Tài chính doanh n ghiệp

Xem 1-10 trên 10 kết quả Tài chính doanh n ghiệp
 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập ngân hàng : giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp xây dựng số 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc92p star_moon2603 19-04-2011 541 118   Download

 • n kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

  doc167p bingo_do 25-05-2010 435 197   Download

 • Doanh nghiệp Tân Thành có quy trình công nghệ giản đơn, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho nguyên vật liệu và thành phẩm theo phương pháp bình quân cố định. Trong tháng 5/N có tình hình sản xuất và tiêu thụ như sau:

  doc11p chonbinhyen198 17-07-2013 75 17   Download

 • SPSS là 1 phần mềm ko thể thiếu của các nhà KT. Tài liệu học SPSS sẽ cung cấp cho các bạn tất cả mọi thứ cần biết về SPSS. Biến đổi dữ liệu}. Tính năng biến đổi dữ liệu giúp bạn có được dữ liệu sẵn sàng cho các bước phân tích. Bạn có thể dễ dàng nhóm, bổ sung, tổng hợp, trộn, chia và chuyển đổi file, và hơn thế nữa. 1.1 Các cửa sổ trong SPSS Có một số loại cửa sổ khác nhau trong SPSS: Data Editor. Cửa sổ này thể hiện nội dung của file dữ liệu.

  doc70p minhhuy 14-03-2009 2566 1332   Download

 • Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, đặc biệt nó có khả năng tái sản xuất tài sản cố định và là cơ sở hạ tầng tạo lập các nền móng vững chắc cho tất cả các ngành kinh tế của nền kinh tế quốc dân. Xây dựng cơ bản cũng là một ngành kinh tế lớn tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho toàn xã hội, tăng cường cả về tiềm lực kinh tế lẫn quốc phòng cho đất nươc.

  doc108p cogaisongtu 01-05-2013 135 37   Download

 • Dùng để quản lý hệ thống các tài khoản Sử dụng trong các bút toán hạch toán phát sinh Được thiết lập sẵn theo chuẩn của Bộ Tài chính Cho phép thêm, sửa, xóa phù hợp với yêu cầu quản lý của DN

  ppt23p phantuannam 03-08-2013 101 10   Download

 • Kế toán mô phỏng có thể gọi là một chương trình huấn luyện từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp. Là phương thức đào tạo kế toán thực tế kết hợp với tư duy làm việc khoa học. Nói khác hơn, đây là khóa “huấn luyện nghề” chuyên nghiệp do chúng tôi tự thiết kế sau khi khảo sát chất lượng của đội ngũ kế toán, trong quá trình tuyển dụng, đúc kết từ thực tiễn công tác và kinh nghiệm giảng huấn....

  doc43p tinhphuong60 05-06-2010 341 147   Download

 • Tham khảo bài viết 'một số vấn đề trong kế toán giá gốc ở việt namcơ sở đo lường theo giá', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p thansau2810 29-11-2012 79 16   Download

 • -Tiền là vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng) và thường được Nhà nước phát hành bảo đảm giá trị bởi các tài sản khác như vàng, kim loại quý, trái phiếu, ngoại tệ...

  ppt31p nguyencam144 05-11-2012 46 12   Download

 • Chi phí NVLTT : Tập hợp trực tiếp, tức là khi phát sinh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xác định được cho sản xuất của đơn hàng ( LSX) và sản phẩm nào của đơn hàng đó. Cuối kỳ tính giá sẽ tập hợp lên cho sản phẩm và đơn hàng đó.Chi phí nhân công tr c ti p : T p h p chung cho các đ n hàng , t c là khi ự ế ậ ợ ơ ứ phát sinh chi phí nhân công trực tiếp không xác định được cho đơn hàng hay sản phẩm nào, cuối kỳ...

  doc93p ksomaxv 25-06-2013 44 3   Download


p_strKeyword=Tài chính doanh n ghiệp
p_strCode=taichinhdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản