intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ TÀI LIỆU

Quy Trình Kiểm Toán, Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp

138 Tài liệu 1101 lượt tải

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM TOÁN - KIỂM SOÁT NỘI BỘ HIỆU QUẢ

Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ là hai quá trình đóng vai trò cực kì quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nó được thiết lập nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động đã được hoạch định đạt hiệu quả, gia tăng giá trị và cải thiện rủi ro thông qua các phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống theo nội quy doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến công tác quản trị nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát - kiểm toán nội bộ nhằm giúp hạn chế những rủi ro, gian lận đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng quy trình kiểm toán - kiểm soát nội bộ, các doanh nghiệp thường gặp phải những vấn đề như:

  Chưa xác định được mục đích của việc thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ

  Tổ chức, điều hành hoạt động kiểm soát nội bộ chưa thật sự khoa học

  Tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính chưa cao

  Các thành viên không tuân thủ theo quy trình kiểm soát và nội quy công ty

  Trách nhiệm kiểm tra và giám sát không được phân tách rõ ràng

Vậy, làm thế nào để tự xây dựng cho mình một hệ thống kiểm soát - kiểm toán nội bộ vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại hiệu quả tối ưu nhất? Để thực hiện được điều đó, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu? Cách thức triển khai như thế nào? Xin giới thiệu đến các bạn Bộ tài liệu Quy Trình Kiểm Toán, Kiểm Soát Nội Bộ mà TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây, hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp các nhà lãnh đạo thiết lập được các chính sách, quy trình hoạt động hệ thống kiểm toán - kiểm soát nội bộ phù hợp với doanh nghiệp của mình.

BỘ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN, KIỂM SOÁT NỘI BỘ GIÚP DOANH NGHIỆP

 Thiết lập quy định, trách nhiệm đối với kiểm toán viên

 Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả

 Xây dựng nguyên tắc hoạt động của kiểm toán nội bộ 

 Xác định và đánh giá rủi ro trong báo cáo tài chính

 Đảm bảo tính chính xác của các số liệu trong báo cáo tài chính

 Hệ thống hóa quy trình đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ

 Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm, gian lận trong kinh doanh

 Bảo vệ tài sản, thông tin không bị sử dụng sai mục đích

NỘI DUNG BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN, KIỂM SOÁT NỘI BỘ GỒM:

1. Quy trình kiểm toán nội bộ (26 tài liệu)

  Nội dung quy trình kiểm toán

  Hồ sơ kiểm toán nội bộ

  Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm

  Kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ

  Quy trình kiểm toán nội bộ

  Quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ

2. Quy trình kiểm soát nội bộ (22 tài liệu)

  Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Kỹ năng thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

  Kiểm soát nội bộ trong quy trình chi tiêu

  Kiểm soát nội bộ trong quy trình sản xuất

  Kiểm soát nội bộ trong quy trình tiền lương

  Kiểm soát nội bộ trong quy trình kế toán

3. Quy trình lập kế hoạch kiểm soát, kiểm toán nội bộ (30 tài liệu)

  Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ

  Quy chế chi tiêu nội bộ

  Quy định lập và lưu sổ sách kế toán

  Quy định về chứng từ thanh toán

  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong tổ chức

4. Mô tả công việc kiểm toán, kiểm soát nội bộ (22 tài liệu)

  Mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ

  Mô tả công việc Kiểm toán nội bộ

  Mô tả công việc Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

  Mô tả công việc Trưởng phòng kiểm soát nội bộ

  Mô tả công việc Chuyên viên kiểm toán nội bộ

  Mô tả công việc Chuyên viên kiểm soát nội bộ

5. Ebook Quy trình kiểm toán, kiểm soát nội bộ doanh nghiệp (38 ebook)

  Kế toán - Kiểm toán

  Kiểm soát nguồn lực vật chất

  Kiểm soát chi phí - Nâng cao hiệu quả chi tiêu

  Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính

  Giáo trình Kiểm toán nội bộ

  Data analytics for internal auditors

  Internal auditors - Efficiency through automation

6. Video Quy trình kiểm toán, kiểm soát nội bộ doanh nghiệp (40 tài liệu)

  Nhận dạng các loại hình Kiểm toán

  Kiểm toán chu trình bán hàng

  Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

  Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

  Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

  Hiện trạng kiểm toán nội bộ tại Việt Nam

  Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ

  Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

ĐÃ CÓ 1101 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN, KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2