intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu kế toán

Xem 1-20 trên 1540 kết quả Biểu mẫu kế toán
 • Mẫu Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS) được ban hành theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Mẫu lệnh chi tiền nêu rõ nội dung chi, tên tài khoản, ngân sách nhà nước, số tiền chi,... Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc1p thenthenn 27-06-2022 12 0   Download

 • Mẫu Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán bảo hiểm y tế (Mẫu số 21/BHYT) là biểu mẫu thống kê được lập ra để thống kê về dịch vụ kỹ thuật thanh toán bằng bảo hiểm y tế. Mẫu thống kê nêu rõ thông tin mã số theo danh mục bảo hiểm y tế, tên dịch vụ, đơn giá... Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thống kê tại đây.

  doc1p thenthen19 14-06-2022 3 1   Download

 • Biểu mẫu Quản lý nhân sự, hợp đồng, bảo hiểm được chia sẻ dưới đây bao gồm bảng danh sách nhân sự, hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, quyết định tăng lương, quyết định nghỉ việc, tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế,... dành cho kế toán viên trong việc theo dõi biến động tiền lương và quản lý hợp đồng lao động của nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls4p luuxuan179 05-05-2022 52 9   Download

 • Biểu mẫu Quản lý kho được chia sẻ dưới đây bao gồm các danh mục vật tư hàng hóa, nhật ký nhập xuất hàng hóa, phiếu xuất kho, sổ chi tiết vật tư hàng hóa, bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn kho hàng hóa, thẻ kho,... dành cho kế toán viên trong việc theo dõi chu kỳ nhập xuất hàng hóa và tình trạng hàng hóa tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls346p luuxuan179 05-05-2022 43 7   Download

 • Biểu mẫu Kế toán thuế được chia sẻ dưới đây sẽ bao gồm các danh mục tài khoản, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, nhật ký chung, bảng trích hao tài sản cố định, bảng phân bố chi phí trả trước ngắn hạn,... nhằm giúp kế toán viên thực hiện tốt công tác kế toán thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls198p luuxuan179 05-05-2022 237 6   Download

 • Nội dung của giáo trình Visual Basic (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Cao đẳng) bao gồm: Chương 1 Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic; Chương 2 Biểu mẫu và các điều khiển thông dụng; Chương 3 Các phép toán và kiểu dữ liệu cơ bản; Chương 4 Các lệnh và hàm cơ bản; Chương 5 Thủ tục và hàm; Chương 6 Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển.

  pdf70p cucngoainhan0 08-04-2022 8 2   Download

 • Nội dung của giáo trình bao gồm: Chương 1 Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic; Chương 2 Biểu mẫu và các điều khiển thông dụng; Chương 3 Các phép toán và kiểu dữ liệu cơ bản; Chương 4 Các lệnh và hàm cơ bản; Chương 5 Thủ tục và hàm; Chương 6 Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển. Đây là cuốn sách giáo trình kỹ thuật về lập trình bằng Visual Basic 6.0 cơ bản.

  pdf70p cucngoainhan8 15-03-2022 8 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tin học quản lý: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc lệnh, lệnh điều kiện, toán tử so sánh; thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển; các thành phần giao diện cơ bản trong Window; mảng, làm việc với các phần tử trong mảng; VB.NET kết nối cơ sở dữ liệu dùng ADO.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p chenlinong_0310 23-02-2022 6 1   Download

 • Bài viết đề xuất một số khuyến nghị về chứng từ, đặc biệt là quy trình chứng từ thanh toán đối với các đề tài NCKH tại Trường Đại học Tây Bắc nhằm thuận lợi cho công tác thanh toán đối với các chủ nhiệm đề tài. Đồng thời, các đề xuất này nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và quản lý tài chính đề tài NCKH của Nhà trường.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 17 2   Download

 • Tập bài giảng “Kế toán thuế” được biên soạn nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về sắc thuế đang được áp dụng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương trình bày những vấn đề cơ bản về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu, thuế TNCN…), sinh viên có thể tìm thấy ở tập bài giảng này những quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, thuế suất cũng như các phương pháp tính, cách lập biểu mẫu kê khai các loại thuế, các thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế, v.v… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf166p cucngoainhan3 19-11-2021 28 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là công tác sắp xếp quản lý hồ sơ kế toán tốt là một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của đơn vị. Thực trạng hiện nay với sự phát triển của khoa học tiên tiến thì phần lớn là hồ sơ được quản lý bằng công nghệ tin học, song vấn đề không thể thiếu công tác sắp xếp quản lý hồ sơ bằng phương pháp thủ công.

  doc6p bobietbo 14-10-2021 20 4   Download

 • Luận án “Một số phương pháp kiểm chứng các hệ thống hướng đối tượng” bao gồm sáu chương. Trong đó, Chương 1 trình bày bài toán mà luận án sẽ nghiên cứu, Chương 2 trình bày một cách tóm tắt các hướng nghiên cứu chính của bài toán kiểm chứng tính nhất quán trong tái cấu trúc. Chương 3 đề xuất phương pháp kiểm chứng các ràng buộc về bất biến trong tái cấu trúc biểu đồ lớp;...

  pdf28p viyeri2711 14-09-2021 2 0   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 Thống kê - Ước lượng tham số cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số lý do không thể khảo sát toàn bộ tổng thể; Biểu diễn dữ liệu; Mẫu ngẫu nhiên; Các đặc trưng mẫu; Tính tham số đặc trưng mẫu-máy CASIO FX570 ES; Xác định ước lượng điểm; Ước lượng khoảng cho kỳ vọng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p tabicani09 14-09-2021 46 2   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích yêu cầu hệ thống; Đặc tả các yêu cầu của hệ thống; Thiết kế hướng đối tượng; Các nhóm mẫu thiết kế nội dung; Quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng; Thiết kế giao diện, báo biểu, an toàn hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p ganuongmuoixa 13-08-2021 33 5   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hướng chức năng cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích hệ thống về chức năng; Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin; Mô hình tổ chức của hệ thống thông tin; Mô hình vật lý của hệ thống thông tin nội dung; Nghiên cứu hiện trạng của hệ thống thông tin; Thiết kế giao diện, báo biểu, an toàn hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p ganuongmuoixa 13-08-2021 31 2   Download

 • Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với các biểu tượng ban đầu về toán. Nghiên cứu các trò chơi cho trẻ thông qua phần mềm kidsmatr toán. Đề xuất một số phương pháp úng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với các biểu tượng ban đầu về toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p heavysweetness 04-08-2021 15 1   Download

 • Biểu mẫu: Số vụ can nhiễu có hại (Biểu số: TS-11) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 3 1   Download

 • Biểu mẫu: Dự toán chi bằng ngoại tệ được dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương báo cáo lên Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 14 1   Download

 • Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc4p lijian 30-06-2021 15 1   Download

 • Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p lijian 30-06-2021 24 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1363 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Biểu mẫu kế toán
p_strCode=bieumauketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2