intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu: Báo cáo thu - chi lãi đầu tư tài chính

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

836
lượt xem
88
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu: Báo cáo thu - chi lãi đầu tư tài chính dưới đây để tìm hiểu phương thức trình bày nội dung và hình thức của báo cáo trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Báo cáo thu - chi lãi đầu tư tài chính

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 09 – BH ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –   BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài   Chính BÁO CÁO THU ­ CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Năm................. STT Diễn giải Phát sinh 1 2 3 1 Tổng thu 2 Tổng số phân phối 2.1 Tổng kinh phí quản lý bộ máy 2.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.3 Trich vốn đầu tư XDCB 2.4 Bổ sung quỹ hưu trí và trợ cấp 2.5 Bổ sung quỹ khám chữa bệnh bắt buộc 2.6 Bổ sung quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưỏng ban KH­TC Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2