intTypePromotion=1

Bài tập vi xử lý - chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Phước Lộc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
365
lượt xem
79
download

Bài tập vi xử lý - chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập vi xử lý - chương 6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập vi xử lý - chương 6

  1. HBK Tp HCM–Khoa - T–BM T Môn h c: Vi x lý oke !!! GVPT: H Trung M Bài t p Vi X Lý – Chương 6 (L p trình C cho PIC) Chú ý: VXL/V K dùng cho các bài t p sau dùng PIC16F877 và l p trình C v i CCS C 1. Hãy thi t k m ch nh p nháy LED (3 LED v i 3 R h n dòng ư c g n vào các chân RB[2:0]) v i quy lu t sau: • N u RA0=0 thì RB[2:0]=000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 và l p l i (th i gian tr gi a 2 s m là 200ms) • N u RA0=1 thì RB[2:0]=000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100 và l p l i (th i gian tr gi a 2 s m là 200ms) 2. V i m ch hi n th sau: a) V m ch k t n i v i PIC16F877 b) Vi t chương trình C i 1 s nh phân 8 bit ra s BCD 3 ký s và hi n th k t qu v i ph n c ng a) 3. ( k t n i gi a PIC 16F877 v i các LED như hình v và chương trình i u khi n: thi cũ) Cho sơ Vcc 16F877 LED0 RA0 LED1 RA1 LED2 RA2 LED3 RA3 BT-VXL- Ch 6-trang 1
  2. #include #fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, PUT #use delay(clock=8000000) byte const LED[8]={0x0f,0x0e,0x0c,0x08,0x00,0x01,0x03,0x07}; main() { int8 count; while(true) { for(count=0;count
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2