intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Biểu mẫu

Biểu mẫu hay còn gọi là mẫu văn bản, mẫu biểu, mẫu form, mẫu template, bộ hồ sơ mẫu, mẫu pháp lý,… được sử dụng rất phổ biến và không thể thiếu trong lĩnh vực hành chính văn phòng và cuộc sống chúng ta. Có 2 loại biểu mẫu: biểu mẫu pháp lý và biểu mẫu phi pháp lý. Loại biểu mẫu pháp lý là loại do cơ quan nhà nước ban hành kèm theo các văn bản pháp lý và áp dụng mang tính bắt buộc. Loại biểu mẫu phi pháp lý là loại không phải do cơ quan nhà nước ban hành và không mang bắt buộc áp dụng nên có thể được biên soạn tuỳ biến sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể. Tổng hợp hầu hết các biểu mẫu hành chính văn phòng như: biên bản nghiệm thu, giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị đi công tác, mẫu phiếu thu/chi, mẫu sơ yếu lý lịch, mẫu bảng chấm công, bảng điểm,... rất hữu ích cho bạn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 3731 kết quả
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 06-TNDN) ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Áp dụng đối với hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản.

  xls1p  mienguyenn308 05-04-2023 5 2   Download

 • Mục đích của việc lập mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin của tổ chức thực hiện là để trình với cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch thuê dịch vụ của mình. Trong mẫu tờ trình phải nêu rõ tên hoạt động thuê, chủ trì thuê, tổ chức tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin, trong hoạt động thuê tính cả chi phí thuê dịch vụ.

  doc2p  letinh1256 26-12-2022 28 2   Download

 • Mẫu Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án là mẫu tờ trình của chủ đầu tư trình thẩm định tới cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực nhưng thông tin liên quan đến dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  letinh1256 26-12-2022 27 2   Download

 • Mẫu Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  letinh1256 26-12-2022 17 2   Download

 • Mẫu Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình là văn bản thể hiện các nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng, bao gồm sự cần thiết, mức độ khả thi, hiệu quả của việc đầu tư xây dựng với công trình quy mô nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p  letinh1256 26-12-2022 7 2   Download

 • Mẫu Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  letinh1256 26-12-2022 12 3   Download

 • Mẫu Tờ trình về việc thẩm định/phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích là văn bản do chủ thể có trách nhiệm lập Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích gửi lên cơ quan có thẩm quyền để các cơ quan này tiến hành thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích đã được lập đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  letinh1256 26-12-2022 6 2   Download

 • Mẫu Tờ trình về việc sinh con thứ ba là văn bản được cá nhân sử dụng để trình bày với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về lý do dẫn đến việc sinh con thứ ba. Thông thường biểu mẫu này được sử dụng trong các tổ chức, hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  letinh1256 26-12-2022 11 2   Download

 • Mẫu Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án là văn bản chứa đựng những thông tin về chủ đầu tư được giao quản lý dự án đầu tư công, dự án đầu tư, nội dung thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, hồ sơ kèm theo tờ trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  letinh1256 26-12-2022 12 2   Download

 • Mẫu Tờ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích là mẫu tờ trình được cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp lập ra để gửi đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích dựa trên các thông tin chung của dự án gồm tên dự án, địa điểm của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  letinh1256 26-12-2022 6 2   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2