intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập tổng hợp: Hệ thống khí nén, thủy lực

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Son Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

735
lượt xem
141
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ nguồn thủy lực bao gồm máy bơm, bể cống và động cơ làm việc có thể được kết nối với các bánh xe được yêu cầu chỉ đạo. Một máy khoan rỗng có động cơ làm việc được có thể khuếch trương và cùng với một số van điều khiển cũng tự gắn nó với động cơ có cặp cung cấp và đường ống dẫn khí thải có thể được kết nối với các máy bơm trên cơ sở chọn lọc cũng như để bơm bằng van điều khiển. Bộ nguồn thủy lực có chứa các dòng shunt được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tổng hợp: Hệ thống khí nén, thủy lực

 1. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C BÀI T P T NG H P Bài t p1: H th ng 01 xilanh tác d ng đơn v i các yêu c u công ngh : + Dùng đ k p chi ti t khi gia công, l c k p c n thi t đ n 1000N, áp su t ngu n 6bar + Dùng van đ o chi u 3/2 đi u khi n m t phía b ng khí nén ho c đi n t ; + Có th đi u ch nh t c đ tuỳ ý khi Piston đi ra; lùi v tăng t c b ng van x nhanh Yêu c u: - Ch n xi lanh ( ki u, di n tích tác d ng/đư ng kính piston, mã s , đơn giá) - Ch n van ( ki u, các thông s áp su t, lưu lư ng…) - Thi t k đi u khi n b ng hai phương án: khí nén; đi n- khí nén v i m ch t duy trì; piston đi ra b ng nút n START, đi v b ng nút n STOP; Bài t p 2: Thi t k đi u khi n b ng hai phương án: khí nén; đi n khí nén H th ng 01 xilanh tác d ng kép v i các yêu c u: + Xi lanh có di n tích piston là 80 cm2, l c đ y c n thi t 1000N, t c đ đ y 0.02m/s + Có th đi u ch nh t c đ khi Piston đi ra; lùi v c n tăng t c dùng van x nhanh. có th đi u khi n piston ra vào t i hai v trí v i m ch t duy trì; piston đi ra b ng nút n START, đi v b ng nút n STOP; Yêu c u: - Ch n xi lanh ( ki u, mã s , đơn giá) - Ch n ngu n khí nén - Dùng van đ o chi u 5/2 đi u khi n m t phía, tính lưu lư ng c n thi t qua van, ch n van ( ki u, các thông s áp su t, lưu lư ng…) - Thi t k đi u khi n b ng hai phương án: khí nén; đi n- khí nén Bài t p 3: H th ng có bi u đ hành trình bư c ( hình 1) cho: + Khi dùng xi lanh tác d ng đơn, dùng van đ o chi u đi u khi n m t phía ho c hai phía. + Khi dùng xi lanh tác d ng kép, dùng van đ o chi u Hình 1 đi u khi n m t phía ho c hai phía. Yêu c u: Thi t k đi u khi n b ng hai phương án: khí nén; đi n khí nén 1
 2. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 4: H th ng có bi u đ hành trình bư c ( hình 2), Yêu c u: Thi t k đi u khi n b ng hai phương án: khí nén; đi n khí nén cho các trư ng h p: - Xi lanh tác d ng đơn - Xi lanh tác d ng kép. Hình 2 Bài t p 5: M t thi t b khu y nguyên li u s d ng Motor khí nén d ng xoay (góc quay 0-270o) đư c mô t b ng bi u đ hành trình bư c và sơ đ h th ng khí nén chưa hoàn thi n ( hình 3) S0 2 V2 1 3=1 t S2 1M 46% t Motor V3 46% V1 4 2 S1 5 3 Hình 3 1 Yêu c u: S0 2 1 3=1 - Hoàn thi n sơ đ đi u khi n b ng khí nén P S2 - Thi t k đi u khi n b ng đi n khí nén t 1A S1 Bài t p 6: M t thi t b l p ráp chi ti t có bi u đ hành trình bư c (hình 4). Yêu c u công ngh : Hành trình th c hi n l p chi ti t có l a ch n đ ơc t c đ . Hành trình rút v có t c đ đư c tăng cư ng t i đa đ tăng năng su t Yêu c u: Thi t k đi u khi n b ng hai phương án: khí nén; đi n khí nén. Hình 4 2
 3. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 7: V l i ký hi u, g i tên đ y đ và nêu ch c năng c a các ph n t khí nén sau đây : 1 2 3 4 5 2 2 2 1 3 1 3 1 3 6 7 8 9 10 40% 2 2 2 P = 6bar 1 1 1 3 1 3 Bài t p 8: M t h th ng khí nén m t xi lanh đơn, van đi u khi n m t phía. Hãy v sơ đ nguyên lý h th ng, đi u khi n b ng khí nén v i nh ng yêu c u sau: - C u trúc đi u khi n t duy trì - T c đ piston đi ra có th đi u ch nh đư c - Piston rút v đư c tăng cư ng t c đ b ng van x nhanh Bài t p 9: M t h th ng khí nén m t xi lanh đơn, van đi u khi n m t phía. 1. Hãy v sơ đ nguyên lý h th ng, đi u khi n b ng đi n - khí nén v i nh ng yêu c u sau - C u trúc đi u khi n t duy trì - T c đ piston đi ra có th đi u ch nh đư c - Piston rút v đư c tăng cư ng t c đ b ng van x nhanh 2. N u đư ng kính xi lanh D = 2.5cm, ph t i đ nh m c v i P = 6 bar, đ có v n t c 0.5m/s thì lưu lư ng khí nén ph i b ng bao nhiêu lít/phút? Bài t p 10: V l i ký hi u, g i tên đ y đ và nêu ch c năng c a các ph n t khí nén sau đây 1 2 3 4 5 2 2 4 2 1 3 1 3 5 3 1 6 7 8 9 10 40% 4 2 2 2 P = 6bar 1 1 1 3 5 3 1 3
 4. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 11: M t h th ng khí nén m t xi lanh tác d ng kép, van đi u khi n m t phía. Hãy v sơ đ nguyên lý h th ng, đi u khi n b ng khí nén v i nh ng yêu c u sau: - C u trúc đi u khi n t duy trì - T c đ piston đi ra có th đi u ch nh đư c - Piston rút v đư c tăng cư ng t c đ b ng van x nhanh Bài t p 12: M t h th ng khí nén m t xi lanh tác d ng kép, van đi u khi n m t phía. 1. Hãy v sơ đ nguyên lý h th ng, đi u khi n b ng đi n - khí nén v i nh ng yêu c u sau: - C u trúc đi u khi n t duy trì. - T c đ piston đi ra có th đi u ch nh đư c. - Piston rút v đư c tăng cư ng t c đ b ng van x nhanh. 2. N u đư ng kính xi lanh D = 2.5cm, ph t i đ nh m c v i P = 6 bar, lưu lư ng khí nén Q= 14.7 l/phút thì v n t c c a piston b ng bao nhiêu ? Bài t p 13: V l i ký hi u, g i tên đ y đ và nêu ch c năng c a các ph n t khí nén sau đây 1 2 3 4 5 4 2 2 2 5 3 1 3 1 3 1 6 7 8 9 10 40% 2 4 2 2 2 1 1 1 12 3 5 3 59% 3 1 1 Bài t p 14: M t h th ng khí nén s d ng m t xi lanh kép, van đi u khi n hai phía. Hãy mô t bài toán đi u khi n b ng bi u đ hành trình bư c v i nh ng yêu c u cho trư c: - C u trúc đi u khi n t đ ng theo hành trình và th i gian. - Piston d ng l i v trí cu i cùng c a hành trình m t th i gian b ng 5s r i t đ ng lùi v . - Có th kh i đ ng hai nơi Bài t p 15: 1. Hãy thi t l p sơ đ nguyên lý h th ng đi u khi n 01 xi lanh kép có yêu c u : - C u trúc đi u khi n b ng khí nén t đ ng theo hành trình và th i gian. 4
 5. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C - Piston d ng l i v trí cu i cùng c a hành trình - th i gian b ng 5s r i t đ ng lùi v . - Có th kh i đ ng hai nơi 2. Hãy thi t l p sơ đ nguyên lý h th ng trên đi u khi n b ng đi n – khí nén Bài t p 16: V l i ký hi u, g i tên đ y đ và nêu ch c năng c a các ph n t khí nén sau đây: 1 2 3 4 5 4 2 2 2 5 3 1 3 1 3 1 6 7 8 9 10 40% 2 4 2 2 2 1 1 1 3 5 3 3 1 12 1 Bài t p 17: M t h th ng khí nén có 01 xi lanh kép, van đi u khi n hai phía. Hãy mô t bài toán đi u khi n b ng bi u đ hành trình bư c v i nh ng yêu c u cho trư c: - C u trúc đi u khi n t đ ng theo áp su t. - Có th kh i đ ng hai v trí. - Có th đi u khi n Piston lùi v b t kì v trí nào trên hành trình Bài t p 18: M t h th ng khí nén có 01 xi lanh kép, van đi u khi n hai phía. 1. Hãy thi t k đi u khi n b ng khí nén v i nh ng yêu c u cho trư c : - C u trúc đi u khi n t đ ng theo áp su t. - Có th kh i đ ng b ng nút n ho c bàn đ p - Có th đi u khi n Piston lùi v b t kì v trí nào trên hành trình - T c đ piston đi ra có th đi u ch nh đư c. 2. Hãy thi t k đi u khi n b ng đi n- khí nén v i nh ng yêu c u như trên ( s d ng các nút n) 5
 6. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 19: A Cho m t h th ng khí nén có V5 2 V4 1 44% sơ đ nguyên lý như hình v 3 bên. 4 2 - Hãy mô t nguyên lý ho t V3 đ ng và ch c năng c a các 5 3 V1 V2 2 2 1 ph n t c u thành h th ng 1 1 - Mô t ho t đ ng c a h S1 S22 2 th ng theo sơ đ . 3 1 3 1 3 12 1 1 2 3 +24V Bài t p 20: Cho h th ng đi u khi n b ng đi n – khí nén START K1 như hình v bên 1. Hãy thi t l p sơ đ h th ng đi u khi n 2 Y b ng hoàn toàn b ng khí nén, b sung thêm STOP K1 01 van x nhanh, 01 ti t lưu 1 3 K1 Y 0V 2 3 Bài t p21: M t h th ng khí nén m t xi lanh có bi u đ hành trình bư c như hình v bên Hãy thi t l p sơ đ đi u khi n hoàn toàn b ng khí nén 6
 7. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C A S3 Bài t p 22: Cho m t h th ng khí nén có sơ đ V5 2 V4 nguyên lý như hình v bên 1 44% 3 Hãy mô t nguyên lý ho t đ ng và 4 2 ch c năng c a các ph n t c u V3 thành h th ng 5 3 V1 2 1 V2 2 1 1 12 S1 S 32 S 22 2 56% 3 S3 1 1 3 1 3 1 3 Bài t p 23: V và mô t c u trúc chung c a m t h th ng đi u khi n hoàn toàn b ng khí nén. Bài t p24: A Cho m t h th ng khí nén có sơ đ nguyên lý như hình v V5 2 V4 1 44% bên. 3 1. Hãy mô t b ng bi u đ 4 2 hành trình bư c V3 2. Chuy n v sơ đ đi u 5 3 V1 V2 2 2 1 khi n b ng đi n – khí nén 1 1 S1 S22 2 3 1 3 1 3 12 1 7
 8. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 2 5: V và mô t c u trúc chung c a m t h th ng đi u khi n b ng đi n - khí nén. Bài t p 26: S2 Cho sơ đ nguyên lý h th ng 2 đi u khi n b ng khí nén như 1 31% 3 hình v bên Hãy mô t l i b ng bi u đ 4 2 hành trình bư c 5 3 2 2 1 1 1 1 1 S4 S1 S3 2 2 2 2 S2 1 3 1 3 1 3 1 3 Bài t p 27: 2A 1A S2 S3 Cho sơ đ nguyên lý h th ng đi u khi n b ng khí nén như hình v bên 4 2 2 1. Hãy mô t b ng bi u đ hành trình bư c 5 3 1 3 2. Mô t nguyên lý ho t đ ng 1 c a các ph n t c u thành h S1 th ng 2 2 2 S2 S3 1 3 1 3 1 3 Bài t p 28: Nguyên li u vào Cho sơ đ công ngh c a thi t b ép nguyên li u như hình v V i nh ng yêu c u: - Chu trình ép đư c di n ra t đ ng b ng m t nút n, h th ng đư c kh i đ ng t xi lanh 1A - Đi m k t thúc hành trình c a 1A s d ng công t c hành trình đi u khi n cho 2A - Ki m tra l c ép thông qua áp su t trong xi lanh 2A - K t thúc quá trình ép – 1A và 2A cùng lùi v . Hãy v bi u đ hành trình bư c. 8
 9. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 29: Thi t l p sơ đ nguyên lý h th ng đi u khi n b ng khí nén cho thi t b trên đây. Bài t p30: A S1 S2 Cho sơ đ nguyên lý h th ng đi u khi n b ng khí nén như hình v bên 52% 1. Hãy mô t b ng bi u đ hành trình bư c 4 2 V1 2. Chuy n v sơ đ đi u khi n b ng đi n 5 3 – khí nén V2 2 2 1 S1 12 1 3 2 33% 3 So 1 2 1 3 S2 1 3 Bài t p 31: Cho sơ đ công ngh c a thi t b đóng gói s n ph m như hình v V i nh ng yêu c u: - Chu trình đóng gói đư c di n ra t đ ng b ng m t nút n, h th ng đư c kh i đ ng t xi lanh 1A - Đi m k t thúc hành trình c a 1A, 2A s d ng công t c hành trình Hãy thi t l p bi u đ hành trình bư c. Bài t p 32: Thi t l p sơ đ nguyên lý h th ng đi u khi n b ng khí nén cho thi t b trên. Bài t p 33: Thi t l p sơ đ nguyên lý h th ng đi u khi n b ng đi n - khí nén cho thi t b trên, yêu c u s d ng ph n t ki m soát hành trình là các công t c t ti m c n. 9
 10. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 34: Cho sơ đ công ngh c a thi t b v n chuy n s n ph m như hình v V i nh ng yêu c u: - Chu trình v n chuy n đư c di n ra t đ ng b ng m t nút n, h th ng đư c kh i đ ng t xi lanh 1A - Đi m k t thúc hành trình c a 1A, 2A s d ng công t c hành trình - T c đ ra c a 2 xi lanh có th đi u ch nh đư c Hãy thi t l p bi u đ hành trình bư c Bài t p 35: Thi t l p sơ đ nguyên lý h th ng đi u khi n b ng khí nén cho thi t b trên. Bài t p 36: Thi t l p sơ đ nguyên lý h th ng đi u khi n b ng đi n - khí nén cho thi t b trên, yêu c u s d ng ph n t ki m soát hành trình là các c m bi n quang. Bài t p 37: Thi t k đi u khi n b ng hai phương án: khí nén; đi n khí nén Đi u khi n h th ng tác d ng đơn ho c kép nâng t i tr ng m ( hình 5) 1S3 - H đi u ki n đi u khi n: - B ng s tác đ ng nút n 1S1, hành trình nâng c a piston đư c duy trì. m - B ng nút n 1S2, có th d ng piston b t kỳ v trí nào trên hành trình nâng ( chú ý t i c a piston có th khi n cho piston t lùi v ). N u mu n ti p t c nâng - l i n 1S1. Đ n v trí đ t c m bi n hành trình 1S3, piston t rút v và chu n b cho Hình 5 chu trình m i. - Hành trình nâng và h đ u có đi u ch nh t c đ . 10
 11. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 38: Thi t k đi u khi n b ng đi n khí nén; STOP S0 PLC- khí nén. 1 2 3 4 5=1 S2 S2 Đi u khi n m t cylinder có bi u đ bư c như hình 1A S1 6 S1 t Hành trình đi ra và đi v đ u có đi u ch nh t c đ . Hình 6 Th i gian tr tuỳ ý l a ch n STOP Bài t p 39: Thi t k đi u khi n b ng đi n khí nén; 4 2 S0 1 3 5=1 t S2 S2 PLC- khí nén. 1A Đi u khi n m t cylinder có bi u đ bư c ( hình 7) S1 S1 Hành trình đi ra và đi v đ u có đi u ch nh t c đ . Hình 7 Th i gian đ t tuỳ ý l a ch n T ch n c u trúc đi u khi n S0 2 1 3=1 P S2 Bài t p 40: Thi t k đi u khi n b ng hai phương án: khí t 1A nén; đi n khí nén S1 Đi u khi n m t cylinder có bi u đ hành trình bư c (hình Hình 8 8) Hành trình đi ra bình thư ngvà đi v c n có t c đ nhanh nh t. Th i gian và áp su t đ t tuỳ ý l a ch n. Bài t p 41: Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Đi u khi n hai xilanh có bi u đ hành trình bư c(hình 9) Ch n c u trúc đi u khi n theo t ng khí nén và t ng 1S0 1 2 3 4=1 1S2 đi n. 1A 1S1 2S2 2A 2S1 Hình 9 Bài t p 42: Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Đi u khi n hai xilanh có bi u đ hành trình bư c (hình 10) T ch n c u trúc đi u khi n. Hình 10 11
 12. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 43 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Sơ đ công ngh thi t b khoan cho trên hình 11 H đi u ki n: Sau khi chi ti t c n khoan đư c đ t đúng v trí, piston d n ti n b u khoan đã rút lên v trí cao nh t (xác đ nh b ng c m bi n 1S1) hành trình d n ti n khoan b t đ u khi n nút START và rút v khi c n thi t b ng nút STOP Kho ng cách d n nhanh (không h n ch lưu lư ng ) Hình 11 đư c xác đ nh b ng 1S2. Đo n hành trình khoan c n có kh năng đi u ch nh t c đ . Hành trình rút lên c n ph i r t nhanh đ tăng năng su t s n xu t. T xây d ng bi u đ hành trình bư c và t ch n c u trúc đi u khi n. Bài t p 44 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Thi t k h th ng khí nén thi t b gia công chi ti t ( hình 12): H đi u ki n: Xilanh 1A đ y chi ti t c n gia công ra kh i ngăn ch a và th c hi n luôn vi c k p ch t, b ng m t c m bi n áp su t P giám sát l c k p chi ti t, khi áp su t đ t t i m c c n thi t, Xilanh b u khoan 2A t đ ng th c hi n khoan chi ti t, khi đ t đ sâu l khoan ( b ng m t ph n t xác đ nh hành trình), 2A t rút v , đ n v trí cu i cùng s cho phép 1A rút v . Khi 1A đã v v trí cu i cùng s cho phép Xilanh 3A ra đ y chi ti t vào thùng ch a và t đ ng rút v . K t thúc m t chu trình làm vi c. Hành trình đi ra c a các piston đ u đư c h n ch Hình 12 t c đ , hành trình đi v bình thư ng +Thi t l p bi u đ hành trình bư c + T ch n các ph n t đưa tín hi u và c u trúc đi u khi n 12
 13. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 45 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Đi u khi n m t cylinder có bi u đ hành trình bư c( hình 13) 1A 1S1 1S2 1S3 Hình 13 H đi u ki n: Như cho trên bi u đ ( Khi c p ngu n khí nén, tr ng thái c a piston tương ng m c 1 – đây cũng là tr ng thái k t thúc m t chu trình đi u khi n) Hành trình đi ra và đi v c n có đi u ch nh t c đ . S hành trình qua l i c a piston tuỳ thu c vào kho ng th i gian đ t t. Bài t p 46 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Thi t b phân ph i phôi v t li u , sơ đ công ngh và bi u đ hành trình bư c cho trên hình v 14: 1S0 2 1 3 =1 t 1S2 1A 1S1 2A Hình 14 H đi u ki n: + Th i gian t1 đư c hi u ch nh đ cho hai kh i v t li u lăn qua vùng ch n; th i gian t2 đư c hi u ch nh theo yêu c u v kích thư c và s lư ng phôi c n c p. + Các đi u ki n khác đư c mô t trên bi u đ hành trình bư c. + Có th làm vi c t đ ng nhi u chu trình khi dùng m t công t c ch n ch đ t đ ng + T c đ ra vào c a các piston c n đư c đi u ch nh như nhau. 13
 14. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 47 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Thi t b ép c khô cho gia súc, sơ đ công ngh cho trên hình 15 H đi u ki n: Nguyên li u Khi nguyên li u đã đư c n p đ , b ng vào nút n START, xi lanh 1A ra h t hành trình đi u khi n cho 2A xu ng, đ n ½ hành trình cho 1A v và 2A ti p t c ép đ n áp su t c n thi t rút v Các hành trình đi ra c a các piston đư c l a ch n t c đ . Hình 15 Bài t p 48 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Thi t b n p phôi cho máy c t laser mô t trên hình 16. Chi ti t c n gia công đư c đ t vào giá k p ph i h p b i các xilanh 2A, 1A và đư c đưa vào v trí gia công. Th i gian t2 c n cho quá trình gia công. K t thúc quá trình ra công, 1A rút v - chi ti t đư c v n chuy n ra kh i v trí gia công b i m t khâu khác. Khi 1A đã rút v v trí ban đ u, 2A s đư c đưa ra v trí s n sàng. Tùy ch n c u trúc đi u khi n Hình 16 14
 15. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 49 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Thi t b u n (hình 17). T m kim lo i X đư c đưa vào b ng tay. B ng m t nút n START, xilanh 1A ra k p ch t. L c k p đư c ki m soát b ng ph n t áp su t. Khi áp đi u khi n cho 2A đi ra u n sơ b đ t m kim lo i cong m t góc 900 su t tho mãn và rút v . 2A v đ n v trí cu i cùng đi u khi n cho 3A th c hi n công đo n u n cu i cùng. K t thúc công đo n u n, m t tín hi u t ph n t áp su t n a s đi u khi n đ ng th i cho c 3A và 1A rút v . S n ph m đư c l y ra b ng tay. Hình 17 Bài t p 50 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Thi t b làm s ch chi ti t sau gia công ( hình 18). Chi ti t c n làm s ch đư c v n chuy n theo băng t i W đư c xilanh 1A đ y vào giá v n chuy n X, xilanh 2A k p, xilanh 3A đ y vào bu ng làm s ch Y, xi lanh 4A đ y ra băng t i v n chuy n đi hư ng Z. Bi u đ hành trình bư c như hình v . Hãy ch n c u trúc đi u khi n đi n-khí nén đ thi t k h th ng. Hình 18 15
 16. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 51 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. Băng t i v n chuy n s n ph m ( hình 19) - B1: B4 là các công t c t ti m c n - Xy lanh 1A nâng khi: Nh n nút Start & B1&B3&B5 - Xy lanh 2A đi ra khi: B2 tác đ ng - Xy lanh 2A đi v khi: B4 tác đ ng sau 3s - Xy lanh 1A đi v khi: B3 tác đ ng Chú ý: B5 là c m bi n quang dùng ñ phát hi n phôi khi ñ n v trí c a xy lanh 1A - Hành trình đi ra và đi v c a xy lanh có th đi u ch nh đư c t c đ . T v bi u đ hành trình bư c Hình 19 Bài t p 52 Thi t k đi u khi n b ng khí nén; đi n khí nén; PLC- khí nén. H th ng đóng h p s n ph m (hình 20) Mô t : - Xy lanh 1A đi ra khi: Nh n nút Start & B1&B3& 0S5 - Xy lanh 2A đi ra khi: B2 tác đ ng. - Xy lanh 2A đi v khi: B4 tác đ ng - Xy lanh 2A đi ra khi: B3 tác đ ng - Xy lanh 2A đi v khi: B4 tác đ ng - Xy lanh 1A đi v khi: B3 tác đ ng - Hành trình đi ra và đi v c a xy lanh có th đi u ch nh đư c t c đ . T v bi u đ hành trình bư c Hình 20 16
 17. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 53 Cho sơ đ h th ng thu l c như hình hình 21 - Hãy l p b ng mô t ch c năng c a các ph n t trong h th ng. Tên ph n t Ch c năng trong h th ng 1V1 1V2 ... ... - Thuy t minh nguyên lý làm vi c c a h th ng Hình 21 17
 18. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 54 Cho sơ đ h th ng thu l c như hình 22 - Hãy l p b ng mô t ch c năng c a các ph n t trong h th ng. Tên ph n t Ch c năng trong h th ng 1V1 1V2 ... ... - Thuy t minh nguyên lý làm vi c c a h th ng Hình 22 18
 19. Khoa ði n - ði n t † H TH NG KHÍ NÉN, THU L C Bài t p 55 Cho sơ đ h th ng thu l c như hình 23 - Hãy l p b ng mô t ch c năng c a các ph n t trong h th ng. Tên ph n t Ch c năng trong h th ng 1V1 1V2 ... ... - Thuy t minh nguyên lý làm vi c c a h th ng Hình 23 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2