intTypePromotion=1

Bài thuyết trình: Ngành ngân hàng - Cấu trúc và sự cạnh tranh

Chia sẻ: In The End | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
82
lượt xem
7
download

Bài thuyết trình: Ngành ngân hàng - Cấu trúc và sự cạnh tranh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình "Ngành ngân hàng - Cấu trúc và sự cạnh tranh" giới thiệu đến các bạn lịch sử phát triển hệ thống ngân hàng, sáng kiến tài chính và sự phát triển hệ thống ngân hàng ngầm, hệ thống ngân hàng thương mại ở Mỹ, sự hợp nhất ngân hàng,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Ngành ngân hàng - Cấu trúc và sự cạnh tranh

 1. NGÀNH NGÂN HÀNG CẤU TRÚC VÀ SỰ CẠNH TRANH Nhóm 2 – Lớp Đêm 1 – Khóa 24
 2. NỘI DUNG 1. Lịch sử phát triển hệ thống ngân hàng 2. Sáng kiến tài chính và sự phát triển hệ thống ngân hàng ngầm 3. Hệ thống ngân hàng thương mại ở Mỹ 4. Sự hợp nhất ngân hàng 5. Sự chia tách ngân hàng và các ngành dịch vụ tài chính khác 6. Ngân hàng quốc tế
 3. 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Ngân hàng Bắc Mỹ được thành lập Ngân hàng của Mỹ ra đời Ngân hàng của Mỹ chấm dứt hoạt động Ngân hàng thứ 2 của Mỹ ra đời Điều lệ của Ngân hàng thứ 2 bị phủ quyết và mất hiệu lực năm 1936 1782 1791 1811 1816 1832 1863 1913 1933 Hệ thống ngân hàng quốc gia và văn phòng kiểm soát tiền tệ được thành lập FED được thành lập FDIC được thành lập
 4. 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Trách nhiệm cơ bản của cơ quan điều hành ngân hàng:  FED và chính quyền ngân hàng bang chịu trách nhiệm kết nối các ngân hàng ở các bang là thành viên của FED.  FED cũng chịu trách nhiệm điều hành những công ty sở hữu nhiều hơn 1 ngân hàng và ngân hàng quốc gia.  FDIC và chính quyền ngân hàng bang: giám sát ngân hàng ở các bang không phải là thành viên của FED.  Chính quyền ngân hàng bang: kiểm soát những ngân hàng không có FDIC bảo hiểm.
 5. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Hệ thống Ngân hàng Ngầm (SBS) Cho vay qua thị trường chứng khoán
 6. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Một sự thay đổi trên thị trường tài chính sẽ kích thích nghiên cứu đổi mới nhằm đem lại lợi nhuận  Phản ứng do những thay đổi của cầu  Phản ứng do những thay đổi của cung  Lách những quy đinh hiện hành
 7. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cầu: Biến động lãi suất Lãi suất tín phiếu kho bạc 3 tháng, 1934 - 2014 Lãi suất Công cụ tài chính phái sinh Vay với lãi suất điều chỉnh
 8. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cầu: Biến động lãi suất 1975 Lợi nhuận Lãi suất ban vẫn cao dù lãi đầu thấp nên suất có tăng hấp dẫn
 9. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cầu: Biến động lãi suất Hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao đổi mặt hàng có chất lượng và khối lượng chuẩn hóa, giá thỏa thuận, giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong 1975 tương lai Tự bảo hiểm rủi ro lãi suất Lợi nhuận có từ các chứng khoán đã phát hành trước
 10. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin Giảm chi phí giao dịch Dễ dàng tiếp cận thông tin
 11. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin World War II 1950 Chi phí cao, phát hành chọn Mở rộng thị trường lọc, giới hạn Bài toán chi phí giao dich
 12. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin Cuối 1960s Giảm chi phí giao dịch 200 triêu thẻ
 13. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin 1995 1996
 14. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin
 15. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin 200 tỷ Junk Bond 1977 1980 1989 Michael Milken
 16. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin 2010 – 1000 tỷ Thương phiếu là nợ ngắn hạn được đảm bảo do ngân hàng và doanh nghiệp phát hành. 1970 – 33 tỷ Dễ phát hành  Sự phát triển  Nhu cầu
 17. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin Sáng kiến tài chính quan trọng nhất trong hai thập kỷ  thị trường Tín dụng bất động sản dưới chuẩn /2000s Chứng khoán hóa là quá trình tập hợp và tái cấu trúc các tài sản thanh khoản kém nhưng lại có thu nhập cao trong tương lai (khoản phải thu, nợ) chuyển đổi thành chứng khoán và đưa ra giao dịch trên thị trường Dựa trên kỹ thuật chứng khoán hóa: – Chứng khoán dựa trên thế chấp bất động sản (Mortgage backed securities) – Chứng khoán tài sản tài chính (Asset backed securities- ABS)
 18. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Phản ứng do những thay đổi của cung: Công nghệ thông tin Chứng khoán tài sản tài chính: Chứng khoán dựa trên thế chấp - Hình thành từ việc chuyển đổi các bất động sản: khoản phải thu, khoản cho vay mua ô tô, xây nhà, tiêu dùng - Hình thành từ việc chuyển đổi các - Ngân hàng, tổ chức sẽ chuyển khoản vay có tài sản thế chấp thành những khoản phải thu này thành trái trái phiếu. phiếu, bán cho nhà đầu tư để thu về - Khi đó công ty, ngân hàng phát nhanh chóng các khoản nợ. hành (chủ nợ thứ nhất) sẽ chuyển - Nhà đầu tư sẽ trở thành chủ nợ mới giao toàn bộ giấy tờ thế chấp cho và có quyền đòi cả gốc và lãi khi giấy nhà đầu tư mua trái phiếu . nợ đã đến hạn. - An toàn - lãi suất thấp - Lãi suất cao – Rủi ro
 19. 2. SÁNG KIẾN TÀI CHÍNH & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGẦM Lách những quy đinh hiện hành Dự trữ bắt buộc Khai thác khẽ hở của Luật Thuế đánh vào tiền gửi Thị trường quỹ tiền tệ tương hỗ Thắt chặt lãi suất tiền gửi Đặt trần lãi suất tiền gửi  xóa bỏ “các bước trung Sweep – Account gian”: đưa ra ̣lựa chọn thay thế Tài khoản liên kết cho các quy định - luật phức tạp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2