Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - Mẫu CBCP - Phụ lục số 02"A

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

375
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu CBCP Phụ lục số 02A (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - Mẫu CBCP - Phụ lục số 02"A

  1. Phụ lục số 02A Mẫu CBCP (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Tên cổ phiếu) (theo Giấy chứng nhận chào bán số .../GCNCB ngày .... tháng .... năm....) Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Tên tổ chức phát hành: Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: I. Cổ phiếu chào bán: 1. Tên cổ phiếu chào bán: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá: 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 6. Ngày phát hành: 7. Ngày bắt đầu chào bán: 8. Ngày kết thúc chào bán: 9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày..... đến ngày ..... 10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: 11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: 1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: 2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): 3. Phí bảo lãnh phát hành: III. Đại lý phân phối: 1. ...... (Tên đại lý phân phối): 2. ......
  2. IV. Kết quả chào bán cổ phiếu: Đối tượng Giá Số cổ Số Số lượng Số Số Số Số cổ Tỷ lệ cổ mua cổ chào phiếu lượng cổ phiếu người người người phiếu phiếu phiếu bán chào cổ được đăng được không còn lại phân (đ/cp) bán phiếu phân phối ký phân được phối đăng mua phối phân ký phối mua 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=3-5 10 1. Người lao động trong DN 2. Cổ đông hiện tại 3. Người đầu tư ngoài DN 4. Người nước ngoài Tổng số V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu: 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối:.., chiếm....% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. 2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu:....................đồng. 3. Tổng chi phí :..........................................................................đồng. - Phí bảo lãnh phát hành: - Phí phân phối cổ phiếu: - Phí kiểm toán: - ... 4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: .............................................đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm) VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán: TT Danh mục 1000 đồng Tỷ lệ (%)
  3. Tổng vốn chủ sở hữu: 100 - Cổ đông sáng lập: - Cổ đông lớn: - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: Trong đó: - Nhà nước: - Người nước ngoài: Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (đính kèm) ..., ngày ... tháng ... năm ... ( tổ chức phát hành ) GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2