intTypePromotion=1

Biểu mẫu Báo cáo kết quả công tác thực tế tại cơ sở

Chia sẻ: Xnbcvxc Cvnvc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
723
lượt xem
36
download

Biểu mẫu Báo cáo kết quả công tác thực tế tại cơ sở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Báo cáo Kết quả công tác thực tế tại cơ sở" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Báo cáo kết quả công tác thực tế tại cơ sở

  1. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày   tháng   năm 2015 BÁO CÁO Kết quả công tác thực tế tại cơ sở ­­­­­­­­­­­­­ ­ Họ và tên:  ­ Ngày sinh:  ­ Đơn vị công tác thực tế:  ­ Thời gian báo cáo:  ­ Về thời gian thực tế tại cơ sở: Học viên báo cáo tình hình công tác thực tế tại cơ sở theo một số nội dung  như sau: I. Về tư tưởng chính trị, ý thức, đạo đức lối sống 1. Về tư tưởng chính trị  Có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, không dao động  trước mọi khó khăn, thử thách, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.   Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, đường lối, chủ  trương,   nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống      Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh, giản dị, trong  sáng; giữ  mối quan hệ  tốt với quần chúng, bạn bè, đồng nghiệp; được mọi   người tin yêu. 3. Về ý thức tổ chức kỷ luật  Có ý thức kỷ luật tốt; chấp hành nghiêm chỉnh về giờ giấc, tác phong làm  việc; tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nơi công tác, quy   định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Luôn có ý thức trách nhiệm, tự giác,  nhiệt tình trong công việc và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. 4. Về tham gia các hoạt động đoàn thể tại cơ sở nơi thực tế, tham gia   tổ chức đoàn thể của lớp và cơ quan 
  2. 2 Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của chi đoàn, tổ chức công đoàn đề  ra. Tham gia đầy đủ  các buổi sinh hoạt của chi đoàn. Đóng đoàn phí đầy đủ  theo đúng quy định. Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng tháng chi đoàn đã giao.  Tham dự  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ  Chí Minh (nhiệm kỳ  2014­ 2017), tham gia đóng góp ý kiến giúp BCH chi đoàn hoạt động hiệu quả hơn   trong công tác góp phần xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh.  Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại cơ sở, do Đoàn thanh niên  quận, phường và chi đoàn cơ quan Thành ủy tổ  chức như: tham gia ngày hội  đại đoàn kết toàn dân cùng đoàn thanh niên Phường, hoạt động tình nguyện  "Tặng quà Tết Ất Mùi các Mẹ Việt Nam anh hùng … II. Về kết quả thực hiện công tác thực tế tại cơ sở 1. Những nhiệm vụ  chủ yếu được phân công thực hiện tại Đảng ủy   cơ sở, tại Văn phòng quận, huyện ủy: a, Tại Đảng ủy cơ sở Phối hợp với đồng chí cán bộ  chuyên trách Văn phòng Đảng  ủy đương   nhiệm thực hiện có hiệu quả công tác văn phòng Đảng ủy, kịp thời tham mưu   cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng  ủy giải quyết các công việc thường   ngày của Đảng uỷ  phường như: xử  lý văn bản đến, văn bản đi, quản lý tài   chính, tài sản đảng, soạn thảo một số  loại văn bản như: giấy mời, chương   trình tổ  chức hội nghị, xây dựng báo cáo hàng tháng. Tham gia phục vụ, tổ  chức các buổi họp, buổi làm việc của BCH, BTV, giao ban bí thư  các chi bộ,   tổ chức các hội nghị tọa đàm, chuyên đề.  Cùng văn phòng Đảng uỷ hỗ trợ các ban Đảng phường xây dựng các văn   bản, báo cáo, cập nhật thông tin của các đảng viên vào trong các tài liệu, sổ  sách quản lý. b, Tại Quận ủy Được đồng sự  phân công của đồng chí Chánh Văn phòng Quận  ủy thực   tập  luân phiên tại các phòng chuyên môn của Văn phòng Quận ủy. Bước đầu  được phân công thực tập tại phòng tổng hợp, được giới thiệu và làm quen với  một số nghiệp vụ của công tác thông tin tổng hợp tại Văn phòng. Cụ thể như  được thực hiện một số công việc như: Xây dựng dự thảo báo cáo công tác Văn  phòng, báo cáo thực hiện nhiệm vụ  chính trị  hàng tháng, các bài dẫn chương  trình, bài phát biểu của lãnh đạo tại các buổi hội nghị và các buổi làm việc tại  cơ  sở. Thông qua đó đã nắm được cách soạn thảo văn bản, nắm rõ được thể  thức, bố  cục nội dung văn bản. Sang tháng 11 được phân công luân chuyển   xuống bộ phân văn thư  ­ lưu trữ, phối hợp với cán bộ  văn thư  – lưu trữ  thực   hiện nhiệm vụ công tác văn thư ­ lưu trữ như: xây dựng lịch công tác tuần, lịch   công tác tháng của Thường trực Quận  ủy; photo tài liệu, tiếp nhận xử lý văn  
  3. 3 bản đến, văn bản đi, trình lãnh đạo. Tham gia phục vụ các buổi họp, làm việc  của BTV, BCH, các buổi hội nghị tọa đàm, tổng kết, chuyên đề.  2. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.         3. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao Về  cơ  bản được Đảng  ủy và Văn phòng nhiệt tình chỉ  bảo nên hầu hết  các công việc hàng ngày theo lịch trình thời gian. Học viên cũng đã bước đầu   làm quen với công việc tại phường và quận. Tuy nhiên  do  một phần kinh  nghiệm công tác chưa nhiều và một phần do thời gian đi thực tế  ngắt quãng   trong tháng nên không tự tin không nắm bắt kịp tình hình tại văn phòng Đảng  ủy phường và Quận ủy nên giải quyết công việc đôi khi vẫn còn lúng túng. 4. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục (đối với bản thân, đối với cấp   quản lý nơi học viên đi thực tế) Do kinh nghiệm trong công tác chưa nhiều, kiến thức thực tiễn cũng như  những kỹ  năng công việc của một người cán bộ  làm công tác văn phòng cấp   ủy phần nào còn hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới, để khắc phục những khó  khăn, vướng mắc trên, bản thân tôi sẽ  cố  gắng luyện, tu dưỡng bản thân, nỗ  lực trau dồi kiến thức thực tiễn, không ngừng học hỏi các đồng nghiệp đi  trước, các đồng chí lãnh đạo để trang bị cho mình vốn kiến thức, kinh nghiệm  quý báu để tôi hoàn thành tốt hơn nữa công việc của mình. 5. Đánh giá chung Nhìn chung, trong suốt thời gian đi thực tập tại cơ  sở, cá nhân tôi nhận  được rất nhiều sự  quan tâm giúp đỡ  của các đồng chí lãnh đạo, các đồng   nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực tế, do những khó khăn vướng mắc   khách quan, chủ  quan gây ra mà phần nào đó tôi chưa làm thật tốt phần công  việc của mình. Chính vì vậy, tôi sẽ cố gắng học hỏi và khắc phục những hạn   chế đó. III. Kiến nghị, đề xuất        1. Kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy cơ sở, với Văn phòng  Quan tâm, chỉ  ra những  thiếu sót, hạn chế  của từng  đồng chí  cán bộ  nguồn; qua đó giúp các đồng chí cán bộ  nguồn tự khắc phục những yếu kém,   khuyết điểm của mình.      2. Kiến nghị với Văn phòng        Tạo điều kiện để  mỗi đồng chí cán bộ  nguồn tham gia sinh hoạt Đoàn  Thanh niên, công đoàn tại cơ sở mình thực tế, coi kết quả tham gia phong trào  Thanh niên, sinh hoạt công đoàn tại cơ  sở  là một tiêu chí trong đánh giá kết   quả phong trào đoàn, hội tại cơ sở.
  4. 4 Hàng tháng họp chi đoàn một lần, thông báo các nội dung công việc liên  quan tới lớp trực tiếp tại buổi họp.     IV. Tự nhận mức xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ    (Đánh dấu X vào một ô tương ứng) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ X Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Chưa hoàn thành nhiệm vụ       Trên đây là kết quả thực hiện  nhiệm vụ 6 tháng thực tế tại cơ sở. Cá nhân tôi  xin trân trọng báo cáo để Ban Chỉ đạo Lớp biết và cho ý kiến chỉ đạo./. NGƯỜI BÁO CÁO  
  5. 5 ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 1. Đánh giá, nhận xét của Đảng ủy phường, xã, thị trấn (nơi công tác thực  tế) ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Hà Nội, ngày   tháng 02 năm 2015 T/M ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG (Ký, đóng dấu) 2. Đánh giá, nhận xét của Văn phòng Quận ủy, Huyện ủy ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................                    Hà Nội, ngày    tháng 02 năm 2015                       T/M CẤP CÓ THẨM QUYỀN                             (Ký, đóng dấu)
  6. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2