intTypePromotion=1

Bảng kê 307 - HS cấp lại sổ BHXH do mất

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
193
lượt xem
17
download

Bảng kê 307 - HS cấp lại sổ BHXH do mất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 307 - HS cấp lại sổ BHXH do mất. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 307 - HS cấp lại sổ BHXH do mất

  1. Số HS: 307/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do mất 1. Tên đơn vị(cá nhân) :…………………………………………………………. …………… M đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I Nguyên nhân do người lao động 1 Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu 06/SBH, 01 bản) 2 Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản, ghi toàn bộ quá trình tham gia BHXH đã được các cơ quan BHXH xác nhận, cho đến hiện tại). 3 Tờ khai cấp sổ BHXH (nếu có, 01 bản). II Nguyên do đơn vị 1 Công văn đề nghị cấp lại sổ (theo mẫu, 01 bản). 2 Biên bản nêu rõ nguyên nhân, số lượng sổ và các trang sổ bị mất (01 bản) 3 Tờ khai cấp sổ BHXH (nếu có, 01 bản). 4 Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản, ghi toàn bộ quá trình tham gia BHXH cho đến hiện tại). Lưu ý: - Thời hạn cấp lại sổ mất là 45 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ. - Mẫu 06/SBH và mẫu 06b/SBH (Cá nhân, đơn vị vào trang web: bhxhhcm.org.vn để lấy) Ngày trả kết quả:…………./………../200… …………..   TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200… Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2