intTypePromotion=1
ADSENSE

KPI vị trí Nhân viên mua hàng nước ngoài

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

89
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KPI vị trí Nhân viên mua hàng nước ngoài là biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân của nhân viên mua hàng nước ngoài theo các mục tiêu cá nhân, các công việc thường xuyên theo mô tả công việc và tinh thần thái độ, các dự án và công việc đột xuất... mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KPI vị trí Nhân viên mua hàng nước ngoài

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:                    
Họ tên:  Vị trí: Mua hàng nước ngoài     Bộ phận: Cung ứng
                     
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận
Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Quý Năm       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC TQ 25%     10%   42%   0.0%  
2 Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so với kế hoạch được duyệt  17%     0.5%   28%   0.0%  
3 Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung cấp 18%     100%   30%   0.0%  
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 60%         100%   0.0% 0.0%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xây dựng và từng bước hoạch hoàn thiện mạng lưới cung ứng 8.00%     6/30/2017   40%   0.0%  
2 Mức độ phối hợp với các phòng ban 2.00%         10%      
3 Số lần vi phạm nội quy 2.00%     2   10%   0.0%  
4 Số lần nhân viên vi phạm quy trình 2.00%     2   10%   0.0%  
5 Mức độ hỗ trợ cho các nhân viên trong phòng 2.00%         10%      
6 Số sáng kiến đóng góp khả thi. 4.00%       3 20%   0.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 20%         100%   0.0% 0.0%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Triển khai hệ thống ISO  2.00%   30-Jun-17     20%      
2 Triển khai hệ thống ERP  3.00%   30-Dec-17     30%      
3 Xây dựng danh sách vật tư PMH kèm mã ERP và tích hợp hình ảnh, TCKT… 5.00%   30-Jun-17     50%      
  Các dự án và công việc đột xuất 10%         100%   0% 0.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 0.0%

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu KPI vị trí Nhân viên mua hàng nước ngoài, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI phòng ban doanh nghiệp, mục tiêu BSC doanh nghiệp thông qua Bộ tài liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2