intTypePromotion=3

Biểu mẫu " Báo cáo kết quả thực hiện đề tài"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
375
lượt xem
47
download

Biểu mẫu " Báo cáo kết quả thực hiện đề tài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN "

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo kết quả thực hiện đề tài"

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 2006 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHCN NĂM 200. . 1. Tên đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................... .......................................................................... ............................................................ 2. Mã số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Chủ nhiệm đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Nội dung và sản phẩm đăng ký thực hiện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..................................................................... 5. Số kinh phí được cấp (đã nhận)/tổng kinh phí đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. 6. Các nội dung đề tài đã thực hiện (ghi chi tiết từng nội dung và sản phẩm, kèm theo bản giải trình chi tiết kinh phí đã chi): ............................................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....................................................................... 7. Các nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân: ............................................................................. ................................................................................ ............................................................................. ............................................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ..................................................................... 8. Các đề nghị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................. ..............................................................................
  2. Xác nhận của đơn vị Chủ đề tài (ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản