intTypePromotion=1

Thư viện Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính, là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Hoạt động của Tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tồng hợp các tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng Tài chính doanh nghiệp giúp bạn hiểu cách hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay hoạt động tín dụng và thanh toán của các tổ chức tài chính. Thư viện đề thi, ngân hàng câu hỏi và các đề tài nghiên cứu về Tài chính doanh nghiệp là nguồn tài liệu tham khảo chất lượng dành cho bạn.
Hiển thị 1-10 trên 4334 kết quả
 • Nghiên cứu sử dụng báo cáo tài chính theo quý của 26 doanh nghiệp ngành thép trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2016 đến 2020, nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của ngành này.

  pdf9p  vimarillynhewson 17-05-2022 7 0   Download

 • Bài nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa phát triển tài chính và hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề đại diện và/hoặc các doanh nghiệp bị ràng buộc tài chính. Tác giả sử dụng mẫu quan sát bao gồm 147 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong suốt giai đoạn 2009-2019.

  pdf8p  vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu này có mục tiêu cơ bản là đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM, dựa trên bộ dữ liệu 2 thành phần với số liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian, được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của của 612 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trong giai đoạn 2007 - 2018.

  pdf6p  andromedashun 16-05-2022 25 0   Download

 • Tài liệu "Bài tập môn tài chính: Tài chính doanh nghiệp" dưới đây sẽ hỗ trợ các bạn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức về vốn tài chính doanh nghiệp, các bài tập chủ yếu đưa ra các nghiệp vụ và yêu cầu xác định ROE kinh doanh, tính toán chi phí sử dụng vốn cận biên,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p  vukhoi22 16-05-2022 28 1   Download

 • Bài viết này được thực hiện để đánh giá mối tương quan giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh Ấn Độ với các yếu tố: Độ lớn, tính thanh khoản và sự biến động giá của thị trường chứng khoán cơ sở bằng cách áp dụng mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM).

  pdf11p  viellenkullman 13-05-2022 8 0   Download

 • Fintech is a rising phenomenon that has been attracting the attention of both academia and practitioners in recent years. There was a radical transformation in the financial area brought about by disruptive characteristics of Fintech. In the financial services sector, four sub-categories are considered encompassing payment, wealth management, P2P lending, and insurance.

  pdf8p  alucardhellsing 04-05-2022 9 1   Download

 • The results of the studies indicate that investors do not have a high evaluation of the role of the items in cash flow statement like the ones in income statement and balance sheet. For this reason, the writers propose that investors should pay more attention to the information provided in cash flow statement basing on which to issue more effective and precise decisions. Moreover, company should present cash flow per share in cash flow statement so as to provide information to investors.

  pdf6p  alucardhellsing 04-05-2022 13 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 Ebook 21 Nguyên tắc tự do tài chính gồm 11 quy tắc còn lại mà tác giả muốn giới thiệu đến quý đọc giả. Những quy tắc chứa đựng những ý tưởng và chiến lược này được được trình bày đơn giản, dễ sử dụng, đã được kiểm chứng để bạn có thể học hỏi và áp dụng chúng ngay lập tức. Hãy tải về tham khảo nhé!

  pdf20p  redrose24 15-04-2022 5 0   Download

 • Ebook 21 Nguyên tắc tự do tài chính chứa đựng những ý tưởng và chiến lược quan trọng mà Brian Tracy đã khám phá ra trong khi đọc hàng trăm cuốn sách và hàng nghìn bài viết về làm giàu. Phần 1 giới thiệu 10 quy tắc đầu tiên mà tác giả đã khám phá, mời quý đọc giả tham khảo!

  pdf27p  redrose24 15-04-2022 17 0   Download

 • Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 329 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thông qua phương pháp hồi quy đa biến, nghiên cứu này tìm ra được 08 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như: Tuổi của chủ doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, giới tính của chủ doanh nghiệp, kết quả kinh doanh, tuân thủ thuế...

  pdf8p  viedison 13-04-2022 10 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2