intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

biểu mẫu

Xem 1-20 trên 24733 kết quả biểu mẫu
 • Cuốn sách "Tai biến mạch máu não" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Dịch tễ học tai biến mạch máu não; giải phẫu ứng dụng tuần hoàn động mạch não; phân loại quốc tế lần thứ 10 các bệnh mạch máu não; thiếu máu cục bộ thoáng qua ở não; tai biến nhồi máu não. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p thuyduong0906 17-07-2024 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tai biến mạch máu não" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hẹp động mạch vành; hốc não; xuất huyết nội sọ; tóm tắt các điểm cần nhớ trong thực hành tai biến mạch máu não. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p thuyduong0906 17-07-2024 0 0   Download

 • Học phần "Da- cơ xương khớp" cung cấp cho sinh viên y khoa kiến thức về cấu trúc và chức năng bình thường của hệ thống Da - cơ xương khớp cùng mạch máu, thần kinh chi phối. Những kiến thức này giúp sinh viên giải thích được một số biểu hiện bình thường và bệnh lý thường gặp trên lâm sàng cũng như cơ chế tác dụng của thuốc điều trị một số bệnh của hệ thống Da – Cơ xương khớp.

  pdf12p hoangvanlong23 18-07-2024 3 2   Download

 • Module tim mạch gồm các bài giảng cung cấp các kiến thức về cấu trúc, chức năng bình thường và điều hòa chức năng của hệ thống tuần hoàn. Dựa trên những kiến thức này sẽ giúp sinh viên giải thích được cơ chế bệnh sinh một số biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên tắc điều trị một số bệnh tim mạch phổ biến.

  pdf10p hoangvanlong23 18-07-2024 2 2   Download

 • Mẫu "Đơn đề nghị về việc được giữ lại lớp học phần đã đăng ký trong học kỳ đầu, năm 2020" của trường ĐH Tài Chính – Marketing dành cho sinh viên/nhóm sinh viên có nhu cầu muốn giữ lại lớp học phần đã đăng ký trong học kỳ đầu. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn để áp dụng cho quá trình học tập của mình.

  doc2p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội dùng để trình bày nguyện vọng lên các cơ quan có thẩm quyền xin nhận trợ cấp xã hội, để ổn định cuộc sống. Mẫu "Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội" này dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm xin hỗ trợ miễn giảm học phí, để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí được áp dụng theo Phụ lục IV được kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí này dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập được áp dụng theo Phụ lục III được kèm theo Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập này dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p zizaybay1105 08-07-2024 1 0   Download

 • Phần 1 của cuốn "Giáo trình Thống kê doanh nghiệp xây dựng" gồm 4 chương trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê: Chương 1 - Những vấn đề chung về thống kê học; Chương 2 - Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu; Chương 3 - Điều tra chọn mẫu; Chương 4 - Các phương pháp thống kê biểu hiện xu thế biến động của hiện tượng nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p tuongmothua 11-07-2024 2 0   Download

 • Giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-22-sđ) được thay thế cho mẫu mẫu TP-LS-22 quy định tại Điều 1, thông tư số 03/2024/TT-BTP về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

  doc4p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Giấy đề nghị hợp nhất văn phòng thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-23-sđ) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP được áp dụng thay thế cho mẫu TP-TPL-23 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-23-sđ) được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP. Mẫu này được thay thế cho mẫu TP-LS-23 ban hành kèm theo thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

  doc4p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Giấy đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam (Mẫu TP-LS-24-sđ) được ban hành kèm theo thông tư số 03/2024/TT-BTP. Mẫu TP-LS-24-sđ thay thế cho mẫu TP-LS-24 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

  doc4p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Mẫu TP-TPL-25-sđ được áp dụng cho Giấy đề nghị sáp nhập văn phòng thừa phát lại được bBan hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP. Mẫu này thay thế cho mẫu TP-TPL-25 ban hành kèm theo thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-25-sđ) được ban hành kèm theo thông tư số 03/2024/TT-BTP về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

  doc3p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Giấy đề nghị cấp lại/thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài áp dụng theo mẫu TP-LS-26-sđ, mẫu này được thay thế cho mẫu mẫu TP-LS-26 ban hành kèm theo thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Giấy đề nghị chuyển nhượng văn phòng thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-27-sđ) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP. Mẫu TP-TPL-27-sđ quy định tại Điều 4 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

  doc1p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu TP-CC-27-sđ) được ban hành kèm theo thông tư số 03/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

  doc3p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • "Giấy đề nghị công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài" được thực hiện theo mẫu TP-LS-27-sđ ban hành kèm theo thông tư số 03/2024/TT-BTP, thay thế cho mẫu TP-LS-27 ban hành kèm theo thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Giấy đề nghị hợp nhất/sáp nhập công ty luật Việt Nam áp dụng theo mẫu TP-LS-28-sđ thay thế mẫu TP-LS-28 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư.

  doc3p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1384 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2