intTypePromotion=1

5 mẫu báo cáo kết quả thử việc

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
1.756
lượt xem
98
download

5 mẫu báo cáo kết quả thử việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "5 mẫu báo cáo kết quả thử việc" cung cấp đến bạn đọc các mẫu báo cáo nhằm tổng kết lại quá trình thử việc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để soạn cho mình một bản báo cáo kết quả thử việc phù hợp nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 mẫu báo cáo kết quả thử việc

 Để giúp các bạn thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm các biểu mẫu, TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp được "5 mẫu báo cáo kết quả thử việc", hy vọng qua việc tham khảo những biểu mẫu này các bạn có thể soạn thảo cho mình một văn bản đánh giá lại quá trình thực tập tốt nhất. Mời các bạn tham khảo một bản báo cáo được trích ra từ tài liệu.

CÔNG TY..............
 
                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            ----------***----------
                                                           BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
Kính gửi:
- Lãnh đạo Công ty
- Trưởng phòng Hành chính Quản trị
Họ và tên:..............................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:...........................................................................................................................
Thời gian thử việc từ ngày......... /....... ./.......... đến ngày...... /....... /...........
Vị trí/ Chức danh thử việc:........ ........ ............ ..................... ........ ............ .........................................
Người hướng dẫn:................................................................................................................................
Công việc được giao trong quá trình thử việc:...............................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Kết quả hoàn thành:..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:.............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

                                                        ........, ngày........tháng........năm..........
                                                                                                           NGƯỜI THỬ VIỆC                                                         

 

Ý kiến của Người hướng dẫn trực tiếp (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Ý kiến của Trưởng bộ phận:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
                                                                                             
.........., ngày........tháng.......năm........
 
           
                 TRƯỞNG BỘ PHẬN
Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
       ............., ngày..........tháng........năm........
                                                                                     
                   TRƯỞNG PHÒNG HCQT

Để tiện tham khảo nội dung của "5 mẫu báo cáo kết quả thử việc", các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Bên cạnh đó, mời các bạn tham khảo thêm Hợp đồng thử việc trên trang tailieu.vn.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2