intTypePromotion=1

Thư viện Biểu mẫu

Biểu mẫu hay còn gọi là mẫu văn bản, mẫu biểu, mẫu form, mẫu template, bộ hồ sơ mẫu, mẫu pháp lý,… được sử dụng rất phổ biến và không thể thiếu trong lĩnh vực hành chính văn phòng và cuộc sống chúng ta. Có 2 loại biểu mẫu: biểu mẫu pháp lý và biểu mẫu phi pháp lý. Loại biểu mẫu pháp lý là loại do cơ quan nhà nước ban hành kèm theo các văn bản pháp lý và áp dụng mang tính bắt buộc. Loại biểu mẫu phi pháp lý là loại không phải do cơ quan nhà nước ban hành và không mang bắt buộc áp dụng nên có thể được biên soạn tuỳ biến sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể. Tổng hợp hầu hết các biểu mẫu hành chính văn phòng như: biên bản nghiệm thu, giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị đi công tác, mẫu phiếu thu/chi, mẫu sơ yếu lý lịch, mẫu bảng chấm công, bảng điểm,... rất hữu ích cho bạn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 2914 kết quả
 • Mẫu Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 01) được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo Quyết định này, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc quay trở lại thị trường lao động sẽ được nhận hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng trong 3 tháng. Mời các bạn tham khảo!

  doc2p  nguyenthilan 19-05-2022 111 0   Download

 • Biểu mẫu Quản lý kho được chia sẻ dưới đây bao gồm các danh mục vật tư hàng hóa, nhật ký nhập xuất hàng hóa, phiếu xuất kho, sổ chi tiết vật tư hàng hóa, bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn kho hàng hóa, thẻ kho,... dành cho kế toán viên trong việc theo dõi chu kỳ nhập xuất hàng hóa và tình trạng hàng hóa tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls346p  luuxuan179 05-05-2022 31 6   Download

 • Biểu mẫu Quản lý nhân sự, hợp đồng, bảo hiểm được chia sẻ dưới đây bao gồm bảng danh sách nhân sự, hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, quyết định tăng lương, quyết định nghỉ việc, tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế,... dành cho kế toán viên trong việc theo dõi biến động tiền lương và quản lý hợp đồng lao động của nhân viên.

  xls4p  luuxuan179 05-05-2022 37 7   Download

 • Mẫu Nhật ký chứng từ được chia sẻ dưới đây bao gồm danh mục khách hàng (phải thu người mua), bảng chi tiết TK 1551, bảng nhật ký chứng từ, phiếu chi, phiếu nhập kho, bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa, bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối phát sinh,... để giúp kế toán viên thực hiện tốt công tác được giao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls24p  luuxuan179 05-05-2022 91 5   Download

 • Nghiệp vụ phát sinh Kế toán tổng hợp cung cấp đến bạn các đầu công việc của một nhân viên kế toán tổng hợp. Đây là chức vụ có vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp và là bộ phận thu thập, xử lý, kiểm tra các chứng từ, các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls9p  luuxuan179 05-05-2022 32 5   Download

 • Mẫu Kế toán tổng hợp theo Quyết định 15 (File Excel) bao gồm bảng cân đối số phát sinh, báo cáo công nợ tổng hợp, tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành, sổ chi phí quản lý kinh doanh, báo cáo kế toán và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, phiếu kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls484p  luuxuan179 05-05-2022 98 5   Download

 • Mẫu Bảng lương lao động thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc được quy định trong hợp đồng lao động thuê ngoài, bảng thống kê số ngày công, giờ công và tiền lương/ngày, giờ công. Bảng được đính kèm theo bảng chấm công của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls6p  luuxuan179 05-05-2022 33 5   Download

 • Phiếu yêu cầu chào giá hàng hóa là lời đề xuất gửi bởi một công ty tới nhà cung cấp, yêu cầu nhà cung cấp gửi báo giá và đặt giá thầu cho cơ hội thực hiện một số nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  kunhamchoi94 26-03-2022 12 0   Download

 • Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp là quá trình thẩm định và đánh giá tiềm năng các nhà cung cấp hiện tại, tiềm năng bằng cách định lượng, giúp lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhằm đảm bảo việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn và tiến tới thúc đẩy cải tiến liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p  kunhamchoi94 26-03-2022 8 0   Download

 • Biên bản bàn giao hàng hóa là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế. Bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận của hai bên trước đó. Biên bản sẽ được làm ngay sau khi hợp đồng mua bán được ký kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p  kunhamchoi94 26-03-2022 8 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2