intTypePromotion=1

Biểu mẫu Báo cáo kết quả thử việc

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
119
lượt xem
6
download

Biểu mẫu Báo cáo kết quả thử việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc là văn bản mà bạn cần gửi lên ban lãnh đạo của Công ty, doanh nghiệp sau thời gian thử việc, tập sự ở đây. Mời bạn tham khảo các báo cáo kết quả thử việc chi tiết sau đây, hi vọng chúng sẽ giúp thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn trong công việc của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Báo cáo kết quả thử việc

  1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC Ngày: ……/…/…… (do người thử việc tự đánh giá) Trang:   1/ 1 Họ và tên:        Ngày tháng năm sinh:       /     /         Vị trí công việc:          Đơn vị công tác:         Tốt nghiệp trường:          Ngành:          Được sự tuyển dụng của:           Ngày tuyển dụng:        /        / Hợp đồng thử việc số :                ngày:         /       / Thời gian thử việc:       tháng Mức lương thử việc:          Hệ số:           I­ BÁO CÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC: 1­ Kết quả thực hiện theo chương trình thử việc: H T Tên công việc/  Tiêu chuẩn  Kết qủa  Mức độ  ệ  Điểm T đề tài hòan thành thực hiện hòan thành số X Y Tổng điểm 10 Điểm bình quân kết quả công việc: (A) =  (X * Y)  / 10 Diễn giải kết quả thực hiện cụ thể của từng công việc: @ ................................................................................................................................................................... @ ................................................................................................................................................................... 2­ Các công việc phát sinh ngoài chương trình thử việc: (nếu có) ........................................................................................................................................................................ 3­ Nhận xét: ­ Nguyên nhân/ yếu tố tác động hỗ trợ hoàn thành công việc:................................................................ ­ Nguyên nhân/ yếu tố tác động cản trở hoàn thành công việc:.............................................................. II – NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ BẢN THÂN QUA THỰC TẾ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO:  1­ Năng lực/ kỹ năng: ­ Khả năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ­ Mặt mạnh/ ưu điêm: ­ Mặt yếu/ nhựợc điểm: 2­ Ý thức chấp hành kỷ luật ­  Chấp hành k ỷ luật giờ công:  ­  Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động và sinh hoạt của Công ty / Đơn vị: III ­ NHẬN XÉT/ ĐỀ XUẤT VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ/ CÔNG TY (nếu có) ........................................................................................................................................................................ IV ­ NGUYỆN VỌNG: ­  Khả năng làm việc tại Công ty:  ............................................................................................................. ­  Nguyện vọng tiếp tục công tác:  ............................................................................................................ Xác nhận của TĐV về KQCV Người báo cáo
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2