intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 180+ TÀI LIỆU

Quản Trị Tài Chính - Kế Toán Doanh Nghiệp

188 Tài liệu 2810 lượt tải

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TỐT, DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN MẠNH

Thực trạng chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay còn yếu kém về năng lực quản trị đặc biệt là năng lực quản trị Tài chính - Kế Toán. Bởi vì chưa thực sự quan tâm đến vai trò và tầm quan trọng của công tác quản trị Tài Chính - Kế Toán nên lãnh đạo doanh nghiệp thường hay mắc phải những vấn đề như: 

 Hiểu sai về cách quản trị tài chính

 Xem nhẹ công tác hoạch định và theo dõi sự thay đổi của các chỉ số tài chính

 Quản trị công nợ chưa hiệu quả dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn

 Các nhà quản trị chưa có chiến lược sử dụng nguồn vốn hiệu quả

Công tác quản trị Tài Chính - Kế Toán được xem như là "kim chỉ nam" giúp doanh nghiệp đi đúng hướng đạt được mục tiêu đề ra. Để giúp các doanh nghiệp khắc phục những nhược điểm trong công tác quản trị cũng như lãnh đạo doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, TaiLieu.VN mang đến "Bộ 180+ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính - Kế Toán Doanh Nghiệp". Bộ tài liệu này sẽ giúp cho các nhà quản lý/chuyên viên tài chính nắm bắt và xây dựng những chiến lược quản trị hiệu quả kết hợp với việc phân bổ nguồn tài chính hợp lý giúp duy trì hoạt động doanh nghiệp một cách tốt nhất.

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN HIỆU QUẢ GIÚP CHO NHÀ QUẢN TRỊ

 Nắm rõ những nguyên lý kế toán cơ bản cho doanh nghiệp

 Hiểu cách lập, đọc và phân tích các loại báo cáo tài chính.

 Đưa ra các quyết định đầu tư tạo giúp công ty tạo ra lợi nhuận.

 Kiểm soát những chỉ số tài chính đảm bảo cân đối nguồn vốn.

 Hoạch định chiến lược sử dụng nguồn vốn theo từng mục đích.

 Biết cách quản trị công nợ hiệu quả và kỹ năng đàm phán thu hồi công nợ.

BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP GỒM CÓ

1. Biểu mẫu Tài chính (15 tài liệu)

  Biểu mẫu báo cáo Tài chính

  Biểu mẫu báo cáo quyết toán

2. Biểu mẫu Kế toán (76 tài liệu)

  Hệ thống chứng từ Kế toán bắt buộc

  Hệ thống tài khoản Kế toán

3. Lập kế hoạch Tài chính (6 tài liệu)

  Bảng liệt kê nguồn vốn và sử dụng vốn

  Dự báo doanh thu và chi phí bán hàng

  Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

  Mẫu lập kế hoạch tài chính 5 năm

4. Lập báo cáo Tài chính (8 tài liệu)

  Hướng dẫn lập báo cáo Tài chính

  Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán

  Quy định chung về BCTC theo TT133

  Mẫu báo cáo tài chính theo TT133

5. Phân tích báo cáo Tài chính (8 tài liệu)

  Các chỉ số tài chính quan trọng

  Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính

  Financial Statement Analysis

  Excel of Financial Statement Analysis

6. Quy trình - Nguyên lý Kế toán (54 tài liệu)

  Quy trình Kế toán chung

  Kế toán nguồn vốn

  Kế toán hàng tồn kho

  Nguyên lý Kế toán căn bản

7. Ebook Quản trị tài chính - Kế toán (21 ebook)

  Ebook Tài chính dành cho người quản lý

  Ebook Quản lý khủng hoảng

  Ebook Tài chính doanh nghiệp

  Ebook Kế toán trong doanh nghiệp

  Ebook NPO Accounting Financial Management

8. Video Quản trị tài chính - Kế toán  (17 video)

  Video Quản trị tài chính và kế hoạch dòng tiền

  Video Kế hoạch nguồn vốn, quản trị vốn kinh doanh

  Video Đọc hiểu Báo cáo tài chính

  Video Quản trị công tác tài chính kế toán 

  Video Lập kế hoạch tài chính kinh doanh

ĐÃ CÓ 2810 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2