Biểu mẫu: "Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
651
lượt xem
58
download

Biểu mẫu: "Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu" theo mẫu B04- H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu"

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: B04 ­H Đơn vị : ………… BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU Từ tháng :……........ Đến tháng................... Đơn vị tính....... STT Chỉ tiêu Mã số Thu phí và lệ phí Thu sự nghiệp Thu khác Tổng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản