1 = f ± U 1−α Giải: Ở ~ câu trên chỉ mới tính toán được tỷ lệ khách hàng đáp n 2 ứng phương thức bán hàng qua điện thoại và qua bán hàng trực tiếp. x Còn các thông tin khác về chi phí cho hàng hóa và chi phí cho từng cách Với: f = = 128/1600 = 0,08; U 1−α 2 = U 1−0,05 2 = U 0,975 = 1,96 n bán hàng ta chưa biết, do đó không thể đánh giá được hiệu quả của mỗi 0,08(1 − 0,08) phương thức bán hàng, vì: => P1 = 0,08 ± 1,96 = 0,08 ± 0,013 Hiệu quả = Kết quả / Chi phí 1600 6) Mô tả phương pháp chon mẫu để thử nghiệm mà công ty đã Khoảng tin cậy trong khoảng (0,067 ; 0,093) từ 6,7% đế n 9,3% tiến hành. Giã sử thay vì thử nghiệm người ta tiến hành điều tra theo PP *) Đối với phương thức bán hàng qua điện thoạ i P2: thăm dò ý kiến khách hàng, hãy thiết kế phiếu thăm dò đối với dự án f (1 − f ) bán hàng qua điện thoại? P2 = f ± U 1−α Giải: PP chon mẫu ngẫu nhiên đó là 1 quá trình chọn mẫu ngẫu n 2 nhiên đơn vị lấy mẫu trong cấu trúc có một cơ hội hiện diện trong mẫu Với: f = 6,4% = 0,064; U 1−α = U 1−0,05 = U 0,975 = 1,96 2 2 bằng nhau. 0,064(1 − 0,064) Ưu: để thực hiện trung bình mẫu là một sự tính toán khách quan => P2 = 0,064 ± 1,96 = 0,064 ± 0,012 của trung bình tổng thể n/c, phương pháp tính toán đơn giả n, dễ dàng. 1600 Nhược: Trong nhiều trường hợp, sự biến thiên của tổng thể n/c Khoảng tin cậy trong khoảng (0,052 ; 0,076) từ 5,2% đế n 7,6% rất rời rạc và không theo quy tắc, khi lấy mẫu ngẫu nhiên không được dùng vì nó kém chính xác, mẫu có thể không mang tính đại diện hoặc bị 4) Một chuyên gia phòng n/c của Cty khi xem xét sai số trong ước lệch. lượng đối xứng của PP bán hàng qua điện thoại cho rằng sai số này là PHIẾU THĂM DÒ: quá lớn, ông đề nghị giảm sai số này lại 30% với tỷ lệ mẫu không thay Chúng tôi là:.......................Nhân viên tiế p thị đổi, các phân vị chuẩn đã được cho. Theo anh, chị cần phải thử nghiệm của:................................. bao nhiêu khách hàng để giảm được sai số như trên (chỉ áp dụng cho PP Xin ông, bà vui lòng cho biết về phương thức bán hàng của Cty chúng bán hàng qua điện thoại) tôi bằng cách trả lời ~ câu hỏi sau: Giải: Để giảm sai số này lại 30%, với tỷ lệ mẫu không đổi và 1/ Có thường dùng SP không? Có Không độ tin cậy đã cho ở trên, cần phải thử nghiệm PP bán hàng qua điện 2/ Có nghe, biết đến SP không? Có Không thoại vơi lượng khách hàng là: 3/ Thường mua hàng theo hình thức ? Điện thoại: f (1 − f ) Đặt hàng: (U α ) Trực tiếp: (1-0,3)x 0,013 = n 1− 2 hay n = 4/ Đối vớiSP của Cty ông, bà thường mua Điện f (1 − f ) thoại: (U )2 = [ (1 − 0.3) x0.013] 2 1− α 2 qua hình thức nào: Đặt hàng: Trực tiếp: 10
 11. 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2