intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập ôn tập thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Mr Bean | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

2.480
lượt xem
825
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cung cấp một số bài tập môn thị trường chứng khoán dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế hệ thống được kiến thức và ôn tập tốt môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ôn tập thị trường chứng khoán

 1. Bài tập 1: Trên bảng cân đối kế toán (31/12/2005) của công ty X, ta thấy có số liệu: (Đơn vị tính: 1.000đ) II-Nợ dài hạn - Trái phiếu lãi suất 7% 7.400.000 III-Vốn cổ đông -Cổ phiếu ưu đãi 8%, mệnh giá 1.000.000đ, 500 cổ phiếu đang lưu hành 500.000 - Cổ phiếu thường mệnh giá 10.000đ, đăng ký phát hành 1 triệu cổ phiếu, 800.000 cổ phiếu đang lưu hàn 8.000.000 - Vốn thặng dư 200.000 - Thu nhập giữ lại (quỹ dự trữ) 1.400.000 ------------------- Tổng vốn cổ phần 10.100.000
 2. Các số liệu khác tính đến 31/12/2005: - Thu nhập ròng thực hiện sau khi trả cổ tức cổ phiếu ưu đãi 1.800 triệu đ. - HĐQT cuối năm quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức là 60% thu nhập ròng sau khi trả cổ tức ưu đãi. 1- Tính thư giá cổ phiếu thường? 2- Tính thu nhập mỗi cổ phần? 3- Tính cổ tức chia cho mỗi cổ phần? 4- Nếu toàn bộ cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phiếu thường với giá chuyển đổi 40.000đ/CP, trong lúc hiện nay giá cổ phiếu trên thị trường là 50.000đ/CP, thì nhà đầu tư có nên chuyển đổi hay không? Tính tỷ lệ chuyển đổi và khoản chênh lệch giá trên 1 cổ phiếu ưu đãi.
 3. 5- Trái phiếu của công ty đã được phát hành vào ngày 1/7/2000, mệnh giá 1 triệu đồng, lãi suất 7% với phương thức trã lãi 6 tháng/lần, kỳ hạn 10 năm (ngày đáo hạn 1/7/2010). Nếu lãi suất thị trường hiện nay là 8%, hãy tính giá trái phiếu. Nếu giá trái phiếu trên thị trường hiện nay là 870.000đ thì nhà đầu tư nên mua trái phiếu của công ty hay không? 6- Tốc độ tăng trưởng của công ty dự kiến 3 năm tới tăng mỗi năm 10%, sau đó tăng ổn định 5%/năm kể từ năm thứ 4 trở đi. Tính hiện giá cổ phiếu? So với giá thị trường hiện nay, nhà đầu tư có nên mua cổ phiếu không?
 4. Bài tập 2: Công ty cổ phần SS có số liệu trên bảng cân đối kế toán ngày 1/1/2005 như sau: 60.000 trái phiếu mệnh giá 100.000đ/1TP, lãi suất 7%/năm, được phát hành ngày 1/7/2003, phương thức trả lãi 6 tháng/lần, kỳ hạn 10 năm. 60.000 cổ phiếu ưu đãi mệnh giá 10.000đ/1CP, cổ tức 8%. 2 triệu cổ phiếu thường đang lưu hành mệnh giá 10.000đ/1CP. Vốn thặng dư 4,2 tỷ đồng. Thu nhập giữ lại 3,2 tỷ đồng. Chỉ tiêu EBIT 12,5 tỷ đồng. Chỉ số thanh toán cổ tức 40%. Thuế suất thuế thu nhập 32%.
 5. Yêu cầu: a/ Vào ngày 1/1/2005 lãi suất thị trường là 8% và giá của trái phiếu là 96.000đ, bạn có khuyên nhà đầu tư mua trái phiếu hay không? b/ hãy xác định thư giá, thu nhập cổ phiếu thường, cổ tức cổ phiếu thường c/ Tính từ thời điểm 1/1/2005, công ty giữ nguyên tốc độ tăng trưởng trong 4 năm tiếp theo la 14%, sau đó tăng ổn định 8%/năm. Nếu tỷ suất lãi mong đợi trên cổ phiếu là 10% hãy tính giá cổ phiếu vào thời điểm này, một năm sau và hai năm sau?
 6. Bài 3: Công ty cổ phần ANZ vào ngày 31/12/2004 có tài liệu trên bảng cân đối kế toán như sau: 1 tỷ đồng trái phiếu lãi suất cố định 7%/năm (mệnh giá mỗi trái phiếu 1 triệu đồng, kỳ hạn trái phiếu 10 năm, phát hành vào 1/1/2000, phương thức thanh toán lãi 6 tháng/lần). 2 tỷ đồng cổ phiếu thường (mệnh giá 10.000đ/CP). Vốn thặng dư 400 triệu đồng. Quỹ tích lũy 600 triệu đồng.
 7. Yêu cầu: a/ Hiện nay (1/1/2005) giá trị sổ sách mỗi cổ phần là bao nhiêu? b/ Hiện nay lãi suất thị trường là 8% và giá bán trái phiếu vẫn bằng mệnh giá, nhà đầu tư có nên mua trái phiếu hay không? c/ Kết quả thu nhập 31/12/2004, thu nhập trước thuế là 708,5 triệu đồng, thuế thu nhập 32%. Tính chỉ số EPS? d/ Dự đoán tốc độ tăng trưởng công ty 2 năm tới là 18%, năm thứ 3 thấp hơn 3%. Dự đoán chỉ số P/E ở cuối năm thứ 3 là 13,2, và công ty vẫn duy trì chính sách chia cổ tức 70% trên thu nhập dành cho cổ đông. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư trên cổ phiếu là 12%. Hãy tính giá cổ phiếu vào ngày 1/1/2005 và 1/1/2007?
 8. Câu 4: Công ty ABC có kết quả thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) trong năm là 100 tỷ đồng. Tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành là 100 tỷ, lãi suất 10%/năm. Tổng mệnh giá cổ phiếu ưu đãi 20 tỷ đồng, cổ tức 12%/năm. Công ty đang có 18.000.000 cổ phiếu thường đang lưu hành, tỷ lệ thanh toán cổ tức 50%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%.
 9. a. Tính EPS, DPS? b. Tốc độ tăng trưởng trong 2 năm tới là 20%/năm, sau đó tăng 16% trong 3 năm tiếp theo, rồi tăng ổn định 8%/năm. Lãi suất hiện hành là 14%/năm. Hãy tính hiện giá cổ phiếu? giá cổ phiếu một năm sau?
 10. Câu 5: Công ty KX phát hành trái phiếu vào đầu tháng 7/2003, trái phiếu có mệnh giá 1.000.000 đ, kỳ hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa 8%/năm a. 6 tháng trả lãi một lần. Vào đầu tháng 1/2009, lãi suất thị trường là 9%/năm Hãy tính hiện giá của trái phiếu, theo anh (chị) nhà đầu tư có bỏ ra 900.000 đ để mua trái phiếu trên hay không? b. 1 năm trả lãi 1 lần. Vào tháng 7/2010, lãi suất thị trường là 10%/ năm. Nhà đầu tư có nên bán trái phiếu với giá 980.000 đồng hay không?
 11. Trong giao dịch cổ phiếu XIL có các lệnh sau: Mua: Bán: (1) 2200 cp – 50500đ (2) 2500 cp – 51000đ (3) 2000 cp - 51000đ (4) 2400 cp – 52000đ (5) 1400 cp – 50000đ (6) 1100 cp – 50000đ (7) 1600 cp – 52000 đ (8) 1700 cp – 50500đ Trong đợt khớp lệnh định kỳ, hãy xác định KQGD a. b. Nếu có thêm các lệnh (9)ATO mua 1000cp và (10) ATO bán 800 cp, hãy xác định lại KQGD c. Trong đợt khớp lệnh liên tục. Hãy xác định kết quả của lệnh số (2), (5), (8)
 12. Trong giao dịch cổ phiếu KBS có các lệnh sau: Mua: Bán: (1) 2400 cp – 62500đ (2) 1600 cp – 62000đ (3) 1300 cp - 62000đ (4) 2400 cp – 63500đ (5) 2100 cp – 63000đ (6) 1700 cp – 63000đ (7) 1800 cp – 63500 đ (8) 2200 cp – 62500đ a. Trong đợt khớp lệnh định kỳ, hãy xác định KQGD b. Nếu có thêm các lệnh (9)ATC mua 1200cp và (10) ATC bán 1000 cp, hãy xác định lại KQGD c. Trong đợt khớp lệnh liên tục. Hãy xác định kết quả của lệnh số (1), (4), (7)
 13. Trong giao dịch cổ phiếu KBS có các lệnh sau: Mua: Bán: (2) 1800 cp – 80500đ (1) 500 cp – 80000đ (4) 900 cp - 81500đ (3) 1700 cp – 81000đ (6) 1300 cp – 81000đ (5) 1000 cp – 80500đ (8) 800 cp – 80000 đ (7) 1200 cp – 81000đ a. Trong đợt khớp lệnh định kỳ, hãy xác định KQGD b. Nếu có thêm các lệnh (9) ATC mua 1000cp và (10) ATC bán 1200 cp, hãy xác định lại KQGD c. Trong đợt khớp lệnh liên tục. Hãy xác định kết quả của lệnh số (1), (3), (4), (6), (7)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2