intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ TÀI LIỆU

Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế

55 Tài liệu 2264 lượt tải

XÂY DỰNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THUẾ ĐÚNG TIÊU CHUẨN CÓ LỢI GÌ?

Nắm bắt được cách thức trình bày các con số trong Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế của một công ty là một kỹ năng không thể thiếu của một Kế toán viên. Chính những con số “biết nói” này lần lượt xuất hiện từ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay các loại giấy tờ kê khai hàng hóa cho báo cáo thuế… sẽ là căn cứ hỗ trợ cho nhà quản lí đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Hơn hết, một báo cáo tài chính và báo cáo thuế đúng tiêu chuẩn sẽ biểu thị:

  Sự minh bạch trong kinh doanh của doanh nghiệp

 Theo dõi dòng vốn để có sự điều chỉnh chiến lược đầu tư kinh doanh cho hợp lí

 Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường vốn

Do đó, nhằm hỗ trợ các Kế toán viên trong việc kê khai và lập báo cáo, TaiLieu.VN chia sẻ đến các bạn “Bộ tài liệu Báo cáo Tài Chính và Báo cáo Thuế", nhất là những bạn mới vào nghề, nắm rõ cấu trúc cũng như cách thức hoàn thành một Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế đạt tiêu chuẩn nhất, cũng như giúp các nhà quản lí xác định và đề ra hướng phát triển thuận lợi cho doanh nghiệp mình.

BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO THUẾ SẼ GIÚP CÁC BẠN

 Phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh doanh nghiệp.

  Đánh giá chi tiết thực trạng tài chính của doanh nghiệp.

  Hỗ trợ kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn.

  Huy động nguồn vốn vào kinh doanh đạt hiệu quả nhất.

  Phân tích, phát hiện khả năng về vốn nhằm đưa ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD

  Giúp đánh giá và xây dựng các kế hoạch tài chính tốt nhất.

  Nâng cao khả năng sử dụng vốn cải thiện hoạt động của doanh nghiệp.

NỘI DUNG CỦA BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO THUẾ

1. Báo cáo Tài Chính (7 tài liệu)

  Hướng dẫn lập các Bảng của Báo cáo tài chính

  Danh mục Báo cáo tài chính

  Mẫu bài thuyết minh Báo cáo tài chính

  Các loại giấy tờ mẫu Báo cáo tài chính

2. Chứng từ Kế Toán (7 tài liệu)

  Quy định quyết đoán Thuế

  Hướng dẫn cách tính và nộp Thuế

  Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương

  Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ

  Các chứng từ Kế toán khác

3. Báo cáo Thuế (32 tài liệu)

 Các Biểu mẫu kê khai hồ sơ Thuế

  Tài liệu hướng dẫn kê khai Thuế giá trị gia tăng

  Mẫu Thuế

ĐÃ CÓ 2264 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO THUẾ

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2