Mẫu báo cáo kết quả học/thử việc

Chia sẻ: NGUYEN NGOC HIEN | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

4
5.055
lượt xem
384
download

Mẫu báo cáo kết quả học/thử việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu báo cáo kết quả học/ thử việc" thuộc lĩnh vực thiết kế thời trang. Nhân sự thử việc báo cáo với cấp quản lý và lãnh đạo kết quả thử việc số công việc được giao đã hoàn thành hoàn thành; kế hoạch chi tiết triển khai và thời hạn hoàn thành công việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo kết quả học/thử việc

  1.   TT12/BM 20 FA BÁO CÁO R V IE Ä  T H A É G  J E A N   T N SH S ̀ Lân BH: 02 AN IO N JE   Ngày BH: 01/06/07   E M A IL : v i e tth a n g - j @ h c m .v n n .v n KẾT QUẢ HỌC/ THỬ VIỆC Số tờ : 02 Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Hiền. Chức danh/Bộ phận: Nhân viên thiết kế thời trang Thời gian học/thử việc tư: 11/10/ 2010 ́ Đên: 11/12/2010 .. Căn cứ “Biên Bản Giao Nhận Công việc” ngày 10/ 10/2010_và “Kế Hoạch Học/Thử Việc 02 Tháng” ngày _11_/ 11/2010_. Nay tôi xin báo cáo các cấp quản lý và lãnh đạo kết quả làm việc trong thời gian học/thử việc như sau: I. CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO: 1.1 Tìm hiểu các tiêu chuẩn sản phẩm Vitajean đối với khách hàng Châu Âu, Mỹ, Nhật và Việt Nam. 1.2. Tìm hiểu về các thông tin về chất lượng quần jean trong nước và ngoài nước. 2.1. Tìm hiểu qui trình làm rập và may mẫu của các loại máy ở xưởng may. 3.1 Tìm hiều công nghệ sản xuất của công ty. 3.2 Tìm hiểu tài liệu của các công đoạn wash. 3.3. Tìm hiểu tài liệu của các công đoạn may. 3.4. Tiếp xúc thực tế với công nghệ sản xuất của Công ty 4.1. Tìm hiểu thành phần có trong vải jean ,thành phần chỉ may và nguyên phụ liệu. 4.2. Tìm hiểu độ co rút của vải sau khi giặt. 5.1.Thực hiện các tech pack cho mẫu thiết kế của JEANKUO. 5.2. Tìm hiểu thông số,màu chỉ,kiểu wash kết hợp cho loai vải cần thiết kế. 6.1 Thực hiện tìm hiểu thời trang nước ngoài và trong nước để đưa ra các kiểu thời trang mới về jean. 6.2 Theo dõi xu hướng và thị trường thời trang về jean.
  2. II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI VÀ THỜI HẠN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG THỜI HẠN ĐƠN VỊ LIÊN HỆ TT VIỆC CHI TIẾT TRIỂN KHAI HOÀN CÔNG TÁC ĐƯỢC GIAO THÀNH - Tham khảo tài liệu. - Nắm vững thông tin về sản P.KINH DOANH phẩm như tiêu chuẩn chất P. MAY MẪU lượng của bốn thị trường Xuyên suốt 2 P. KỸ THUẬT Nắm đầy đủ thông tin Châu Âu, Mỹ, Nhật và Việt tháng thử P. WASH 1. trước khi cho ra mẫu Nam. việc thiết kế. (12/10 – - Trình báo cáo so sánh tiểu 12/12/2010) chuẩn giữa những thị trường, thiết lập để triển khai sản phẩm đạt chất lượng của Vitajean - Tìm hiểu nội dung và tài liệu hướng dẫn may mặc của tưng loại máy đã và đang sử dụng.(Tên thông thường, tên thương mại, tên viết tắt cũ và mới). - Tham khảo qui trình làm rập Tìm hiểu nội dung tài và may mẫu. 4 tuần P.THIẾT KẾ liệu và những thiết bị, - Tìm hiểu qui trình kiểm tra (Tư ngày P.MAY MẪU 2. máy móc bên xưởng sản phẩm sau khi hoàn tất. 12/10- P. KỸ THUẬT may mẫu của công ty. - Thực hành chọn lọc và 12/11/2010) kiểm tra so sánh mẫu nước ngoài và nội địa. - Tổng hợp báo cáo cho quá trình tìm hiểu và thực hiện công tác tại phòng thiết kế kết hợp với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm P. KỸ THUẬT - Đọc tài liệu, định nghĩa các Phân xưởng thời công nghệ, tên viết tắt công trang. đoạn wash. 2 tuần Phân xưởng - Đọc tài liệu, định nghĩa các Tìm hiểu công nghệ công nghệ, tên viết tắt công (Tư ngày Wash VT. 3. 13/11- Phân xưởng sản xuất của Công ty đoạn kỹ thuật may. 27/11/2010) Wash Bio. - Tiếp xúc trực tiếp các công Phân xưởng Ủi nghệ tại các phân xưởng. WF. - Tổng hợp báo cáo tìm hiểu P.MAY - Đọc qui trình kỹ thuật sản 1 tuần P.WASH 4. Tìm hiểu thành phần xuất denim, nondenim, định (28/11- P.KINH DOANH. có trong vải jean, mức vật tư nguyên liệu 05/12/2010) KHO CHỨA VẢI thành phẩm chỉ may, - Tiếp xúc trực tiếp công việc nguyên phụ liệu chọn vải và nguyên phụ liệu cho phù hợp với phom quẩn jean trong qui trình sản xuất. - Tìm hiểu độ co rút của vải sau khi giặt. - Thực hiện thử nghiệm các kiểu phom quần cho lọai vải ISKO mới nhập.
  3. - Tổng hợp báo cáo ghi nhận thông tin công việc thực hiện tốt và chưa tốt trong quá trình làm việc. -Tham khảo những tech pack có sãn và thông số để vận P.KINH DOANH Xuyên suốt 2 dụng đưa vào làm teck pack P.THIẾT KẾ. Thực hiện các tech cho bộ sưu tập xuân hè do tháng học thử P.WASH 5. pack cho mẫu của JEANKUO thiết kế. việc P.NHÂN SỰ. JEANKUO. (19/10- - Chọn thông số kiểu P.MAY MẪU. 14/12/2010) wash,màu chỉ cho phù hợp P.KY THUẬT. với tưng lạoi vải. - Tham khảo tài liệu trên web Xuyên suốt Thực hiện tìm hiểu và sách báo. trong quá P.THIẾT KẾ. thời trang nước ngoài -Tìm hiểu thị trường về thời trình thiết kế ĐI CÁC TRUNG 6 và trong nước để đưa trang jean. Xem xu hướng (bắt đầu tư TÂM MUA SẮM 6. ra các kiểu thời trang hiện nay về màu sắc và trang ngày VÀ VUI CHƠI… mới về jean. phục của jean. 15/12/2010) TỔNG CỘNG 8 tuần III. BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: - Nguyên cứu tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về phom dáng,màu sắc, họa tiết cho mỗi năm. - Kiểm soát quy trình sản xuất tư Quy trình thiết kế mẫu đến kỹ thuật sản xuất. - Quy định trong sản xuất mẫu. - Quy trình ra mẫu - Thực hiện các tech pack cho mẫu đã vẽ. (Ngày hoàn thành 16/12/2010) IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC : (Báo cáo đính kèm cho tưng hạng mục công việc thực hiện) V. KHÓ KHĂN/TỒN TẠI: Về phần thông tin: Điện thoại bàn kết nối với các bộ phận khác. Về công việc : Các bộ phận kết nồi với thiết kế chưa chặt chẽ rõ ràng Về vật chất : Máy in và máy scan,giấy.chưa có để đáp ứng cho công việc. Công tác thực hiện : Hiện tại,phòng thiết kế để cho ra sản phẩm cần có thêm người như 1 hệ thống dây chuyền thực hiện theo ý muốn của công ty là nhanh,đẹp và đạt chất lượng của sản phẩm thiết kế.
  4. VI. ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ, CẢI TIẾN VÀ CÁC ĐỀ XUẤT KHÁC ( Nếu có): Stt Công việc/ Môi trường Tồn đọng Biện pháp xử lý Trang bị đầy đủ kiến thức về jean và thiết bị cần cho công việc. 1 Phòng thiết kế Nhân viên chưa đủ Đưa ra hướng phát triển cho tưng dòng sản phẩm Chọn lọc 1 số phom mà công ty Thông số cho bộ rập Chưa thống nhất để rút ra thông số đã tưng làm,để 2 chuẩn của sản phẩm. chuẩn và đẹp khi lên sản phẩm. đưa ra cái đẹp nhất của sản phẩm. Tuyển thêm Làm rập cho những sản 3 Chưa có nhân viên đáp ứng người đã tưng phẩm khác ngoài quần. làm rập liên quan. Tiêu chuẩn chất lượng Vitajean: Tôi chỉ nhận thức được 75% về tiêu chuẩn và thông số của sản phẩm làm ra. Nhưng do không theo sát sản xuất về yêu cầu khách hàng nên chưa có khả năng phân loại và đưa ra tiêu chuẩn sản phẩm Vitajeans theo như mong muốn. Tìm hiều tại phân xưởng thời trang, phân xưởng VT, Phân xưởng ủi, Phân xưởng Bio: Tôi đã nắm được thông tin cơ bản tưng công đoạn tại tưng phân xưởng, Không theo sản xuất và không được trực tiếp về wash nên chỉ nắm về lý thuyết chung chưa đi sâu vào để nắm được cách wash.(không chính xác và rõ). Với vai trò nhiệm vụ thực hiện thường xuyên mới nắm được vấn đề chính xác. Kính mong mọi khó khăn của tôi được cấp trên tạo điều kiện để công việc được đảm bảo tốt. Xin chân thành cám ơn. ̀ ́ TP. HCM, ngay 20 thang 12 năm2010 NGƯỜI BÁO CÁO Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN Ngày: 20/12/2010
  5. VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TRONG 02 THÁNG HỌC/THỬ VIỆC (Do cán bộ hướng dẫn ghi lại sau quá trình học/thử việc):.................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Cán bộ hướng dẫn đề xuất và xác nhận:................................................................................................. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Trưởng Đơn vị: Ký xác nhận ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Đề xuất:……………………………………………………………… Họ và tên:__________ Ngày: ___/____/____ Trưởng đơn vị liên quan (nếu có yêu cầu): ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Họ và tên:__________ Đề xuất:……………………………………………………………… Ngày: ___/____/____ Trưởng PNS: ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Đề xuất:……………………………………………………………… Họ và tên:__________ Ngày: ___/____/____ Giám đốc: Nhận xét: …………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Yêu cầu: ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Ngày: ___/____/____

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản