intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu giấy ủy quyền

Xem 1-20 trên 193 kết quả Mẫu giấy ủy quyền
 • Giấy chứng tử được cấp trên cơ sở giấy báo tử và thủ tục đăng ký khai tử tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 21 2   Download

 • Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Giấy ủy quyền báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN được chia sẻ dưới đây!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 16 1   Download

 • Trong trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký thiết lập mạng xã hội thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Giấy ủy quyền đăng ký thiết lập mạng xã hội được chia sẻ dưới đây!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 9 1   Download

 • Khi cần phân công cho cá nhân, tổ chức thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó thì doanh nghiệp thường sử dụng mẫu Giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Giấy ủy quyền dành cho công ty được chia sẻ dưới đây!

  doc3p zhoujielunn 19-05-2021 17 1   Download

 • Trong một công ty luôn có một hoặc nhiều người có chức danh giám đốc, nắm mọi quyền điều hành của công ty hoặc một lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, không phải lúc nào giám đốc cũng có mặt ở công ty mà thực hiện tất cả những quyền hạn được quy định trong Quy chế công ty. Do đó, giám đốc công ty luôn phải làm giấy uỷ quyền cho những chức danh khác thay mặt mình quyết định những vấn đề mang tính cấp bách để tránh gây thiệt hại cho công ty mỗi khi không có giám đốc.

  doc2p zhoujielunn 19-05-2021 30 1   Download

 • Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Giấy ủy quyền mở tài khoản ngân hàng được chia sẻ dưới đây!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 31 2   Download

 • Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp quản lý nội dung mạng xã hội thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Giấy ủy quyền quản lý nội dung mạng xã hội được chia sẻ dưới đây.

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 18 2   Download

 • Mẫu Giấy ủy quyền về việc ký vào tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn giá trị gia tăng là mẫu giấy được lập ra để bên được ủy quyền có quyền thay mặt bên ủy quyền ký vào tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho tôi khi xuất hóa đơn bán hàng hóa/ cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 12 1   Download

 • Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục. Dưới đây là mẫu Giấy ủy quyền mua hóa đơn từ cơ quan thuế chuẩn theo Văn bản pháp luật hiện hành, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 22 1   Download

 • Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục nộp tờ khai thuế TNCN của doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Giấy ủy quyền nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân định kỳ được chia sẻ dưới đây.

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 21 1   Download

 • Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông là mẫu giấy ủy quyền được lập ra để ủy quyền về việc tham dự đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin tổ chức, thông tin người được ủy quyền... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p zhoujielunn 19-05-2021 32 1   Download

 • Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký thuế lần đầu cho doanh nghiệp thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thuế lần đầu được chia sẻ dưới đây.

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 21 1   Download

 • Khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp, các chủ thể có thể tự mình tiến hành nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước hoặc thực hiện việc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác. Việc ủy quyền tạo sự thuận lợi cho các chủ thể khi thực hiện quyền và nghĩa vụ, vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Mẫu Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp dưới đây.

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 27 1   Download

 • Mẫu Giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 18 2   Download

 • Tuyển tập 8 mẫu giấy ủy quyền thông dụng nhất hiện nay cung cấp cho người học 8 mẫu giấy ủy quyền phổ biến như: mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán, giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, giấy ủy quyền khiếu nại,...

  doc13p huynhthuy1702 05-03-2021 4319 291   Download

 • Mẫu Thông báo chính thức về áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ...... đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

  doc3p ocmo999 01-03-2021 13 1   Download

 • Cùng tham khảo "Mẫu Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04a/ĐK)” mà TaiLieu.VN muốn gửi đến các bạn. Mẫu sổ đăng ký gồm các nội dung như phần kê khai của người đăng ký, xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

  doc6p ocmo999 01-03-2021 24 1   Download

 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế Thu nhập cá nhân Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 26-02-2021 33 2   Download

 • Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số: 04 - 2/TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 26-02-2021 13 1   Download

 • Tài liệu “Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN” là mẫu giấy ủy quyền được cá nhân lập ra để ủy quyền về việc làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ của BHXH, BHYT, BHTN. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin của người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền... Mời các bạn tham khảo!

  doc0p 2468vuhanh 28-07-2018 246 18   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu giấy ủy quyền
p_strCode=maugiayuyquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2