intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu báo cáo tài chính

Để lập được một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh, các kế toán viên thường gặp phải một số vấn đề như: Bộ báo cáo tài chính gồm những báo cáo nào? Hình thức trình bày báo cáo tài chính ra sao? Cách ghi nội dung báo cáo tài chính như thế nào? Chỉ tiêu nào nhằm xác định mức độ chuẩn xác của báo cáo tài chính?... Nhằm giúp bạn giải đáp thắc mắc cũng như đưa ra một số biểu mẫu về báo cáo tài chính theo đúng chuẩn chế độ hiện hành, TaiLieu.VN xin chia sẻ đến bạn các biểu mẫu như: Mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệpBiểu mẫu: Báo cáo tài chínhBiểu mẫu: Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọcMẫu Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừaBiểu mẫu: Báo cáo tài chính tóm tắt (Mẫu CBTT-06),... Hi vọng với những biểu mẫu được giời thiệu trên đây sẽ là công cụ hữu ích giúp bạn lập được một bộ báo cáo tài chính theo chuẩn chế độ kế toán hiện nay. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo và download 13 Biểu mẫu báo cáo tài chính chọn lọc sau:
 • Bộ máy Tài Chính - Kế Toán trong doanh nghiệp rất quan trọng thế nhưng đối với đa số các công ty hiện nay chưa được chú trọng dẫn đến hiệu quả hoạt động của công ty chưa thực sự cao. Để giúp các nhà quản trị thực hiện tốt công tác quản trị TaiLieu.VN giới thiệu Bộ 180+ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán Doanh Nghiệp nhằm hỗ trợ nhà quản trị điều hành tốt bộ phận Tài Chính Kế Toán của công ty. 

  188 tài liệu 2616 lượt tải   Download

 • Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế giúp cho doanh nghiệp theo dõi dòng vốn để có sự điều chỉnh chiến lược đầu tư kinh doanh cho phù hợp từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, nắm được sự minh bạch trong kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng báo cáo tài chính và báo cáo thuế đúng tiêu chuẩn?. Mời các bạn cùng tham khảo bộ  tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế mà TaiLieu.VN đã tổng hợp dưới đây.

  55 tài liệu 2097 lượt tải   Download

 • Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) mời các bạn cùng tham khảo.

  xls17p minhminh123 11-11-2009 4192 1258   Download

 • Cùng tham khảo Biểu mẫu: Báo cáo tài chính dưới đây để nắm được cách trình bày về hình thức và nội dung chuẩn của một báo cáo tài chính doanh nghiệp cần có. Chúc các bạn thành công!

  xls9p utquan3311 04-12-2009 2733 722   Download

 • Tham khảo Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc để nắm được phương thức trình bày nội dung và hình thức của bản thuyết minh báo cáo tài chính nói riêng và báo cáo tài chính doanh nghiệp nói chung. Chúc các bạn thành công!

  doc1p huyenleee 16-03-2011 676 156   Download

 • TaiLieu.VN cia sể đến bạn Biểu mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018 theo Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC), hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn hoàn thành công tác báo cáo tài chính cho quý công ty. Chúc các bạn thành công!

  doc18p minhminh123 11-11-2009 7520 1669   Download

 • Mẫu "Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa" cung cấp cho các bạn các biểu mẫu như: Bảng cân đối kế toán, bảng Cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính,... Với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc19p nvcuong198 01-12-2015 277 15   Download

 • Mẫu báo cáo tài chính tóm tắt của công ty chứng khoán theo Mẫu CBTT-06. (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p lananh 16-07-2009 841 141   Download

 • Biểu mẫu: Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định theo Mẫu số: B03­-BH. (Ban hành theo quy định số: 1124TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ Tài Chính). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p giangltg 11-10-2009 1462 223   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu: Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập năm dưới đây để nắm được phương pháp trình bày hình thức và nội dung của báo cáo. Chúc các bạn thành công!

  pdf4p thuytinh_den 21-07-2010 796 134   Download

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp tư nhân; Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất thương mại; Ngành nghề kinh doanh; Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

  doc15p utquan3311 04-12-2009 1967 576   Download

 • Biểu mẫu: Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán theo Mẫu số B09­H. (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT­-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính). Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p giangltg 11-10-2009 738 100   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu: Báo cáo thu - chi lãi đầu tư tài chính dưới đây để tìm hiểu phương thức trình bày nội dung và hình thức của báo cáo trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 816 86   Download

 • Biểu mẫu: Báo cáo thực hiện vốn đầu tư được lập và căn cứ theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000; Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

  doc2p giangltg 11-10-2009 612 79   Download

 • Biểu mẫu: Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội lập theo Mẫu số B08–BH. (Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ–BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p giangltg 11-10-2009 1114 75   Download

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1338 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=bieu-mau-bao-cao-tai-chinh

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2